Castell de Rupià – Rupià / Baix Empordà

Valoració: 2 vots.
espereu…

F O T O S


I T I N E R A R I 


Situació: A Rupià, població i municipi del mateix nom, a la comarca del Baix Empordà (Girona).

Època: Segle XIV – Gòtic - (Patrimoni.Gencat).

Protecció: BCIN - (Patrimoni.Gencat).

Estat: Bo. Actualment és de propietat municipal.

La Generalitat de Catalunya va atorgar al municipi de Rupià la declaració de Conjunt Històric-artístic.

Altres noms:

Accés – Visitat el 07/12/2016:

El trobarem al carrer Ample / Plaça d’Avall

Localització: N 42 01 13.4 E 03 00 38.8 – Altitud: 62 m.

Altres: De la pàgina web Patrimoni.Gencat, ens complau extreure la següent informació - (Desembre 2016):

“ Descripció

El primitiu castell de Rupià ocupava una gran part de l'espai situat intramurs del recinte fortificat que encerclà la població.

Actualment el circuit que formen la plaça d'Avall, el carrer Ample, el carrer de Sant Esteve i el carrer dels "Xifrers" assenyalen el perímetre d'aquest antic castell.

El castell o palau episcopal que ha arribat als nostres dies s'alça en l'angle S-E de la primitiva fortalesa.

Aquest edifici ha estat modificat modernament per a servir de Casa de la Vila i d'escoles.

Actualment s'utilitza encara per a la primera funció esmentada, per aquest motiu l'interior del palau és la part que ha sofert més alteracions fins el punt de conservar, almenys visibles, molt pocs elements antics. 

Es tracta d'un edifici rectangular, allargat. La façana més gran dóna a la Plaça d'Avall, en ella es nota la conjunció de dos dels cossos de l'antic palau: la part més septentrional pertany a l'ala nord doncs la seva teulada és més alta que la resta de l'edifici -l'antiga ala oriental- i en el punt on es forma l'escaló de les dues teulades hi ha, en el parament de la façana, una separació formada per carreus més grans i ben escuadrats que en la resta del llenç.

Tanmateix, actualment tot és un sol casal, orientat de sud a nord.

En la façana esmentada, de la plaça d'Avall, en el fragment que pertanyia a l'ala nord, hi ha una finestra geminada gòtica amb arquets de punt rodó que no conserva la columna ni el capitell.

A la part baixa modernament s'hi ha obert una porta.

 En el llenç que correspon al cos oriental hi ha una altra gran finestra coronella, triforada amb arcs trilobulats i amb columnes i capitells perfectament conservats.

Les impostes tenen decoració floral.

En data recent, en arranjar l'edifici per a serveis públics, s'han obert en aquest lloc cinc finestres rectangulars.

En el frontis d'aquesta ala del palau, coberta amb teulat a doble vessant, orientada al sud, hi ha una finestra geminada d'arcs de punt rodó, amb columna i capitell; les impostes amb decoració floral.

El palau està construït amb pedres no molt grans, escairades i mal allisades, que formen filades regulars. Hi ha un sòcol de dues o tres filades de carreus més grans, bastament escairats. 

El casal que s'afegeix al palau per la banda de ponent, amb façana al carrer Ample, té un portal adovellat d'arc de mig punt que dóna accés a un petit pati des d'on podem veure el mur occidental del palau on hi ha una escala de pedra i una petita porta adovellada.

És molt possible que alguns murs de les façanes posteriors, que donen als patis, de les cases dels carrers que segueixen més o menys la planta del gran castell antic, puguin conservar algunes estructures de la fortificació. Tot, però, està colgat per l'arrebossat i segurament molt destruït per les construccions tardanes.

A l'interior de Can Català, casal amb façana al carrer dels Xifrers, hi resta part d'una torre que ha estat aprofitada per a utilitzar-la d'oratori.

Notícies històriques

Castell termenat, documentat el 1128 i el 1268. L'antic castell es transformà els segles XIV i XV en un palau del bisbe.

Rupià apareix esmentat amb l'apel·latiu de "castell" a partir de la data de la compra de "castrum de Rupiano" per part del bisbe Pere de Castellnou.

 Això no significa forçosament que molt abans de l'any 1268 no hi hagués una fortalesa en aquest lloc. (Badia i Homs, J.)”


Edificacions properes: Veure el mapa de Google d'aquesta mateixa pàgina.

Altres pàgines:

Autors: Ricard Ballo i Montserrat Tañá.

MAPA de situació: