Castell d’Almudèfer – Caseres / Terra Alta

Valoració: 2 vots.
espereu…

F O T O S


I T I N E R A R I 


Situació: En terrenys del terme de Caseres, vila i municipi de la comarca de la Terra Alta (Tarragona).

Època: Segle XIV - (Patrimoni.Gencat).

Protecció: BCIN - (Patrimoni.Gencat).

Estat: Molt malmès. Lliurament accessible.

Altres noms:

Accés - Visitat el 03/05/2013:

Iniciem l'itinerari a les afores de la població de Caseres, al punt situat a N 41 02 12.57 E 00 15 03.68. És el final d'un petit passeig de frondosos plataners,

on a la capçalera hi ha els antics safaretjos públics del poble.

Aquí s'inicia un ample camí de terra, perfectament transitable per tot tipus de vehicles.

El proper recorregut és un agradable passeig, sense cap complicació, acompanyats sempre pel riu Algars a la nostra dreta

(Que fa de frontera natural entre Catalunya i Aragó), les aigües del qual, fresques, netes i bellugadisses, ens ofereixen boniques raconades.

En un moment donat trobarem, degudament indicada (41 01 35.65 00 15 49.32), una desviació a mà dreta que allunyant-se una mica del camí ens dirigeix a una petita zona de pícnic, amb barbacoes, bancs i taules, a tocar de les aigües del riu.

Durant el recorregut, pràcticament sols trobarem (41 01 34.90 00 16 05.27) dues desviacions, consecutives, a l'esquerra, que hem d'obviar, seguint recte, segons les instruccions d'un cartell indicatiu.

A la part final del recorregut, a l'esquerra del camí, dalt d'un turó, ja són perfectament visibles les restes del castell i de la torre. Una mica més endavant, es veu la silueta de l'església de Santa Anna (Segle XIV – Gòtic).

Finalment arribem al davant de la porta d'entrada (41 01 33 00 16 33) a una finca rústica particular, un terreny cercat, on al davant, a cinquanta metres, inaccessible, hi ha l'església de Santa Anna.

Al darrera mateix hi ha el turó on es veuen les restes de la torre. El castell, situat ara al darrere, no és visible des d'aquí.

La distància que hem recorregut des de Caseres, fins aquest punt ha estat d'uns 2,8 km.

Hem aparcat aquí, al voral del camí, però no hem accedit a cap de les tres edificacions citades.

Localització: N 41 01 35 E 00 16 28 – Altitud: 352 m.

Altres:

  • De la pàgina web Pat.mapa, ens complau extreure la següent informació (Maig 2013):

“ Descripció

Restes d'una torre i murs en un puig sobre la capella de santa Anna.

 L'estat de runa és total, per tant es fa difícil establir la planta original. Resten tan sols alguns trossos de parets d'èpoques diferents, des de zones amb carreus perfectes i marques dels picapedrers medievals, fins altres de maçoneria de reformes i ampliacions posteriors.

Ocupa un petit monticle al costat del riu Algars i dominant l'antic poblat d’Almudèfer. La part millor conservada són les restes d'una petita torre que està una mica més avall del nucli del castell (avui conegut com "la presó") i molt probablement obrada aprofitant pedra del castell.

Notícies històriques

Castell termenat. Documentat el 1267. No se sap si el seu origen és templer o hospitaler. Quan la donació de Miravet al 1153 no apareix nomenat, per tant pertany a l'època de la dominació cristiana. Es parla per primer cop del lloc al 1280, com "Mudéfer", a la donació del comanador de Miravet a dos veïns d'horta i ja al 1358 hi havia quinze focs. Al 1319 apareix inclòs dins la comana de Miravet.

Ocupa un lloc estratègic dins la línia divisòria amb l'Aragó, que fou molt temps frontera cristiano-àrab. Similars condicions té el Castell d'Algars.”


  • Per complementar la informació anterior, ens complau extreure el següent text de la pàgina web de Pat.mapa, en el seu context arqueològic (Maig 2013):

“ Descripció

Es tracta d'un turó allargassat en sentit est-oest i paral·lel al riu Algars, format per dos plataformes i la rampa d'accés pel costat nord. Les vessants són abruptes i cobertes de vegetació.

Per accedir-hi, des de Caseres, cal seguir el camí que va paral·lel al riu Algars durant 2,6 km, fins trobar un desviament. El camí de l'esquerra és el camí de Damunt la Sèquia, cal seguir-lo 900 m fins trobar un desviament a la dreta (és el camí d'Horta de Sant Joan); cal seguir-lo uns 100 m, fins a la zona on es troba el Mas i la capella de Santa Anna d'Almudèfer; darrera aquestes construccions es troba el turó amb el castell.

Arqueològicament es documenten materials ceràmics pertanyents a dos períodes cronològics ben diferenciats: Bronze Final - Ibèric Ple i un segon moment medieval.

De la primera fase d'ocupació del turó no s'observen estructures encara que, el nombrós material ceràmic dispers pers les vessants, especialment la sud (que dóna al riu) indica l'ocupació del lloc en aquest període històric.

