– Porta principal d’entrada d’un edifici, especialment si és més gran que les altres, generalment amb dues grans fulles.

– Porta d’entrada d’una ciutat.

– Font:
Institut d’Estudis Catalans
Diccionari de la llengua catalana
Setembre 2018

elements similars a la consulta: 4