Tines: Una tina és un recipient gran i obert per dalt. En alguns llocs és anomenada cup.
Cup: Recipient generalment d’obra sobre el qual es trepitja el raïm i on el most es transforma en vi.
Institut d’Estudis Catalans.
Diccionari Manual de la Llengua Catalana.

elements similars a la consulta: 13