Ruta carretera BV-4235

 Ruta carretera BV-4235


Us presentem una proposta, basada en una de les nostres habituals sortides en busca d’edificacions medievals, en aquest cas, esglésies romàniques:

Al Berguedà,  a  Viver i Serrateix, i les seves rodalies, hi hem documentat relativament a prop, les unes de les altres, fins a cinc esglésies romàniques, una capella del segle XIV, una del segle XVIII, un monestir i les restes d’un castell .

Totes aquestes edificacions tenen en comú que es poden localitzar i visitar (La majoria, sols exteriorment), d’una sola tacada, en menys d’un dia (Depenent del temps que hi dediqueu a cadascuna d’elles), transitant per una mateixa carretera.

L’itinerari que proposem avui pren com a punt de partida una rotonda situada entre els PK 73/74  de la carretera C-16 (Autopista E-9 / (Barcelona – Sant Cugat – Terrassa – Manresa – Berga – Puigcerdà (Eix del Llobregat).

Trobarem aquest punt de partida prenent  la sortida del PK nº 73 d’aquesta autopista. Amb anterioritat , havent estudiat el mapa per accedir-hi, varem determinar sobre el paper,  les següents coordenades per poder situar-nos en aquest punt: N 41 54 09.8 E 01 52 14.6

En aquest cas, no cal dir-vos que havent introduït aquestes dades al nostre navegador, aquest estri ens va situar exactament en aquest punt, on s’inicia la BV-4235,  que ens permetrà arribar   al nostre destí.

Hem anat entrant i sortint d’aquesta BV- 4235. Aquesta activitat ens ha permés visitar les edificacions que teníem previstes.

Tot seguit us relacionem les pàgines on trobareu informació detallada per poder accedir a cadascuna d’elles i/o els punts quilomètrics de les sortides de la carretera :


M A P A de la ruta BV-4235


Durant el recorregut, trobarem dues capelles:


Capella del Mas Coromines - Segle XIV

Coordenades: N 41 55 48.6 E 01 50 08.1 - Finca privada

Carretera BV-4235, entre PK 6/7 - Pujant, a mà esquerra.

Capella del mas Coromines


Capella de Sant Narcís - Segle XVIII

CoordenadesN 41 56 49.4 E 01 49 27.1 - No és accessible lliurament.

Carretera BV-4235, entre PK 8/9 - Pujant, a mà esquerra.

Capella de Sant Narcis

F O T O S - Apareixen a cada pàgina corresponent.


 I T I N E R A R I 


  1. PK 5/6    – Església de Sant Miquel de Trulls
  2. PK 6/7    -  Capella del Mas Coromines – Dins d’una propietat privada
  3. PK 8/9    -  Capella de Sant Narcís
  4. PK 10/11-  Església parroquial de Sant Miquel de Viver. Des d’aquest lloc es       pot anar, a peu,  al Castellot de Viver
  5. PK 10/11 – Església de Sant Joan de Montdarn
  6. PK 15      – Església de Sant Pere
  7. PK  15     – Monestir de Santa Maria de Serrateix
  8. Part final  – Església de Sant Vicens de Navel

A més no cal oblidar que el final d’aquesta descoberta desemboca a Cardona. En aquesta població i rodalies, hi trobareu altres interessants edificacions, tot i que, per manca de temps, caldria deixar-ho per a un altre dia.

Els més destacables son el Castell de Cardona i la Canònica de Sant Vicenç de Cardona.