Castell d’Escarp – La Granja d’Escarp / Segrià

Valoració: 2 vots.
espereu…

F O T O S


castell-de-la-granja-descarp-090406_505-506

Vistes de la localitat de la Granja d'Escarp, des del castell d'Escarp.

I T I N E R A R I 


Situació: Dalt d’un turó, anomenat La Punta del Calvari, situat per sobre de la població de La Granja d'Escarp (El Segrià) – Lleida.

Època: Medieval (?) - (Pat.mapa) - (Enllaç trencat – Generalitat de Catalunya),

Protecció: Ho desconeixem 

Estat: Pràcticament desaparegut, sols es perfila una mica la base d’una construcció rodona. Lliurament accessible. Aparcament als peus del turó (*).

En canvi son força evidents les restes de trinxeres de la guerra civil espanyola (1936/1939). Tot i que malmeses pel pas del temps, hi són ben presents aquestes restes bèl·liques.

Altres noms:

Accés - Visitat el 06/04/2009:

Dins del poble de La Granja, cal localitzar el carrer Montmaneu (Com a referència, dins d’aquesta localitat, veurem diverses vegades un senyal orientatiu: Maials. En aquesta direcció ens hem de desplaçar.)

Al final d’aquest carrer ens trobarem circulant pels primers metres d’una carretereta asfaltada (Carretera de La Granja d'Escarp a Maials).

Cal prendre el segon trencall a mà dreta ( 41 25 08.52 00 21 21.95), i ens trobarem circulant per una pista de muntanya, sense asfaltar, on al cap de poc, hem aparcat (*) el cotxe al voral d'aquest camí  (41 25 05.03 00 21 17.11), davant o al costat d’una casa, i hem continuat a peu, per un nou trencall que trobarem aquí mateix, a l'esquerra, fins arribar en molt poca estona a una planura, també a mà esquerra, on a dia d'avui hi ha uns munts de llenya.

Per sota d’aquesta plana, hi ha una petita placeta, urbanitzada, amb bancs, presidida per una creu de pedra.

Davant nostre s'aixeca petit, però ben trempat, un turó sense cap arbre. Dalt de tot hi trobarem les restes del castell, barrejades amb les restes de trinxeres.

Localització: N 41 25 05 E 00 21 20 – Altitud: 124 m.

Altres:

  • De la pàgina web Pat.mapa, (Enllaç trencat – Generalitat de Catalunya),
    ens complau extreure la següent informació, que a penes fa esment del castell; es refereix especialment a un jaciment arqueològic (Novembre 2012):

“ LA PUNTA DEL CALVARI

 S'accedeix al jaciment sortint de la Granja d'Escarp en direcció Maials i prenent el segon camí a la dreta que puja cap a la punta del Calvari.

El jaciment es troba al cim i en els vessants d'aquest tossal allargat, on es poden apreciar restes d'estructures fetes amb pedra seca i abundant material ceràmic en superfície d'època ibèrica (ceràmica oxidada, pintada, grisa, de vernís roig ilerget...)

 En aquest indret antigament hi havia un calvari, del qual encara queden restes.

 El poblament es localitza en el cim, però també hi ha extensions de l'hàbitat en els vessants del tossal, sobretot en el costat est, on la construcció d'una granja ha posat al descobert diversos nivells d'habitatge, escampant els materials arqueològics arreu.

 El poblat situat en el cim és clarament visible a través de les nombroses trinxeres efectuades durant la Guerra Civil i els forats efectuats per clandestins.

Es pot observar un urbanisme en base a un carrer central amb cases a ambdós costats, vestigis d'una cisterna central i de paviments fets amb lloses irregulars.

A la part nord-est del cim, hom aprecia superficialment una gran paret feta amb carreus de mida gran.

Aquesta paret podria correspondre a una muralla.

 A la part sud-oest del cim es conserva el basament d'una construcció de planta circular feta amb obra de pedra sense treballar a dues cares i amb farciment interior, possiblement de cronologia medieval.

 Pel que fa als materials, es troben molt escampats degut a les diverses excavacions clandestines.

Apareixen diversos fragments de ceràmica de tipologia variada: formes ibèriques de perfil globular, kàlathos, etc., decoració pintada de color vermell i motius geomètrics, abundant ceràmica de vernís roig amb formes molt perfeccionades (tipologia de gerres), campaniana A i diverses formes a mà.

També hi ha diversos molins de mà barquiformes, percutors, etc.

Context

Tossal amb el cim allargat, envoltat de camps de conreu de secà, erms i una explotació ramadera. “


... “al turó que domina el poble i la confluència del Segre i el Cinca ( la Punta del Calvari i la Punta Roja ) s'hi troba restes de ceràmica sigillata de l'època imperial romana i els vestigis d'una antiga fortalesa islàmica anomenada el Castell d'Escarp.

Expugnada pel Cid el 1082 , quan aquest estava al Servei de Yusuf Ibn Ahmad al-Mu'tamin de Saragossa i ataca els Banu Hud de Lleida , que fortificaren el castell d'Almenar i s'establiren a Escarp.

Aliats amb els catalans , que foren derrotats.

El castell d'Escarp fou cedit cap a l'any 1120 per l'alcaid almoràvit Avifetel a Ramon Berenguer III , en virtut dels coneguts pactes d'ajuda i amistat enfront dels sarraïns de Tortosa i davant la pressió d'Alfons el Bataller d'Aragó. “


  • És interessant, d’aquesta mateixa pàgina anterior, l'apartat on es relata les vicissituds patides per aquest poble durant la guerra civil espanyola (1936-1939).

Edificacions properes: Veure el mapa de Google d’aquesta mateixa pàgina.

Altres pàgines:


Autors: Ricard Ballo i Montserrat Tañá.

MAPA de situació:Segrià : Veure en un mapa més gran.