Castell d’Anglès – Selva

Valoració: Encara no hi ha vots.
espereu…

F O T O S


I T I N E R A R I 


Situació: A la població d’Anglès (La Selva) – Girona.

Època: Segle XII - (Patrimoni.Gencat).

Protecció: BCIN - (Patrimoni.Gencat).

Estat: El castell està totalment desaparegut, si bé es té constància de la situació d’alguns vestigis: porta d’entrada, pati d’armes, capella, etc.

Aquest i altres elements patrimonials, com les belles i antigues cases que apareixen repartides pels carrers de trama  medieval de la vila,  es poden veure, guiats per cartells informatius que les identifiquen.

Altres noms:

Accés - Visitat el 06/09/2008:

Al nucli antic de la localitat.

Localització: N 41 57 26.77 E 02 38 24.31 – Altitud: 166 m.

Altres:

“ El castell d'Anglès es troba documentat des del 1242, i pertangué als Cabrera al llarg de quasi tota la seva història.

Tenia sota la seva jurisdicció els actuals termes d'Anglès i la Cellera.

 Al segle XV (terratrèmols, guerra civil catalana i guerra dels remences) sofrí diverses destruccions i al segle XVI el seu clos serví per hostatjar el puixant nucli urbà, encara avui conservat en gran part.

 Enderrocat definitivament a partir del segle XIX, en resten escassos vestigis (alguna paret amb espitlleres) i algun record fossilitzat a la trama urbana, com ara la Plaça de la Vila, que fou el pati d'armes.”

  • De la pàgina web Pat.mapa, ens complau extreure la següent informació (Novembre 2012):

“ Descripció

Del castell original com a tal, no es conserva gairebé res. Arran de diversos estudis se sap que el castell era bastit damunt del tram més enlairat del clos emmurallat, des d'on es dominava la vall d'Anglès i la banda de la Cellera, Sant Julià i Bonmatí.

El que va ser el pati central del castell, descobreix la configuració quadrangular que tindria, als costats del qual s'alçarien les estances destinades a l'habitació. Al tram superior de l'edifici hi hauria un ample passadís, protegit en la part forana per un llenç de mur emmerletat, proveït d'espitlleres. També hi hauria l'estada senyorial de l'amo del castell.

La porta del castell es trobava a l'angle superior de l'actual plaça de la vila, pujant-s'hi per una rampa. La façana lluïa una torre de l'homenatge. Per l'altre cantó tindria una portalada més petita, comunicant amb l'era del mateix castell. En base a aquestes premisses, el castell aplegava per tant les característiques típiques d'un castell medieval dels segles XI-XII, és a dir, de tamany reduït i fixat en un punt alt i estratègic, format per una torre de base circular i envoltat per un recinte emmurallat.

 Tanmateix, tot i la pèrdua d'aquest element emblemàtic de la vila, s'han conservat elements molt interessants relacionats directament amb el castell, com són, per una banda, un petit pany de muralla -petit tenint en compte la grandària i les dimensions que va arribar a assolir el castell- i les restes del primer clos emmurallat del castell i alguna arcada interior, avui en part conservades a dins d'algunes cases del barri vell.

 L'actual plaça de la vila correspon a l'antic pati d'armes del castell. La seva forma trapezoïdal és la forma característica que solien tenir tots els patis d'armes dels castells medievals de l'època.

 L'emplaçament original del castell correspondria amb el que avui és un grup de cases situat entre el carrer del Castell i el pas cobert vers a l'antic pou públic de la vila.

Notícies històriques

El castell d'Anglès apareix esmentat per primer cop en el testament de Guerau V de Cabrera (1242), que deixà en herència el vescomtat de Cabrera al seu fill Guerau VI, mentre que crea per a un altre fill, Ramon, un petit patrimoni format pels castells d'Anglès i Brunyola. La manca de descendència de Marquesa, la filla de Guerau VI, farà que el vescomtat de Cabrera sigui heretat per un fill de Ramon, Bernat I de Cabrera.

 El nucli antic d'Anglès es configurarà, doncs, al voltant d'aquesta antiga possessió dels Cabrera. Cal tenir en compte que l'antic castell d'Anglès es va anar ampliant durant els segles XIII-XV fins a abarcar el que actualment és bona part del barri vell d'Anglès.

L'accés al nucli urbà a través de les muralles es feia a través de tres portals: el primer era conegut com el portal de sant Miquel. Aquest es troba documentat i estaria al final del carrer major a l'alçada de la casa número 16. Se sap que a partir del segle XVI va caure en desús. El segon es trobaria al principi del carrer de l'empedrat i el tercer es trobaria en el barri de santa Magdalena, a l'alçada de la "pujada d'en Grau" a tocar aproximadament a "Can Camps".

A tall cronològic es té perfectament documentat que el castell d'Anglès va ser reconstruït el 1350, encara que no se sap quin tipus de reformes es van dur a terme.

Sembla que al segle XVI el castell va quedar absolutament arrasat per les tropes franceses. En quant a la torre de l'homenatge, se sap que va ser enderrocada en plena revolta remença del segle XV, per Pere Joan Sala. També se sap de l'existència de l'antiga era del castell, també situada prop de la plaça de la vila. Fins fa pocs anys es conservava la cisterna de l'antic fort, en el lloc que avui ocupa el pàrquing de la Plaça de la Vila.”

Edificacions properes: Veure el mapa de Google d’aquesta mateixa pàgina.

Altres pàgines:

Autors: Ricard Ballo i Montserrat Tañá.

MAPA de situació:Selva : Veure en un mapa més gran.