Del segon moment d'ocupació es conserva el castell templer, avui parcialment enderrocat i del que se'n conserva vestigis d'una torre de planta quadrangular i una part notable d'un esperó de la muralla, a més d'una cisterna excavada a la roca.

 La torre, que defensava l'accés oriental, està realitzada en grans carreus, alguns decorats amb encoixinats. Les mides són 6,7 m el costat oest, 5,7 m el costat sud, 4,8 m el costat est i 5,95 m el costat nord, que és on té l'accés; el gruix dels murs és de 90 cm; l'alçada conservada és d'uns 6 m.

 Al costat est de la torre hi ha una cisterna retallada a la roca, de 3 m de llarg per 1,4 m d'ample i 1,5 m de fondària.

 A la plataforma superior es conserva el cos principal del castell, amb murs longitudinals a la vessant sud, també realitzats amb grans carreus i dels que se'n conserven 20 m de llargada; els murs transversals presenten diverses sageteres a nivell d'enderroc; la longitud d'aquests murs és de 15 m, l'alçada conservada de 2,15 m i el gruix d’1,3 m, al centre també hi ha una cisterna circular de 2,1 m de diàmetre.

 Es documenta nombrós material ceràmic format per ceràmica a mà, amb vores exvasades i decoracions de cordons digitats i incisions obliqües; ceràmica ibèrica de pasta tricolor, amb vores planes i tipus coll de cigne i decoració pintada a bandes de color vinós, a més de ceràmica medieval oxidada, reduïda i blava catalana.

Context

Turó situat a la dreta del riu Algars, aigües amunt de la població de Caseres, quasi al límit de terme amb Horta de Sant Joan.”


  • Finalment, per completar la informació anterior, si això és possible, ens complau extreure un fragment de la pàgina web de l’Enciclopèdia Catalana, referida a Caseres, especialment pel que fa referència a “Altres indrets del terme” (Maig 2013):

“ L’antic lloc d’Almudèfer o Mudèfer, avui deshabitat, és situat vora el riu d’Algars, aigua amunt del cap de municipi.

El nom d’Almudèfer prové de l’àrab al-muzaffar, que significa “el victoriós”. Sembla, per aquesta precisió, que el lloc hauria de ser d’origen sarraí.

Al lloc es drecen les restes del castell d’Almudèfer i la seva església de Santa Anna, documentada el 1267 i que avui resta sense culte.

La part més ben conservada del castell, dalt un puig, és una torre rectangular, obrada amb carreus. Hi resta, entre d’altres vestigis de construccions, una cisterna excavada a la roca.

 L’església de Santa Anna és al peu del castell; consta d’un absis poligonal gòtic del segle XIV, que al punt on hauria de començar la nau és tapiat, i s’hi adossa una construcció més baixa, posterior i feta amb obra més irregular, on s’obre una arcada apuntada.

Durant molt de temps, el pagès que l’habitava conservà una imatge gòtica de Santa Magdalena. L’any 1280 el comanador templer de Miravet concedí el mas de Mudéfera a dos veïns d’Horta perquè el poblessin. El 1359 el lloc continuava vinculat a la comanda de Miravet, ara dels hospitalers, i tenia 8 focs.

El 1359 el lloc continuava vinculat a la comanda de Miravet, ara dels hospitalers, i tenia 8 focs. L’any 1643, durant la guerra dels Segadors, fou saquejada per les tropes del comte duc d’Olivares, dirigit pel marquès de Los Vélez. Madoz, a mitjan segle XIX, diu que el castell havia sofert antigament un incendi. Aleshores el lloc encara era habitat.

Dins el terme, al NW de la vila de Caseres, hi ha un antic poblat ibèric al puig de les Gesseres, que fou excavat per Pere Bosch i Gimpera.”


Edificacions properes: Veure el mapa de Google d'aquesta mateixa pàgina.

Altres pàgines:

Autors: Ricard Ballo i Montserrat Tañá.

MAPA de situació:Terra Alta : Veure en un mapa més gran.

Altres llocs interessants per visitar: 


Curiositats:


 

La pedra del “Todo me diste ...”


Continuant pel camí per on havíem arribat, que des d’aquest lloc comença a fer una volta al turó del castell, amb el desig d’obtenir noves perspectives de l’església, al cap de ben poc, vàrem trobar aquesta curiosa escultura al marge de la carretera (41 01 38 00 16 09).


Paisatge:

Camí de Caseres a Horta de Sant Joan, passant a tocar d’Arenys de Lledó (Arens de Lledó - Terol).


Des del castell d'Almudèfer, parteix un ampli camí de terra, perfectament transitable a dia d'avui, amb indicacions de tant en tant, i que en un deliciós recorregut ens situarà a Horta de Sant Joan.

Camí solitari, però ben acompanyats durant força estona per les juganeres aigües del riu Algars, ens mostrarà una i altra vegada encantadores raconades.