Comunidor

Petita edificació en forma de porxo obert a quatre vents, cobert, situada prop de l’església, on s’aixoplugava el sacerdot que comunia les tempestats i les pedregades.

Comunir

Conjurar el mal temps amb oracions o exorcismes.

Font: Gran Enciclopèdia Catalana

elements similars a la consulta: 34