Castell de Casserres – Les Masies de Roda / Osona

Valoració: 2 vots.
espereu…

F O T O S


I T I N E R A R I


Situació: Al camí d’accés al Monestir de Sant Pere de Casserres, en terrenys del terme municipal de Les Masies de Roda (Osona) – Barcelona.

Època: Medieval - (Patrimoni.Gencat).

Protecció: BCIN

Estat: Molt malmès. Molt poques restes. No hi ha cap tipus d’informació.

Altres noms:

Accés - Visitat el 02/05/2009:

Es tracta d’unes minses restes que es troben a la carretera d’accés al Monestir de Sant Pere de Casserres. La única dada que avisa de la seva presència, és el de l’existència d’uns pilons de plàstic al voral de la carretera i un senyal de tràfic de prioritat, en un lloc on la carretera s’estreny de manera força evident.

Localització: Malauradament, no vàrem prendre dades.

Altres:

    • A l'església del monestir hi ha una maqueta de fusta del perfil orogràfic d'aquestes contrades, on hi ha reproduïda la situació d'aquestes restes. En la nostra modesta opinió, més que un castell, el que s'hi recrea és l'existència d'una muralla que tancava l'accés al monestir a través de l'estreta  llengua de terra que hi accedeix, avui en dia rodejada per les aigües del pantà de Sau, en la antiguitat encerclada per les altes parets de la muntanya.
    • De la pàgina web de la Diputació de Barcelona, ens complau extreure la següent informació (Octubre 2012):

“Restes de la possible muralla del Castell de Casserres.

 Aquestes restes es limiten a un mur amb orientació est-oest, que es troba ubicat a banda i banda de la carretera que porta al monestir de Casserres.

Sembla ser que durant la construcció d’aquesta via es va destruir la part del parament que manca entre tots dos.
A la banda de llevant de la carretera es troba una part d’aquesta muralla, bastida en desnivell a la vessant oriental del Puig del Moros. Aquesta està formada per pedres desbastades de mida gran i mitjana, lligades entre ells amb morter i disposades amb la tècnica de la maçoneria que formen fileres uniformes, encara que també presenta algunes fileres d’opus spicatum.

 Aquest mur té aproximadament una llargada d’uns 21 metres, amb una amplada màxima d’un metre i una alçada que varia dels 40 centímetres als 3 metres i mig depenent del tram.

Per últim, a la banda de ponent, es poden apreciar les restes d’un cos d’edifici robust de planta quadrada, similar a una torre o a un possible portal d’entrada, les quals deixaven veure un aparell bastit també amb pedres desbastades mitjanes i grans, lligades amb morter i disposades mitjançant la tècnica de la maçoneria, formant fileres uniformes, encara que també es pot apreciar alguna filera d’opus spicatum.

Aquest cos presenta uns 4 metres de costat per 3’5 metres aproximadament, amb una alçada aproximada d’uns 2 metres.

Observacions: L’any 2010 es van realitzar una campanya de desforestació i documentació de les restes de la muralla, encara que la memòria científica de l’excavació encara no està dipositada al servei d’arqueologia.”

Pels estudiosos del tema, aquesta pàgina conté una extensa informació històrica.

Edificacions properes: Veure el mapa de Google d’aquesta mateixa pàgina.

Altres pàgines:

Autors: Ricard Ballo i Montserrat Tañá.

MAPA de situació:Osona : Veure en un mapa més gran.