Castell de Palol – Palol de Revardit / Pla de l’Estany

Valoració: 3 vots.
espereu…

F O T O S


castell-de-palol-090812_518

castell-de-palol-090812_507bis

castell-de-palol-090812_519

castell-de-palol-090812_541

castell-de-palol-090812_545

castell-de-palol-090812_512castell-de-palol-090812_513castell-de-palol-090812_514

castell-de-palol-090812_551

Torre rodona de l'antiga muralla.

castell-de-palol-090812_548

Fragment de muralla.

I T I N E R A R I


Situació: A Palol de Revardit (Pla de l'Estany) – Girona.

Època: Segle XV - Sense estil definit - Generalitat de Catalunya.*

Protecció: BCIN - Generalitat de Catalunya.* 

Estat: Bon estat. En resten llenços de muralla i fragments de l'edifici principal, que avui s'ha convertit en masia. Més separada hi ha una antiga torre circular que formava part d'aquest recinte. Aparcament als carrers dels voltants.

Altres noms:

Accés - Visitat el 12/08/2009:

Dins de Palol, a la carretera GIV - 5147. A tocar del carrer d'Avellaners, al costat de l’església de Sant Miquel.

Localització: N 42 04 10 E 02 47 45 - Altitud: 160 m.

Altres: De la pàgina web de la Generalitat de Catalunya *, ens complau extreure la següent informació - Gener 2020: 

Descripció

El Castell de Palol de Revardit es troba estratègicament situat en un pas estret davant del Puig de Mont-Rodon i la muntanya d'en Vila, punt on era del tot necessari creuar el riu Revardit.

Es va construir en una petita elevació que domina el Pla de la Banyeta i que controlava un antic camí.

La seva estructura no s'ha conservat en la seva totalitat, ja que va ser convertit en masia, segurament a partir dels segles XVII- XVIII.

A partir d'aquest moment, es va derruir bona part de la muralla, o bé es varen fer servir els seus carreus com a material constructiu.

De les restes que han arribat fins avui, l'element més notable és la torre oest, de planta rectangular, que data de l'època medieval, amb reformes d'època moderna.

Aquesta torre, que presenta tres nivells i coberta de teula a dues vessants, conserva tres espitlleres arrenglerades a la part baixa de la cara oest.

D'altra banda, la tipologia de les seves obertures és diversa, segurament, producte de reformes posteriors.

A la planta baixa es situava l'antiga presó.

A peu de carretera, es troben les restes d'una altra torre, també de planta rectangular i tipologia similar, però només conservada en la seva base.

A l'angle est es conserva una torre de planta circular, escapçada, avui de propietat particular.

El pany de muralla més ben conservat és a la banda occidental.

Està fet amb carreus ben tallats i col·locats en filades.

En aquest punt es conserva una porta medieval d'arc de punt rodó.

A l'altra banda, una porta d'arc de mig punt i de majors dimensions podria ser una de les antigues entrades del Castell.

La intervenció arqueològica, duta a terme entre novembre de 2010 i febrer de 2011, va posar al descobert un notable pany de muralla atalussat a la banda nord, on existia un important desnivell i es situava un antic fossat.

També va permetre documentar l'existència d'una quarta torre, rectangular, en aquest sector nord.

A l'interior són visibles les reformes sofertes durant l'adaptació del Castell com a masia.

També ha sofert notables transformacions l'antiga capella del Castell, ara església parroquial de Sant Miquel.

Aquesta església conserva a la seva capçalera les restes del temple romànic del segle XII.

Notícies històriques

Les notícies històriques i documentals fan referència, sobretot, al llinatge Palol; en canvi, les notícies directes referents al Castell són més aviat escasses.

La primera referència documental és el testament de Bernat Bernat, bisbe de Carcassona, qui morí al Castell de Palol de Revardit a l'any 1074.

El Castell va estar lligat al llinatge dels senyors de Palol, dels quals trobem notícies des del segle XII.

Els membres d'aquest llinatge, originari de Palol de Revardit i amb diverses branques, varen tenir possessions en altres indrets (per exemple, el Castell d'Arenys) i, també, varen ocupar càrrecs eclesiàstics (diversos membres de la família Palol foren priors de Sant Aniol de Finestres).

Sembla que durant la Guerra Civil Catalana (1462-1472) el senyor de Palol va lluitar a favor del pretendent Joan II Duc de Calàbria i Lorena, que no resultà vencedor en el conflicte.

Apareix a la documentació un tal Arnau Guillem de Palol, capità destacat en la defensa de Banyoles.

El 1467 el Duc de Calàbria comissiona a Joan Sarriera per negociar la submissió del Castell de Palol de Revardit.

El darrer membre del llinatge dels Palol fou Montserrat de Palol, senyor dels castells d'Arenys i Palol de Revardit, que morí sense descendència del seu enllaç amb Anna de Sitjar, a finals del segle XVI.

La seva vídua es casà, en segones núpcies, amb Francesc de Cruïlles, família entroncada amb els Sarriera, comtes de Solterra.

Així, a partir d'aquest moment, el Castell de Palol de Revardit estarà en mans de la família Cruïlles- Sarriera (l'any 1762 encara consta la família Cruïlles com a propietària).

A partir dels segles XVII- XVIII el Castell fou convertit en masia.

L'any 2005 el Castell va ser adquirit per l'Ajuntament de Palol de Revardit i rehabilitat amb l'objectiu de destinar-lo a equipaments municipals.


Informació extreta de la pàgina web de la Generalitat de Catalunya

Edificacions properes: Veure el mapa de Google d'aquesta mateixa pàgina

Altres pàgines:

Autors: Ricard Ballo i Montserrat Tañá.

MAPA de situació:Pla de l Estany : Veure en un mapa més gran.