Pont de Vilella – Bagà / Berguedà

Valoració: 2 vots.
espereu…

F O T O S


Pont de Vilella – Bagà

Pont de Vilella – Bagà

Pont de Vilella – Bagà

Pont de Vilella – Bagà

I T I N E R A R I 


Situació: A Bagà, població i municipi del mateix nom, a la comarca del Berguedà (Barcelona).

Època: Medieval - (Patrimoni.Gencat) / Segle XIV – (Diputació de Barcelona).

Protecció: No hi consta - (Patrimoni.Gencat).

Estat: Encara es manté en peus, tot i que sense gaire vistositat. Sent presa de la vegetació, passa força desapercebut.

Altres noms: Pont del Roser - (Patrimoni.Gencat).

Accés - Visitat el 23/10/2014:

Localitzarem aquesta discreta construcció al carrer del Raval, més o menys al davant del nº 64 aproximadament, a l’altra banda de l’avinguda. No hi ha cap indicació.

Orientativament, podem dir que el pont està situat a l’altra banda del carrer, davant per davant d’una antiga peça ferroviària.

Localització: N 42 15 00.2 E 01 51 56.9 – Altitud: 774 m.

Altres: De la pàgina web de la Diputació de Barcelona, ens complau extreure la següent informació (Octubre 2014):

“ Descripció

El pont es troba sobre el curs del torrent del Roser o de la Creu, a l'entrada de Bagà, al camí de Bagà a Brocà.

 És una construcció senzilla, d'un sol arc de mig punt, que salva el desnivell del torrent respecte al camí.

 La seva factura és senzilla i per tal d'anivellar-lo amb el camí es va construir a cada banda uns murs de pedra amb la finalitat d'aterrassar el camí a cada banda del torrent.

Els murs són de pedra mal desbastada unida amb morter de calç.

L'arcada està feta amb dovelles mal escairades unides amb morter de calç i terra.

La part superior del pont sembla haver estat sobrealçada diverses vegades ja que en les parets es pot observar, en una cota inferior, un nivell de lloses planes que serien d'un paviment més antic i que formarien una coberta en lleugera curvatura amb aspecte d'esquena d'ase.

 Les mides del pont són: 4,80 m de llum de l'arc, 3,5 m d'ample, 6 m de longitud total, 4 m d'alçada des del nivell de l'aigua.

Observacions: 

L'estat actual de conservació del pont és regular, no ja la del mateix pont, sinó la del seu entorn ja que s'acumulen deixalles i bardisses que dificulten la visibilitat i no permeten gaudir d'aquest camí.

 El 24-1-1996 es va fer una modificació puntual de les NNSS de Bagà per la zona de la Font del Roser, promoguda per l'Ajuntament de Bagà i acordada per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona.

 En aquesta modificació s'especifica ajustar la configuració de la zona verda prevista amb posició centrada al torrent del Roser, preservar les restes del vell pont, de la via romana, de la font i de la creu de terme.

L'any 2003 es va fer una proposta-sol·licitud al Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya per realitzar una intervenció arqueològica a la zona, que va ser desestimada.

Mapa Topogràfic Moixeró-La Tosa, Parc natural Cadí-Moixeró, editorial Alpina, 2002. E/ 1:25.000.

Història

Aquest pont era un dels accessos principals a la vila, fet que ha afavorit la seva conservació al llarg del temps, fet que ha modificat contínuament la seva estructura general.

A inicis del segle XX, en fer un nou accés pel trànsit rodat a la vila, aquest camí va quedar semi-abandonat i el seu estat de conservació cada vegada ha estat pitjor.

 El pont ja es troba documentat l'any 1338 (VILARÓ, 1989: vol II, p. 144-147), anomenat pont de Vilella i que Serra Vilaró suposa que és el pont del Roser perquè és el que es troba més a prop del portal de la Vilella.

També era anomenat pont de Brocà ja que es troba al camí de Bagà a Brocà.”


  • En aquest lloc hi ha un cartell de l’ajuntament de Bagà, esmentant que és l’inici d’un camí a peu, el Camí de la Serra, un itinerari condicionat, d’uns 2,6 km de recorregut (1 hora 15 minuts), apte per a tots els públics.

Edificacions properes: Veure el mapa de Google d’aquesta mateixa pàgina.

  • Al nucli urbà de Bagà,  hi ha varies edificacions medievals.

Altres pàgines:

Autors: Ricard Ballo i Montserrat Tañá.

MAPA de situació: