Torre-ramona – Subirats / Alt Penedès

Valoració: 1 vot.
espereu…

F O T O S


I T I N E R A R I 


Situació: A la barriada de la Torre-ramona, nucli al qual dóna nom, un caseriu de Subirats, vila i municipi de la comarca de l'Alt Penedès (Barcelona).

Època: Segle XVI - (Patrimoni.Gencat).

Protecció: BCIN - (Patrimoni.Gencat).

Estat: Bon estat. Habitat. L'edificació no és accessible lliurament. És visitable, de pagament i en horaris convinguts. Es pot passejar lliurament pel pati que envolta tres quartes parts de la construcció que té la forma de vila closa. Aparcament abans d'accedir a aquest pati.

Altres noms: Torre Ramon - (Patrimoni.Gencat / casa Palau dels Gralla (Diputació de Barcelona).

Accés - Visitada el 01/05/2013:

Accessible per diferents itineraris, segons procedència del viatger. Remetem als possibles lector interessat en la visita d'aquesta edificació, la consulta del mapa Google d'aquesta mateixa pagina.

L'existència de l'autopista AP-7, una línia de tren i el sector muntanya, dificulten una mica l'accés. La introducció de les coordenades de destí en un navegador, sens dubte facilitarà molt les coses.

Localització: N 41 25 16.63 E 01 49 11.52 – Altitud: 147 m.

Altres:

 • De la pàgina web Pat.mapa, ens complau extreure la següent informació (Maig 2013):

“ Descripció

Torre-ramona és situat al costat sud de l'autopista AP7, sota el castell de Subirats. Es tracta d'un conjunt fortificat, format per un gran casal de planta quadrangular, precedit d'una plaça amb cases a banda i banda (que es prolonguen a cada costat de l'edifici principal) i tancada per un baluard format per un mur emmerletat, centrat per un portal allindat.

 La construcció principal, de planta quadrangular i composta de planta baixa, pis i golfes, s'organitza entorn d'un pati central, descobert, de forma rectangular, i que al primer pis del costat N té una galeria d'arcs apuntats gòtics. La coberta de la casa és de teula àrab a quatre aigües. La façana principal, força austera, és centrada pel portal d'accés, adovellat d'arc de mig punt, amb una finestra a cada banda, la de l'esquerra amb guardapols. Al primer pis, hi ha tres finestres rectangulars i allindades amb una motllura a mode de guardapols amb uns relleus amb querubins i àngels. Al segon pis, a la finestra principal, hi ha un matacà, ben conservat, fet de pedra molt polida. a les golfes, s'hi obren tres senzilles finestres més. A la part posterior de l'edifici, s'hi va adossar en època més o menys recent, un cos només de planta baixa, que a nivell de la planta noble esdevé una gran terrassa. Les cases situades a banda i banda de la plaça centrada pel gran casal són de petites dimensions; consten de planta baixa i pis. Les obertures són en llur major part d'arc rebaixat, tot i que n'hi ha algues de totalment rectangulars; la segona casa entrant a la plaça a mà esquerra té el portal d'arc de mig punt amb grans dovelles, i les finestres allindades de tradició conopial, similars a algunes de les que hi ha a la part posterior del gran casal. El mur que tanca el conjunt és coronat per merlets dins els quals s'obren espitlleres horitzontals  (les del costat dret entrant a la plaça semblen quadrangulars i mig tapiades), tot i que posteriorment s'hi adossaren sengles cases per la part exterior del conjunt, de manera que els merlets quedaren tapiats. Al final del reng de cases del costat dret   ( entrant a la plaça), ja al costat de l'edifici principal del qual queden separades per un passatge, hi ha un solar que té visible a la part posterior un mur amb merlets. Podem, doncs, suposar que a la part posterior de les cases s'hi deu conservar aquest mur emmerletat, tot i que ara resti amagat pels arrebossats moderns. Tanmateix, per poder-ho confirmar, caldria dur a terme un estudi de paraments per poder-ho confirmar. Adossada a aquest mur amb merlets del solar no construït, ja en l'angle posterior dret del conjunt, hi ha una torre de defensa de planta quadrangular.

