Muralles d’Alcover / Alt Camp

Valoració: 2 vots.
espereu…

F O T O S 


muralles-dalcover-110319_506

muralles-dalcover-110319_504

Portal de la Saura: interior.

muralles-dalcover-110319_510bis

Portal de la Saura: exterior.

muralles-dalcover-110319_536

muralles-dalcover-110319_541

Portal de Sant Miquel: exterior.

muralles-dalcover-110319_542

Portal de Sant Miquel: exterior.

portals-de-les-muralles-dalcover

Informació extreta de la pàgina web de l'Ajuntament d'Alcover.

I T I N E R A R I 


Situació: A Alcover, municipi de la comarca de l'Alt Camp (Tarragona).

Època: Segle XIV - Sense estil definit - Generalitat de Catalunya.*

Estat: Es té constància de l'existència d’una primera muralla a Alcover l'any 1245. Al segle XIV, amb motiu de la guerra amb Castella es construeix una segona muralla amb divuit torres, de les que se'n conserven algunes, tot i que integrades en edificacions modernes.

Dels portal supervivents de l'antic temps, s'utilitzen encara els de la Saura i el de Sant Miquel.

Altres noms:

Accés - Visitat el 19/03/2011:

El portal de la Saura, està situat al costat de l'Oficina de Turisme, a la confluència del carrer La Costeta amb la plaça d’en Cosme Vidal.

Localització d'aquest lloc: N 41 15 41 E 01 10 10 - Altitud: 230 m.

Trobarem el portal de Sant Miquel al final del carrer Major.

Altres:

  • Alcover gaudeix de tenir un ric i força interessant patrimoni arquitectònic a més d'altres valors naturals i paisatgístics. Els carrers de trama medieval del nucli antic, tenen un encant especial.

Es força recomanable dirigir-se en primer lloc a l'Oficina de Turisme d’aquesta localitat, situada als baixos de les dependències del Museu Municipal d'Alcover, al carrer Costeta 1-3, al costat del Portal de la Saura, on l’eficaç personal de que disposa us donarà complerta informació del recorregut recomanat.

Davant de les edificacions que es poden trobar a cada cantonada, hi ha plaques informatives a disposició dels visitants.

Altres edificacions interessants:  l’església vella, construïda amb pedra rogenca, anomenada també Església de la Sang. L'any 1931 fou declarada monument històric - artístic.

L'església nova, destaca entre altres raons per les seves grans dimensions.

Al mapa de Google encara és perfectament identificable la forma ovalada del nucli antic.

Una pàgina de referència: Ajuntament d'Alcover


  •  De la pàgina web de la Generalitat de Catalunya *, ens complau extreure la següent informació (Desembre 2019):

Descripció

Torres

Les torres són totes de planta quadrada, construïdes amb tàpia i amb uns murs d'aproximadament un metre de gruix.

De la funció defensiva d'aquestes torres encara es conserven en una d'elles dues pedres buidades de manera que es pogués tirar la caldera d'aigua i d'oli bullents.

En l'actualitat, la morfologia de les torres és molt diferent de la que presentarien en el seu origen, ja que han estat adaptades a les necessitats d'habitatge dels veïns.

Portal de la Saura

Aquest portal era un dels tres accessos principals a la vila.

És d'arc de mig punt a l'exterior i d'arc apuntat a l'interior.

A l'interior del portal es conserva una torre circular amb una espitllera i una font amb dues canelles, a més de dues espitlleres als baixos del portal.

Al seu costat es construí un altre portal en l'ampliació de la muralla l'any 1634.

Aquest portal també és de mig punt, i dóna accés al Raval del Carme.

Portal de Sant Miquel

Aquest portal era un dels tres accessos principals a la vila.

És d'arc de mig punt a l'exterior i d'arc apuntat a l'interior. Està emmarcat per dues torres de defensa de l'antiga muralla.

Notícies històriques

Del que es conserva de l'antiga muralla del segle XIV només destaquen dos portals i quatre de les divuit torres.

Els portals són el de Sant Miquel (situat a l'extrem nord-est del recinte) i el de la Saura (situat a l'extrem sud).

Les quatre torres són les dues que es troben als costats del Portal de Sant Miquel, una de les quals rebia el nom de "Torre d'en Girona", la torre de Ca Ballester, antigament coneguda amb el nom de "Torre dels Tins", i la torre de Ca Tatxó, que tenia abans el nom de "Torre del Rec".

La resta de torres i de portals de la muralla va desaparèixer com a conseqüència de la configuració i desenvolupament dels ravals, i de l'aprofitament de la muralla per a la construcció d'habitatges.


* Informació extreta de la pàgina web de la Generalitat de Catalunya.


Edificacions properes:

Altres pàgines:

Autors: Ricard Ballo i Montserrat Tañá.

MAPA de situació:Alt Camp : Veure en un mapa més gran.

A L T R E S 


Alcover ... més per descobrir:

muralles-dalcover-110319_528

muralles-dalcover-110319_529

muralles-dalcover-110319_522

muralles-dalcover-110319_576

muralles-dalcover-110319_570bis

muralles-dalcover-110319_577

muralles-dalcover-110319_564

muralles-dalcover-110319_563bis

Alcover -  carrers:

alcover-carrers

Les fotografies que venen a continuació, no pressuposen que siguin els mateixos carrers descrits anteriorment.

muralles-dalcover-110319_515bis

muralles-dalcover-110319_551bis

muralles-dalcover-110319_560

muralles-dalcover-110319_585bis

muralles-dalcover-110319_582

Detall de l'edificació anomenada L'Abadia (Any 1618). Vegi's el treball de l'enteixinat de fusta.