Muralles de Vila-seca / Tarragonès

Valoració: 4 vots.
espereu…

F O T O S


I T I N E R A R I 


Situació: A Vila-seca, vila i municipi de la comarca del Tarragonès (Tarragona).

Accés - Visitades el 15/01/2009:

Les restes més rellevants de les muralles d’aquest poble les constitueixen les següents edificacions:


-          TORRE TUIES DEL CAFÈ

Localització: Carrer Sant Antoni nº 38, cantonada amb el carrer Abat Aureli M. Escarré – N 41 06 37 E 01 08 42

Època: Segle XVI - (Diputació de Tarragona).

Protecció: BCIN – (Generalitat de Catalunya)

Estat: Bo. No són accessibles lliurament. 

Altres noms

Altres:

“ Descripció:

Aquesta torre forma part de la muralla que va protegir el nucli de Vila-seca del Comú, diferenciat de la Vila-seca de Solcina, desenvolupada a redós del castell dels Olzina. De la Vila-seca del Comú sabem que comptava amb un doble clos emmurallat, i que aquesta torre formava part del segon clos, que dibuixava una planta de pentàgon irregular.

La torre de les Tuies del Cafè es troba en el tram del costat occidental de la muralla, que ha quedat fossilitzat en el traçat del carrer de la Riera. La torre ha quedat inclosa dins habitatges, però l'obertura del carrer de l'Abat Anselm Clavé va permetre visualitzar en tota la seva alçada la façana meridional.

 L'estructura de la torre és de planta quadrada de 4,4 m de costat i 50 cm d'amplada de murs. L'aparell és de maçoneria amb els angles reforçats i les obertures emmarcades per carreus. Es conserva un matacà en una de les cares laterals que defensava la part corresponent de muralla.

Notes històriques:

El primer clos podria pertànyer a una construcció d'època medieval, datat en el segle XIV, però no es tenen prou dades com per corroborar-ho. Pel que fa al segon clos, al que correspon aquesta torre, es data en el segle XVI, en relació als sistemes de protecció de la vila contra els atacs dels pirates.”

Per complementar la informació anterior, es recomana visitar la següent pàgina: Generalitat de Catalunya.


-          PORTAL DE SANT ANTONI

La trobarem al carrer Verge de la Pineda, cantonada amb el carrer dels Ferrers – N 41 06 37 E 01 08 45

Segle XVI - (Diputació de Tarragona).

BCIN – (Generalitat de Catalunya)

De la pàgina web de la Diputació de Tarragona, ens complau extreure la següent informació (Gener 2013):

“ Descripció:

El portal de Sant Antoni està definit per arcs de mig punt de grans dovelles a les façanes i muntants de carreus.

 El carrer passa per sota i permet veure el sostre sostingut per bigues. La façana exterior està rematada per un matacà disposat sobre mènsules arrodonides situat en l'eix de la porta, i també conserva diverses espitlleres. Altres matacans es troben en les façanes laterals, en aquest cas defensant els panys de muralla nord-est i sud-oest respectivament.

 Interiorment es distribueix en planta baixa, que correspon al portal, i tres pisos, i presenta una coberta a doble vessant que originalment seria un terrat. L'aparell emprat en la seva construcció és la maçoneria amb reforç de carreus a les cantonades i a les obertures.

Notes històriques:

El primer clos podria pertànyer a una construcció d'època medieval, datat en el segle XIV, però no es tenen prou dades com per corroborar-ho. Pel que fa al segon clos, al que correspon aquesta torre, es data en el segle XVI, en relació als sistemes de protecció de la vila contra els atacs dels pirates.”

Per complementar la informació anterior, es recomana visitar la següent pàgina de la  Generalitat de Catalunya.


 

-          TORRE DE L’ABADIA:

La trobarem al carrer Major, cantonada amb la plaça de l’església – N 41 06 38 E 01 08 44

Segle XIV - (Diputació de Tarragona).

BCIN – (Patrimoni.Gencat)

De la pàgina web de la Diputació de Tarragona, ens complau extreure la següent informació (Gener 2013):

“Descripció:

La torre és una construcció de 4,4 per 4,7 m de costat i murs d'uns 60 cm de gruix, distribuïda en planta baixa i tres pisos, rematats per un terrat defensat per merlets.

 Està construïda amb maçoneria i reforç de carreus en els angles i les obertures. L'actual edifici és fruit de diverses modificacions, com la seva transformació en Rectoria l'any 1600, quan arran de l'ampliació del clos emmurallat perd la seva funció original.

En dates recents ha hagut de ser restaurada, degut al seu estat de conservació precari, i els merlets es van recol·locar un metre per sobre de la posició original.

