Torre Mirona – Salt / Gironès

Valoració: 1 vot.
espereu…

                                     N O     L O C A L I T Z A D A

Si les dades que hem extret d'una pàgina web generalment ben informada, són correctes,

les coordenades indicades ens han conduit al lloc que documentem gràficament tot seguit.

F O T O SCom es pot comprovar a les nostres fotografies, degut a la vegetació existent, ha estat impossible identificar qualsevol rastre d'aquesta torre.


Donada la nostra estranyesa, hem mirat de confirmar les dades al Mapa de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), i hem obtingut la següent informació:

que corrobora l'anterior.


De totes maneres, ens estranya una mica aquesta situació. L'alçada d'aquesta torre hauria de poder donar alguna senyal de vida ... si és que encara existeix ...


 I T I N E R A R I 


Situació: A una zona industrial de Salt, població i municipi del mateix nom, a la comarca de Gironès - (Girona).

Època: Segle XV - (Patrimoni.Gencat).

Protecció: BCIL - (Patrimoni.Gencat).

Estat: No l'hem vist. A Google Maps es poden identificar diverses estructures, situades dins d'un solar, però sense poder determinar amb propietat, la seva naturalesa.

Altres noms:

Accés – Visitada el 19/06/2016:

Al carrer Dalai Lama, situat en una zona industrial.

Localització: N 41 58 15.3 E 02 46 36.0 – Altitud: 90 m.

Altres:

En data 6/07/2016, rebem un @mail d'en Frederic Mayol, Director Arxiu Municipal de Salt - Ajuntament de Salt, en el que ens facilita la informació que tot seguim transcrivim:

Torre Mirona - Salt-Informació facilitada per l'Ajuntament de Salt

Torre Mirona - Salt-Informació facilitada per l'Ajuntament de Salt

Agraïm molt sincerament aquesta col·laboració.


  • De la pàgina web Patrimoni.Gencat, ens complau extreure la següent informació (Juny 2016):

“ Descripció

Edifici rural del que cal destacar com element més remarcable la torre de defensa.

Actualment el conjunt està molt malmès i presenta diverses ampliacions que el degraden.

 Les parets són de maçoneria amb cadenes de carreus a les cantonades i emmarcant algunes obertures. La coberta és de teula àrab a vàries vessants.

La torre de defensa, situada a l'angle sud-oest de la masia, és de planta quadrada i coberta de teula a dues vessants, de dos pisos i sotacoberta, aproximadament de 4,5 metres de costat.

 És d'obra de maçoneria amb cadenat de carreus als angles. No disposa d'elements defensius visibles, tot i que alguns dels petits forats que presenta podrien haver actuat com a espitlleres. Presenta dues finestres a la cara oest, al primer i segon pis, de llinda plana.

Notícies històriques

Els orígens coneguts de la Torre Mirona es remunten a l'antic mas conegut com el Mas Nou, localitzat ja en un document de l'any 1406, propietat de Bernat de Sitjar.

 L'edificació de la torre, amb la probable reconstrucció del l'antic mas, és probablement coetània de l'arribada dels Miró a Salt a mitjans segle XV, que n'esdevenen propietaris i origen del topònim.

Al segle XVII passà a mans de la família Font i a finals del segle XVIII de la família Camps.”


  • A Girona també hi ha una altra edificació coneguda amb el mateix nom: Torre Mirona.

Aquest fet ens ha despistat una mica, fins que ens n'hem assabentat d'aquesta circumstància ...

                                  Torre Mirona a Salt                                        


  Torre Mirona a Girona

 


D A R R E R A    H O R A

Ens enterem de que no és correcte la denominació de Torre Mirona a l'edificació que hi ha a Girona amb aquest nom.

Documentem aquesta circumstància a la nostra pàgina del Mas de la Torre d'en Rosés.


Edificacions properes: Veure el mapa de Google d'aquesta mateixa pàgina.

Altres pàgines:

Autors: Ricard Ballo i Montserrat Tañá.


ÚLTIMA HORA : Juny de 2019


En data 19/06/2019 i referent a la Torre Mirona – Salt, rebem un @mail d’en Jordi Puig, de Girona en el que ens facilita un enllaç a una página on es pot veure una bonica aquarela de l’any 1947 de la torre Mirona del pintor Jaume Roca Delpech.”

Ens complau haver rebut aquesta informació que transcrivim a continuació, alhora que saludem molt cordiament a en Jordi Puig, agraint-li aquesta gentil col·laboració.  

http://www.pedresdegirona.com/Jaume_Roca_Delpech/pintura_1.htm


MAPA de situació: