Eixida natural i localitzada d’aigua que brolla de la terra.
Font: Institut d’Estudis Catalans
19/02/2018

elements similars a la consulta: 6