Notes històriques:

La torre forma part del conjunt de quatre que defensaven el primer clos emmurallat, i més reduït, de Vila-seca del Comú. La construcció d'aquest primer recinte fortificat es data de forma genèrica en el segle XIV, i va ser ampliat amb una nova muralla també defensada amb torres en el segle XVI.

L'única dada que es disposa és la que proporciona una inscripció incrustada en un dels seus murs, i que fa referència a la transformació en Rectoria, el 1600.”

Per complementar la informació anterior, es recomana visitar la següent pàgina de la Generalitat de Catalunya.


-          TORRE DEL DELME:

Es pot veure al carrer Riudoms amb accés des del carrer Major – N 41 06 41 E 01 08 44.

Segles XVI – XVII - (Diputació de Tarragona).

BCIN – (Generalitat de Catalunya)

De la pàgina web de la Diputació de Tarragona, ens complau extreure la següent informació (Gener 2013):

“ Descripció:

Aquesta torre, com la resta del primer clos emmurallat, està construïda amb maçoneria i reforç de carreus a les cantonades i a les finestres. Presenta una planta rectangular de 5,60 per 5,2 m de costat i murs de 60 cm de gruix.

 Interiorment està distribuïda en planta baixa i dos pisos, i la part superior, que correspondria al terrat, està coberta amb teulada a un vessant. Presenta tres obertures al carrer, que en els ampits i les llindes conserven decoracions típiques del segle XVI.

En base a la presència de merlets en la torre de l'Abadia, es considera que totes les torres del primer clos tindrien també merlets, però, aquesta dada no es pot corroborar.

Notes històriques:

La torre formava part del conjunt de la Casa Delmària de l'Ardiaca i se la coneix també com Torre de la Guardiola. Ara forma part de l'Ateneu Cultural.

El primer clos, al que correspon aquesta torre, podria pertànyer a una construcció d'època medieval, datat en el segle XIV, però no es tenen prou dades com per corroborar-ho . Pel que fa al segon clos, datat en el segle XVI, la seva construcció estaria relacionada amb els sistemes de protecció de la vila contra els atacs dels pirates.”

Per complementar la informació anterior, es recomana visitar la següent pàgina de la Generalitat de Catalunya.


-          TORRE DEL PORTAL DE RIUDOMS:

Al carrer de les Creus, cantonada carrer Monterols – N 41 06 42 E 01 08 40

Segle XVI - (Diputació de Tarragona).

BCIN – (Generalitat de Catalunya)

De la pàgina web de la Diputació de Barcelona, ens complau extreure la següent informació (Gener 2013):

“ Descripció:

Aquestes estructures formaven part de la muralla que va protegir el nucli de Vila-seca del Comú, diferenciat de la Vila-seca de Solcina, desenvolupada a redós del castell dels Olzina.

De la Vila-seca del Comú sabem que comptava amb un doble clos emmurallat, i que el portal i la torre formaven part del segon clos, que dibuixava una planta de pentàgon irregular.

La cruïlla del carrer de les Creus amb el de Monterols correspon a la sortida del clos emmurallat de Vila-seca pel portal de Riudoms, que estava flanquejat per dues torres. En un dels habitatges es van localitzar restes de la torre que flanquejava el costat nord. Aquesta tenia una mida de 4,5 x 4,3 m de costat, construïda amb maçoneria i reforç de carreus als angles.

Respecte a la torre del costat sud, fa pocs anys es va fer una intervenció arqueològica en la casa que ocupava aquest solar, en el marc de la recuperació d'aquest espai per part de l'ajuntament, i es va comprovar que no es conservaven gaires elements originals de l'antiga torre.

Notes històriques:

El primer clos podria pertànyer a una construcció d'època medieval, datat en el segle XIV, però no es tenen prou dades com per corroborar-ho. Pel que fa al segon clos, al que correspon aquesta torre, es data en el segle XVI, en relació als sistemes de protecció de la vila contra els atacs dels pirates.

La torre del portal de Riudoms havia estat començada cap a l'any 1504. A partir de 1675 les torres van ser venudes a particulars i es va iniciar la seva progressiva degradació.”

Per complementar la informació anterior, es recomana visitar la següent pàgina de la Generalitat de Catalunya.


Edificacions properes: Veure el mapa de Google d’aquesta mateixa pàgina.

Dins del terme municipal de Vila-seca, més o menys allunyades les unes de les altres,  hi podem trobar les següents edificacions:

Altres pàgines:

Autors: Ricard Ballo i Montserrat Tañá.

MAPA de situació:Tarragonès : Veure en un mapa més gran.