La Sala – La Torre – Camós / Pla de l’Estany

Valoració: 1 vot.
espereu…

F O T O S


I T I N E R A R I 


Aquest itinerari és el mateix que el que mena a l’Església de Sant Vicenç de Camós.

Situació: En terrenys de Sant Vicenç de Camós, entitat de població de Camós, municipi de la comarca del Pla de l’Estany (Girona). 

Època: Segle XIII – Sense estil definit - Generalitat de Catalunya.*

ProteccióBCIN - Generalitat de Catalunya.*

Estat:  Bo. Actualment és un establiment d’hostaleria. Actualment està unida a l'annexa Rectoria i ha estat convertida en hotel rural.” - Generalitat de Catalunya.*

Altres noms:

Accés – Visitada el 24/08/2017:

0  - Punt d’inici – En un lloc situat a la vora del Pavelló municipal de Camós – 42 05 26.5 02 45 51.1 i trepitjant terreny asfaltat, prenem una direcció indicada per anar a l’Església de Sant Vicenç de Camós.

1 - Ben aviat arribem a una desviació: 42 05 19.4 02 45 45.8 Continuem pel camí del mig.  Hi ha una indicació per continuar.

2 - Localització: N 42 05 13.3 E 02 45 43. Altitud: 224 m. - Aparcament.


M A P A d'aquest recorregut – Distància aproximada : 450 m.


Altres: De la pàgina web de la Generalitat de Catalunya *, ens complau extreure la següent informació - (Setembre 2017):

“ Descripció

La Sala forma part d'un conjunt de planta rectangular format per La Rectoria i la Sala, estructurat en tres mòduls, un dels quals està disposat obliquament respecte a la resta.

Les parets són de pedra i la planta baixa és coberta amb tres voltes d'aresta, separades per dos arcs de mig punt.

 La planta superior presenta tres arcs apuntats i és coberta amb embigats de fusta, a dues vessants.

 A la cantonada de migdia s'alça una torre amb finestres geminades i restes d'un matacà, a la qual s'accedeix per una porta d'arc de mig punt adovellat.

Notícies històriques

L'edifici va ser construït el segle XIII, es troba situat en el veïnat de Sant Vicenç de Camós, davant l'església.

Originàriament les sales eren residències senyorials, constituïdes generalment per una sala, en la que es realitzaven gairebé totes les activitats, i una torre.

Actualment està unida a l'annexa Rectoria i ha estat convertida en hotel rural.”


Altres:

  • Per complementar i/o contrastar la informació anterior, ens complau extreure de la pàgina web de Wikipedia, el següent text (Setembre 2017):

“ Història

Sembla que fou la residència dels cavallers cognomenats Camós, que són consignats en la documentació comarcal des del 1162 amb el rei Pere Joan.

La família dels Camós, amb una branca familiar que tingué drets al rodal de Tordera, Palafolls i Pineda, és documentada fins al 1450, en què Brígida de Camós apareix casada amb Joan Berenguer de Cartellà.

Arquitectura

La Sala de Camós és un edifici civil que respon a aquest denominador comú d'espais arquitectònics en que predomina una gran peça d'usos polivalents amb alguna torre o cossos menors que la serveixen.

Hi trobem una nau de planta i pis coberta amb una doble arcuació de mig punt a la planta baixa que a la planta del pis es repeteix amb els arcs apuntats.

A la cantonada de migdia, encara que en planta no es manifesti com a cos independent de la resta, s'alça una torre amb finestres geminades a la façana de migdia, en la qual hi ha una porta d'accés a nivell del pis amb arc de mig punt dovellat.

Al nivell del segons pis hi ha una altra obertura de tipus defensiu amb un matacà.

Aquesta obertura, més estreta que la porta de baix, també és d'arc de mig punt format per petits dovelles.

Les reformes i restauracions sofertes no en permeten una datació precisa, però pels elements arquitectònics es pot avançar que es tracta d'una obra de la darreria del segle XIII, gairebé dins del XIV.”


* Informació extreta de la pàgina web de la Generalitat de Catalunya.


Edificacions properes: Veure el mapa de Google d’aquesta mateixa pàgina.

Altres pàgines:

Autors: Ricard Ballo i Montserrat Tañá.

MAPA de situació: