Pleta:
– Clos on es recull el bestiar que pastura al camp o a la muntanya.
– Porció de terreny tancada generalment de paret, dins la qual pastura el bestiar.
Institut d’Estudis Catalans
Diccionari Manual de la Llengua Catalana

elements similars a la consulta: 5