Castell de Santa Oliva / Baix Penedès

Valoració: 7 vots.
espereu…

F O T O S


castell-de-santa-oliva-070428_505

I T I N E R A R I 


Situació: A Santa Oliva, localitat i municipi de la comarca del Baix Penedès – (Tarragona).

Època: Segle XI - (Generalitat de Catalunya).*

Protecció: BCIN - (Generalitat de Catalunya).*

Estat: Molt bon estat. No és accessible lliurament. L'església de la Mare de Déu del Remei ocupa l'antiga sala d'aquest castell i també una part de l'antiga capella, dedicada a Sant Julià.

Altres noms:

Accés - Visitat el 28/04/2007:

A l'entrar al poble,  ja es veu la construcció. Continuem recte, fins on es bifurca el carrer. Per l'esquerra primer i per la dreta després, al fons, arribem a una ampla plaça on es pot aparcar còmodament (41 15 12.99 01 32 56.25).

Localització: N 41 15 12.79 E 01 32 58.23 – Altitud: 100 m.

Altres:

“EL CASTELL
El Castell Verge del Remei és el reclam que dóna a Santa Oliva l'aire medieval que encara es respira per la seva part alta.

 L'any 1012, Isnabert fa construir la torre que més tard seria el castell de Santa Oliva.

Pere, senyor del Castell l'any 1142, promet fidelitat a Guillem de Sant Martí, senyor de les terres del Penedès.

Les lluites dels successius senyors feudals que habitaren el Castell contra el Priorat de Santa Maria de Santa oliva acaben al s. XIII amb l'adquisició del Castell i de totes les seves possessions per part de l'Església.

Avui dia es conserva en un òptim estat mercès a una acurada restauració que es va practicar fa pocs anys.”


  • De la pàgina web Pat.mapa - Generalitat de Catalunya,ens complau extreure la següent informació (Desembre 2014):

" Descripció

Important conjunt amb una torre sencera del castell (segle XI), amb finestres romàniques, adossades a l'església de Santa Oliva.

Es conegut popularment per Castell del Remei, Castell de Santa Oliva o Castell del Remei de Santa Oliva.

Format per dues torres laterals que delimiten un cos central de forma rectangular.

La torre de l'esquerra i l'estructura central estan rematades per merlets.

La torre de l'esquerra, de forma quadrangular, presenta una sèrie d'espitlleres i de finestres de mig punt (romàniques).

La de la dreta, de forma rodona i també amb interessants espitlleres, fou decapitada lamentablement per fer-la servir de campanar.

Els materials emprats de l'edificació són carreus irregulars.

Notícies històriques

Castell termenat. Documentat el 1012. La reconquesta de les terres situades a l'oest del riu Llobregat es va fer de forma progressiva.

Sorgiren una sèrie de fronteres de la Marca barcelonesa, les quals eren defensades mitjançant un castell.

Es creu que el castell de Santa Oliva formà part d'aquesta frontera a finals del segle X o principis del segle XI.

L'any 1012 el castell fou atacat pel àrabs. En conseqüència, es portà a terme la batalla de Còrdova.

A causa d'això s'inicià un període de pau que va permetre la repoblació de la zona.

La primera vegada en la qual es fa menció del castell (Castrum Santa Olivae) és a l'any 1045. Durant tot el segle XII trobem documents que ens parlen del castell.

El 1243 Saurina de Santa Oliva ven el castell amb el seu terme i pertinences al monestir de Sant Cugat.

Durant el segle XIV passà al rei Pere el Cerimoniós.

En el segle XVII era de nou propietat de l'abat de Sant Cugat, el qual fou propietari fins el segle XIX."


  • Finalment, per "rematar" el tema, per completar i/o complementar les anteriors informacions, ens complau extreure de la pàgina web de la Diputació de Tarragona (Que tracta conjuntament del castell i de l’església), les següents dades (Desembre 2014):

"G E N E R A L

Descripció: 

De les restes conservades del castell de Santa Oliva destaca una impressionant torre romànica de planta rectangular culminada per merlets. L'edifici es va assentar sobre un turó, dominant el territori, als peus del qual es va desenvolupar el poble.

E S P E C I F I C A

Descripció:

Important conjunt amb una torre del castell sencera, datada en el segle XI, amb finestres romàniques. La sala del castell, corresponent a un cos adossat a la torre, es va transformar al segle XVII en l'església del Remei.

El castell estava format per dues torres laterals que delimiten un cos central de forma rectangular.

La torre de l'esquerra i l'estructura central estan rematades per merlets.

La torre de l'esquerra, de forma quadrangular, presenta una sèrie d'espitlleres i de finestres de mig punt romàniques.

La de la dreta, de forma rodona i també amb espitlleres, fou decapitada lamentablement per fer-la servir de campanar.

Els materials emprats de l'edificació són carreus irregulars.

Dins del castell, a més de la sala d'armes, es conservava l'església de Sant julià, però l'any 1610 ambdues estructures foren transformades per la ubicació de l'església de la Mare de Déu del Remei.

 Notes històriques:

Castell termenat documentat el 1012.

La reconquesta de les terres situades a l'oest del riu Llobregat es va fer de forma progressiva, i sorgiren una sèrie de fronteres de la Marca barcelonesa, les quals eren defensades mitjançant un castell.

Es creu que el castell de Santa Oliva formà part d'aquesta frontera a finals del segle X o principis del segle XI.

L'any 1012 el castell fou atacat pel àrabs.

La primera vegada en la qual es fa menció del castell, com Castrum Santa Olivae, és a l'any 1045, i durant tot el segle XII trobem documents que ens parlen del castell.

El 1243 Saurina de Santa Oliva ven el castell amb el seu terme i pertinences al monestir de Sant Cugat.

Durant el segle XIV passà al rei Pere el Cerimoniós.

En el segle XVII era de nou propietat de l'abat de Sant Cugat, el qual en fou el propietari fins el segle XIX. "


*Informació extreta de la pàgina web de la Generalitat de Catalunya


Edificacions properes: Veure el mapa de Google d'aquesta mateixa pàgina.

Altres pàgines:

Autors: Ricard Ballo i Montserrat Tañá.

MAPA de situació:Baix Penedès : Veure en un mapa més gran.