Notícies històriques

És un dels pocs palaus rurals del segle XVI que es coneixen al Penedès. Fou manat construir per Francesc Joan Gralla i Desplà, fill de Miquel Joan Gralla, qui va comprar la senyoria de Subirats a l'emperador Carles I, el 1521. El seu nét, Gastó de Montcada i Gralla, ho va vendre el 1611 a Joan de Millsocós; després passà a la seva filla, Agnés de Millsocós, que el 1619 casà amb Josep de Ramon, castlà de Sedó de Torrefeta (La Segarra), de qui el lloc agafa el lloc de torre d'en Ramon, però des de que al segle XIX fou de Paula de Ramon, casada amb Àlvar de Fortuny, se l'anomena Torre-ramona.

 • Per complementar la informació anterior, ens complau extreure de la pàgina web de l’Ajuntament de Subirats, el següent text (Maig 2013), molt complert i que a més, constitueix un aparador, un veritable tractat de termes arquitectònics:

“ A la barriada de la Torre-ramona, a la qual dóna nom. És un dels pocs palaus rurals del segle XVI que es coneixen al Penedès.

 Fou manat construir per Francesc Joan Gralla i Desplà, fill de Miquel Joan Gralla, qui va comprar la senyoria de Subirats a l’emperador Carles I, el 1521. En Francesc Joan casà amb Guimar d’Hostalric.. El seu nét, Gastó de Montcada i Gralla, ho va vendre el 1611 a Joan de Millsocós; passà a la seva filla, Agnés de Millsocós, que el 1619 casà amb Josep de Ramon, castlà de Sedó de Torrefeta (La Segarra), de qui el lloc agafa el lloc de torre d’en Ramon, però des de que al segle XIX fou de Paula de Ramon, casada amb Àlvar de Fortuny, se l’anomena Torre-ramona. L’actual propietària és na Mercè de Fortuny i Folchi.

És un bonic palau, al peu del Castell de Subirats, prop de l’aiguabarreig del riu Anoia amb la riera Lavernó, situat dalt d’un petit monticle, dominant el pas del camí ral. Fou construït probablement damunt el lloc on existí un altre edifici, més petit i senzill, utilitzat com a residència, almenys des de ben entrat el segle XIV. Sabem que el 20 d’agost de l’any 1404, a la casa de Sant Joan de Subirats hi pernoctà el rei Martí I, camí de Martorell.

És d’estil gòtic-renaixentista, edificat al segle XVI, possiblement a partir del 1527; usat com a residència campestre de la família Gralla.

Té la planta exterior quadrada i fa uns 25 metres de costat, està format per baixos, planta noble i golfes, tot cobert amb teula àrab a quatre vessants. El coronament de l’edifici és envoltat d’un típic ràfec rural català no molt sobresortit. Pati central de forma rectangular amb un pou al mig d’aigua potable.

La façana principal és orientada mirant al castell de Subirats, o sia a migdia; és austera, però elegant. Al mig el gran portal d’arc de mig punt adovellat, amb espitlleres per banda; damunt seu, finestra renaixentista, acompanyada al mateix nivell d’una a cada banda, és a dir, tres en total. Al segon pis, damunt la finestra principal hi ha un matacà, ben conservat, fet de pedra molt polida. Completen aquesta façana quatre finestres, dues a la planta baixa i dues a les golfes.

Les finestres del primer pis i una de la planta baixa tenen motllures trencaaigües acabades amb mènsules decorades. Restes d'un rellotge de sol.

La façana més monumental és la de ponent. En total dels tres pisos, hi ha set finestres, totes profusament treballades. A la façana de llevant, torre adossada a la mateixa alçada que l’edifici de forma rectangular, sense cap ornamentació d’interès. A la banda nord, terrat amb balustrada al primer pis amb tres finestres com les d davant. Les finestres esmentades, sobretot les de la planta noble, estan decorades amb trencaaigües de pedra motllurada amb mènsules esculpides, així com ampits, brancals i llindes.

