Muralles de Bagà – Bagà / Berguedà

Valoració: 4 vots.
espereu…

F O T O S 


baga-torre-de-la-portella-110722_701

baga-torre-de-la-portella-110728_505

baga-torre-del-portalet-110728_502

 Torre del Portalet.

I T I N E R A R I 


Situació: A Bagà, localitat i municipi del mateix nom, a la comarca del Berguedà (Barcelona). 

Època: Segles XIII al XVII – Generalitat de Catalunya. *

Protecció: BCIN - Generalitat de Catalunya. *

Estat: Mostres ben rellevants i ben conservades. 

Altres noms:

Accés - Visitades el 28/07/2011.

Localització:  Restes disperses per la població. Un lloc qualsevol: Carrer de la Muralla: N 42 15 11.8  E 01 51 36.4 - Altitud: 802 m. (Aproximada).

Altres: De la pàgina web de la Generalitat de Catalunya*, ens complau extreure la següent informació (Desembre 2017):

" Descripció

De l'antic recinte emmurallat de Bagà es conserva encara el seu traçat, la torre de la Portella, restes de la torre del Portalet (amb base atalussada, construïda en època moderna) i de la torre Vilella, diferents panys de mur als carrers de la Muralla i del Portalet i dues espitlleres en les cases del carrer de la Muralla cantonada amb el carrer Sobirà.

Es tracta d'un treball auster de la pedra; carreus sense desbastar disposats en filades i units amb morter.

Aquest recinte murallat, situat sobre un declivi sobre el riu Bastareny, és format per cases de planta baixa i dos plantes que conformen l'antic nucli de la localitat. 

Notícies històriques

La carta de població és otorgada el 1233 per part de Pere Galceran Pinós.

Es pensa que el plànol de la nova capital de la baronia hauria estat determinat pel propi baró.

Pel que fa la fortificació, la tenim documentada ja al s. XIII (1289) i altre cop al 1335.

L'urbanisme medieval configurà el municipi de Bagà i el seu creixement durant els segles posteriors.

El primer projecte comprenia tant sols l'entorn del palau i paulativament s'anà ampliant. Al s. XIX, però, ja només quedaven restes de les muralles.


  • Per complementar i/o contrastar la informació anterior, ens complau extreure de la pàgina web de la Diputació de Barcelona, el següent text (Agost 2014):

" Descripció

L'antic recinte emmurallat de Bagà es troba situat en declivi sobre el riu Bastareny.

Es va construir seguint una planificació en fundar-se la nova vila i tanca el recinte de cases que es troben en disposició longitudinal paral·leles al riu formant un recinte quasi rectangular flanquejat per torres de les que encara queden vestigis i que flanquejaven diferents portes.

Actualment encara són visibles la torre de la Portella, la Subirana, la del Portalet i el basament de la torre de la Vilella.

Les restes de la muralla són visibles en alguns trams del carrer de la Muralla i del carrer Calic, tot i que molt desfigurada per la reutilització que s'ha fet d'ella com a parets de les mateixes cases.

Al carrer de la Muralla la factura d'aquesta és més sòlida, amb alguns grans carreus principalment a la base, mentre que al carrer Calic el mur està fet de còdols de riu barrejats i de diferents tamanys.

El seu pas per aquest carrer és dubtós, ja que en estar estructurat en terrasses fins al riu, hi ha diferents murs, a més dels murs interiors de les cases, fet que no permet saber si el mur exterior de les cases actuals era part de la muralla o aquesta es trobava més endarrerida.

El perímetre de la muralla seria el següent: des de l'església de Sant Esteve a la torre de la Vilella paral·lela al torrent de Paller, de la Vilella a la torre del portalet, d'aquí pujava fins a la torre Subirana o de Santa Maria al Palau per un lloc indefinit, el palau mateix feia de muralla pel costat de llevant fins a la torre Subirana que toca al carrer muralla, baixava pel carrer Muralla fins a la torre de la Portella i d'aquí agafava direcció cap a l'església seguint el carrer Calic.

Hi havia diferents portals que permetien l'accés a la vila: Clota i Vilella al mur de migjorn; Portalet, Santa Maria i del Castell al mur de llevant; Gandesa, Malanyeu i Saldes al mur de tramuntana; portal del Molí al mur de ponent sobre el riu.

Observacions: 

A més d'estar protegit per tenir la categoria de BIC, està inclòs als Plans d'Ordenació Municipal (1983) amb nivell de protecció 1a (elements a conservar).

A la memòria que s'adjunta a l'inventari hi ha un mapa detallat amb el perímetre hipotètic de la muralla, els trams en que es conserven elements, les torres i les portes.

Mapa topogràfic de Catalunya editat per l'Institut Cartogràfic de Catalunya E/ 1:5.000."


* Informació extreta de la pàgina web de la Generalitat de Catalunya.* 


Edificacions properes:

Altres pàgines:


Palau dels Barons de Pinós - Pujada a Palau, 7 - C.P. 08695 - Bagà - Telèfon 93 824 48 62 - 619 74 60 99 / E-MAIL tur.baga@diba.es 

Horari 

Dissabtes de 10:00 a 13:00 i de 17:00 a 19:00 h.
Diumenges: de 10:00 a 14:00 h. Tardes tancat
Autors: Ricard Ballo i Montserrat Tañá


MAPA de situació:Berguedà : Veure en un mapa més gran.