Monument megalític compost d’una pedra plana posada sobre dues o més pedres verticals.

Font: Institut d’Estudis Catalans.
Diccionari Manual de la Llengua Catalana.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

La formació bàsica del dolmen, la constitueixen dues pedres verticals amb una d’horitzontal al damunt, generalment acompanyades d’altres pedres en la rodalia, de grans dimensions.
El tipus més senzill – dues pedres verticals i una d’horitzontal – s’anomena cista, o sigui, “caixa”; quan el dolmen central en té un altre de més petit que li serveix d’entrada, rep el nom de sepulcre de corredor.

Font: Vikipèdia

elements similars a la consulta: 22