Al pati interior, arc escarser de pedra ben polida, de grans dimensions. Dues premses de vi verticals. A mà esquerra, portal de pedra de carreu que comunica al celler, del qual surt una mina en perfecte estat de conservació que queda tallada, aproximadament, pels volts de l'església de Sant Joan Sesrovires. A la mateixa banda, escala petita, de pedra que comunica a un portal motllurat. Finestra renaixentista amb mènsules decorades amb caps d'àngels alats. Fou la dependència del cos de guàrdia i servents de palau. A la dreta del pati, entrada principal. Arc escarser. Gran escala amb llambordes fins a la planta noble. Al primer pis, dos finestrals d'època: al de ponent, les mènsules decorades amb animals fabulosos, i al de la banda sud, amb àngels alats.

Passadís al primer pis amb quatre arcades arcades ogivals amb fines columnes ben polides, amb les seves corresponents bases i capitells, formant un conjunt d'una gran esveltesa arquitectònica. Sostre restaurat amb enteixinat de fusta.

Portal principal a la dreta, molt decorat, d'estil gòtic flamíger, tot coronat per una gralla. Escut heràldic ovalat de quatre partions amb restes de policromia aguantat per dos grius. Les impostes, decorades amb animals fabulosos. L'altre portal, el de l'esquerra, està tan treballat com aquest, l'única diferència consisteix en què l'escut heràldic no és timbrat amb una gralla. És obra posterior a la construcció de l'edifici i els escuts pertanyen a la família Ramon. Arreu de la mansió s'observa pedra treballada molt polidament; petits portals amb arcs conopials a tot l'interior de l'edifici. Les finestres del primer pis tenen dos festejadors cada una i les del segon, una.

L’edifici està envoltat, menys la part de darrera, per un pati, que el tanca un baluard, limitat per cases a banda i banda, algunes amb elements arquitectònics d’interès. Es conserva un alt mur coronat de merlets i espitlleres i portal d’entrada amb dintell (Llinda - Nota dels autors). El mur actualment queda amagat per les parets de les cases i els magatzems.

Sense cap mena de dubte és l’edifici rural senyorial més interessant del Penedès i potser l’únic d’aquestes característiques i època de construcció, cosa que fa d’aquest palau l’obra més preuada no sols de Subirats, sinó de tot el Penedès, per la qual cosa mereix ésser respectat.

La mansió és habitada temporalment pels seus propietaris. Durant l’última confrontació armada que sofrí el país, fou completament saquejat, va desaparèixer mobiliari i documentació de gran interès. Fou convertit en col·legi per a nens de la rodalia.”

 • Finalment, i pels més exigents en el tema, pot ser també d'utilitat la informació que es pot llegir a la pàgina de la Diputació de Barcelona.

Edificacions properesDins del terme municipal de Subirats, podem trobar fins a deu edificacions, però no precisament a la vora les unes de les altresVeure el mapa de Google d’aquesta mateixa pàgina.

 1. Castell de Subirats
 2. Església de Sant Joan Salerm
 3. Església de Sant Joan Sesrovires
 4. Església de Sant Pau d’Ordal
 5. Església de Sant Pere del Castell de Subirats
 6. Torre del Telègraf de l’Ordal
 7. Torre-ramona
 8. Torrota de Can Llopart
 9. Torrota de Can Pinya
 10. Torrota del moro

Altres pàgines:

 • La pàgina web de l’Ajuntament de Subirats és una mostra de pàgina ben feta: sense escarafalls, pràctica, amb abundant informació, de temes de tota mena (No us perdeu l’apartat Cultura i tradició).

Autors: Ricard Ballo i Montserrat Tañá.

MAPA de situació:Alt Penedès : Veure en un mapa més gran.