Força de Prats – Prats i Sansor / Cerdanya

Valoració: 1 vot.
espereu…

F O T O S


forca-de-prats-101105_504bis

Imatge de les suposades restes de la Força de Prats

I T I N E R A R I 


Situació: A Prats i Sansor, municipi de la Cerdanya (Lleida).

Època: Medieval - (Patrimoni.Gencat).

Protecció: BCIN - (Patrimoni.Gencat).

Estat: Pràcticament desaparegut, fins i tot de la memòria de la gent. Sols en resta un petit pany de paret que ni algunes persones d'edat del poble ens van sapiguer  indicar. Lliurament accessible.

Altres noms:

Accés - Visitat el 04/11/2010:

Localitzarem aquestes mínimes pedres al carrer del Castell. Les poques que en resten formen part del jardí particular d'una edificació.

Localització: N 42.36564 /  E 1.83604. Altitud: 1.101 m.

Altres:

  • La troballa d'aquestes restes ha estat de “xiripa”. Sense haver pogut obtenir cap mena d'informació de persones del poble, de manera fortuïta vàrem anar a parar al carrer del castell i allà varem veure unes minses restes que varem poder identificar (?) gràcies a que portàvem una fotografia que el prestigiós fotògraf en Pere Català i Roca va obtenir l'any 1967.
  • Per altra banda creiem que es donaven circumstàncies addicionals que avalaven la nostra apreciació: Situat en un dels punts més alts de la població i en un barri de noves edificacions, però que ha estat conegut sempre com a barri del castell. Finalment també, una altra persona gran, va corroborar tèbiament les nostres apreciacions.

  • De la pàgina web Pat.mapa, ens complau extreure la següent informació (Febrer 2014):

" Descripció

El castell de Prats es troba en una elevació de poca alçada dins del nucli de població. Es conserven molts pocs vestigis: un mur atalussat i altres restes de murs.

Notícies històriques

A la concòrdia entre Nunyo Sanç, comte de Rosselló i roger Bernat, comte de Foix, feta el 8 de setembre de 1233 hi ha esment de la "forcia de Pratis", la qual restava pel comte Nunyo i progènie, però amb la condició que aquests no podien millorar-la. El 1271 Galceràn de Pinós arrendà els rèdits que percebia de Prats. Tant el fogatjament del 1365-1370 com en dates posteriors, Prats es presenta com a lloc reial. En els segles XIII i XIV aquest castell representà un important paper en els fets històrics d'aquests territoris." 


  • Per contrastar i/o complementar la informació anterior, ens complau extreure de la pàgina web de Pat.mapa - arqueologia, el següent text (Febrer 2014):

Castell de Prats

" Descripció

L´anomenat Castell de Prats es troba al mig del nucli del poble de Prats, al cim d'una elevació de poca alçada.

Actualment no es troba diferenciat del nucli urbà i fins i tot es fa difícil establir els límits antics entre el castell i la vila.

De l´estructura medieval només se´n conserven alguns vestigis : un mur atalussat, que ha estat consolidat recentment, i alguns fragments de mur que encara es poden veure en un solar al costat i a sobre del talús. La resta del promontori ha estat intensament urbanitzat, d´una banda amb la construcció d´una casa de dimensions considerables, i d´altra amb l'eixemplament dels carrers que el circumden.

Sembla que les dimensions del complex no devien ser gaire grans ja que el turonet sobre el que era construït tampoc és gaire extens. De tota manera, com ja s´ha dit, en les circumstàncies actuals costa de definir clarament, i sobretot tenint en compte les destruccions que ha sofert.

La bibliografia deixa ben clara la importància que devia tenir aquest castell des d'un punt de vista estratègic, ja que dominava el pas del Coll del Saig, camí natural cap a la Batllia.

Això, però, no implica que es tractés d´una gran construcció sinó que podia tractar-se simplement d´una fortalesa, malgrat que els documents es refereixin a ell com a castell.

Per la documentació se sap que el castell o "força" de Prats existia abans de 1233, ja que en un document d´aquest any s´estableix que: "Nunyo Sanç, comte de Rosselló, que posseirà la fortalesa no hi podrà fer-hi millores". Cal pensar doncs, que el seu moment més important havia d´haver estat anterior a aquesta data (1233), tot i que no es pot saber si en va tenir un altre amb posterioritat.

Context

Situat al mig del nucli urbà de Prats, confronta amb dos carrers cèntrics i ha estat gairebé totalment destruït per la construcció d'una casa i l'eixamplament de carrers."


Edificacions properes: Veure el mapa de Google d'aquesta mateixa pàgina.

Altres pàgines:

Autors: Ricard Ballo i Montserrat Tañá.

MAPA de situació:Cerdanya : Veure en un mapa més gran.