Castell de Lloberola – Biosca / Segarra

Valoració: Encara no hi ha vots.
espereu…

F O T O S


I T I N E R A R I 


Situació: A Lloberola, entitat de població de Biosca, vila i municipi de la comarca de la Segarra - Lleida

Època: Segle X - (Patrimoni.Gencat).

Protecció: BCIN - (Patrimoni.Gencat).

Estat: Malmès. Lliurament accessible. Aparcament als voltants. Aquesta fortalesa és una de les més antigues de la comarca.

Tot i que són ben evidents les restes de la primitiva muralla, l’element supervivent amb més entitat del castell, és una torre amb aspecte tronco piramidal, que en la seva evolució constructiva fou aixecada de primer amb tàpia i planta quadrangular.

Posteriorment, en una altra fase es va folrar amb pedra i calç, arrodonint les cantonades. També a la Segarra, una altra notable mostra d’aquesta tècnica de construcció, la trobem a la Torre de Vallferosa.

Altres noms:

Accés - Visitat el 27/08/2006:

Senzill de localitzar donades les reduïdes dimensions del llogaret.

Localització: N 41 53 20.69 E 01 21 45.38 – Altitud: 615 m.

Altres:

  • De la pàgina web Pat.mapa, ens complau extreure la següent informació (Desembre 2012):

“ Descripció

La fortalesa de Lloberola és una de les més antigues de la comarca.

Segons revelen les seves ruïnes, es va bastir en diverses fases constructives.

L'edificació més antiga, és la muralla que tancava el sector nord-oest del turó, de la qual es conserven diversos trams, formats per grans carreus de pedra units amb morter de calç.

 En una segona fase es va bastir a la banda sud una torre de planta lleugerament trapezial, que actualment fa un alçada d'uns 6 metres, si be en origen devia ser força més alta. Els murs conserven encara els forats destinats a les bigues de la bastida.

 En una tercera fase es va folrar exteriorment la torre per fer-la més alta i reforçar-ne els murs. Les parets d'aquesta segona torre s'adossen a les cares sud, est i oest de la primera.

Notícies històriques

El castell de Lloberola és un castell preromànic en el que perviu el món musulmà que es concreta en una fortificació orientada al nord, amb la finalitat de defensar la banda més dèbil d'aquesta esplanada fortificada. Després dues fortificacions, fetes de tal manera que una folra a l'altre.

 El primer document que fa referència a Lloberola és el testament del comte Ermengol I, datat el 1007 (1009). La notícia més antiga del castell és del 1041, per una venda d'un hort. El 1046 es documenta el qui podria ser un castlà, Guillem de Lloberola. L'any 1172 posseïa el castell Pere Sanç de Llobera, a qui pervingué de la seva esposa Dolça, que el tenia pel vescomte Ramon Folc de Cardona.

 L'any 1221 Guille, vescomte de Cardona, feu redactar el seu testament en el qual deixava al seu fill Ramon Folch el Castell de Lloberola. El domini els Cardona continua documentat el segle XIV. El 1736 la senyoria del lloc pertanyia a Miquel d'Agulló-Pinós marquès de Gironella, que residia a Barcelona.”

  • Antic cementiri amb sarcòfags:

De la pàgina web Pat.mapa, ens complau extreure la següent informació (Desembre 2012):

“ Descripció

L'antic cementiri en el qual es conserven diversos nínxols encastats al mur i dos interessants sarcòfags esculpits amb decoracions geomètriques i nobiliàries força malmeses, eren propietat de la família Sacirera de Cervera del s. XIV.

 Els dos sarcòfags estan encabits dins del mur,dins arcs de mig punt. El primer, a l'esquerra és de pedra de marès i es recolza sobre sis peus, a manera de petites columnetes de base cilíndrica. El vas té esculpits en alt relleu a la cara frontal dos escuts i al mig una creu de planta grega, així com una inscripció molt erosionada. La tapa és de secció triangular amb una sanefa de fulles i nusos que la decoren i cinc escuts com els del vas de la cara frontal.

 El segon és realitzat en pedra de sauló, molt erosionat degut als fenòmens atmosfèrics. El vas té una sanefa que l'emmarca a la cara frontal, dos escuts per banda semblants als de l'altre sarcòfag i una flor central. La tapa és de secció triangular amb bisell i ja no se li veu la decoració.

 El nínxol de més a la dreta, té arc conopial.

Al cementiri hi ha tombés més modernes. A la porta del cementiri hi ha una llinda de marès on es pot llegir la següent llegenda: MORS MORTIS / MORTI MORTEM / MORTE DEDIT. “

  • Al costat del castell hi ha l’Església de Sant Miquel de Lloberola (Segle XVII – Patrimoni.Gencat).

De la pàgina web Pat.mapa, ens complau extreure la següent informació (Desembre 2012), referida a aquesta edificació:

“ Descripció

Església situada en una part elevada del poble. Consta d'una nau amb capelles laterals, sagristia i cor als peus. La façana principal, te una porta quadrangular i rosetó. El campanar és al costat de l'epístola, és de dos cossos separats per una motllura convexa. A la part exterior, una balustrada d'obra. Teulada a dues aigües. Pinacles amb boles decoren la torre campanar i la façana. Té dos absis quadrangulars a cada mur lateral.

Notícies històriques

En origen la parròquia fou del bisbe d'Urgell, si bé després fou donada al monestir de Solsona amb Masdenforn de Lloberola. Posteriorment passaren a la mensa episcopal de Solsona.”

Edificacions properes: Veure el mapa de Google d’aquesta mateixa pàgina.

Altres pàgines:

Autors: Ricard Ballo i Montserrat Tañá.

MAPA de situació:Segarra : Veure en un mapa més gran.