Església de Sant Pere – Viver i Serrateix / Berguedà

Valoració: 1 vot.
espereu…

F O T O S


Església de Sant Pere – Viver i Serrateix

Església de Sant Pere – Viver i Serrateix

Església de Sant Pere – Viver i Serrateix

Església de Sant Pere – Viver i Serrateix

Església de Sant Pere – Viver i Serrateix

Església de Sant Pere – Viver i Serrateix

I T I N E R A R I 


Situació: A Serrateix, entitat de població de Viver i Serrateix, municipi de la comarca del Berguedà (Barcelona).

A molts pocs metres de distància del Monestir de Santa Maria de Serrateix.

Època: Segle X - Preromànic - (Patrimoni.Gencat). Sembla correspondre a una obra del final del segle X, tot i que remodelat al segle XI - ( Pat.mapa).

Protecció: No hi consta - (Patrimoni.Gencat).

Estat: Restaurada. No és accessible lliurament. Hem aparcat al davant. Actualment és l’Ajuntament d’aquest municipi.

“L'edifici, transformat en habitacle, passa força desapercebut com a construcció religiosa”

“Sembla correspondre a una obra del final del segle X, tot i que remodelat al segle XI.”

(Pat.mapa )

Altres noms: El Forn / Cal Pastisser - (Patrimoni.Gencat).

Accés - Visitada el 17/10/2014:

Carretera BV-4235. Una mica més endavant del PK 15 d’aquesta via. Còmode aparcament al davant.

Localització: N 41 56 48.9 E 01 46 41.8 – Altitud: 726 m.

Altres:

  • De la pàgina web Pat.mapa, ens complau extreure la següent informació (Octubre 2014):

“ Descripció

L'edifici, transformat en habitacle, passa força desapercebut com a construcció religiosa: la primera església de Sant Pere de Serrateix està actualment amagada per les construccions efectuades en l'edifici per tal de condicionar-lo com a habitatge i forn de pa.

De l'antic edifici resten, englobats dins la construcció moderna, el mur de tramuntana, una part del mur S amb restes de finestrals, les arcades de separació de la nau central amb la nau N i les façanes de llevant i de ponent, força transformades però amb elements destacables com dos arcs i alguns finestrals.

 L'aparell originari de l'edifici és a base de carreus de mides petites, molt ben desbastats i escantonats, que es disposen en filades regulars i lligats amb morter de calç.

Sembla correspondre a una obra del final del segle X, tot i que remodelat al segle XI.

Notícies històriques

L'existència dels documents de consagració de dues esglésies (l'any 977 i el 1126), dedicades a Santa Maria, i l'existència de les restes de l'església preromànica de Sant Pere de Serrateix han fet creure que hi havia dues esglésies en època anterior a la romànica: l'església de Sant Pere seria la parroquial, l'única que es conserva d'època preromànica.

Estudis recents han demostrat que l'edifici de l'església de Sant Pere correspon a la primera església del monestir, dedicada a santa Maria, sant Pere i sant Urbici, consagrada el 3 d'octubre del 977 i que conservà la titularitat de Sant Pere; aquesta mateixa església consta que era la parròquia quan als segles XI-XII es construí la nova església del monestir sota l'advocació de Santa Maria.

Al fundar-se la nova església monacal, Sant Pere passà a dependre del monestir quedant però com església parroquial. Aquestes funcions les mantindria durant tota l'Edat Mitjana i Moderna.

Al llarg dels segles XVII i XVIII hi va haver enfrontaments entre l'abat i el bisbe pel control d'aquesta església.

Al segle XVIII s'hi varen fer obres menors: arranjament de la teulada, la volta i l'altar; en aquest segle ja només hi havia un sol altar i l'església havia perdut les dues naus laterals i els corresponents absis de l'església preromànica.

 A mitjan segle XIX l'església ja no s'utilitzava com a tal.

 El 1899 l'Ajuntament cedí el monestir al bisbat de Solsona i aquest entregà "la antigua y derruïda iglesia de S. Pedro de Serrateix" per a instal·lar-hi l'escola i la casa consistorial.”


  • Davant de l’església hi ha un plafó informatiu, amb una cronologia d’aquesta  edificació, del que ens complau extreure integrament el seu contingut:

“ CASA DE LA VILA

VIVER I SERRATEIX

SANT PERE

És un monument singular pels seus orígens i per les seves transformacions.

Sant  Pere fou I’església parroquial de Serrateix durant 1.000 anys, des del segle IX fins el segle XIX.

És un edifici  amb una capçalera preromànica i la resta d'època romànica. Depenia del Monestir de Santa Maria de Serrateix.

En el segle XX l’edifici ha estat destinat a habitatge.

ESGLÉSIA

1 – Preromànic – Segle IX

Forma: Era una església de creu llatina i tres absis. Els arcs eren de ferradura. Els absis tenien forma rectangular i per fora sortien igual.

Segueix el model de les esglésies paleocristianes tardanes. És un dels pocs exemplars conservats a Catalunya.

S’ha conservat: Els fonaments dels absis i la paret est amb dos arcs de ferradura, el central i el sud.

2 – Romànic – Segle XI

Forma: Es mantení la capçalera preromànica i es va fer de nou la resta. Es transformà en una església romànica de planta basilical amb tres naus, separades per arcs de mig punt sobre pilars. Voltes de canó. S'excavà a la roca una sitja per a guardar el gra.

Tenia dues portes, la d'entrar a la paret oest i la del cementiri a la paret sud. Hi havia tres finestres al sud, una a l’est i tres a l’oest. En aquest cantó destaquen les arcuacions llombardes sobre les finestres, que és una disposició poc habitual. La teulada de les naus laterals estava a un nivell més baix.

S’ha conservat: Les parets oest, nord i sud. A l’interior els arcs entre la central i la lateral nord. 

3 – Baixa Edat Mitjana – Segle XV

Forma: L'edifici va sofrir una profunda transformació; l’anomenen I'església reduïda. Anul·laren la nau nord i feren una sola nau de la central i la sud. Eliminaren els absis. Així queda una església d'una sola nau sense absis diferenciat.

S’ha conservat: Són testimonis d'aquesta etapa la finestra rodona de la façana oest i el sobrealçament de les parets laterals.

HABITATGE

L’any 1889, l’Ajuntament es convertí en el propietari de Sant Pere, ja desafectat com església.

A la planta baixa s'hi instal·là l’Escola i l' Ajuntament i s'obrà una planta a dalt amb dos pisos per als mestres. L'habilitació per aquest usos  transformà radicalment  I'interior. Més tard s'hi posà un forn de pa.

RESTAURACIÓ

A partir del 1.987, l’Ajuntament ha dut a terme la restauració amb la subvenció del P.O.S. de la Generalitat i l’assessorament tècnic del Patronat d’Amics de Serrateix.

S’ha recuperat bàsicament la fesomia que tenia l’edifici en el segle XI, tant per fora com per dins. S’ha habilitat per a Ajuntament.”


  • Més informació: Els estudiosos del tema, poden també fer una visita a la pàgina web de Pat.mapa – Arqueologia: Antiga església de Sant Pere de Serrateix.

Edificacions properes: Veure el mapa de Google d'aquesta mateixa pàgina.

Altres pàgines:

Autors: Ricard Ballo i Montserrat Tañá.

MAPA de situació: