Monument megalític compost d’una pedra plana posada sobre dues o més pedres verticals.
Institut d’Estudis Catalans.
Diccionari Manual de la Llengua Catalana.

elements similars a la consulta: 18