Castell del Vilosell / Garrigues

Valoració: 1 vot.
espereu…

F O T O S


castell-del-vilosell-100403_512

Curiós contrast: a l'esquerra restes d'una edificació centenària, al costat d'una moderna edificació.

castell-del-vilosell-100403_504

castell-del-vilosell-100403_506

Restes de l'antic castell.

castell-del-vilosell-100403_508

I T I N E R A R I


 Situació: Al Vilosell, poble de Les Garrigues (Lleida).

Època: Documentat des del segle XI - Generalitat de Catalunya.* 

Protecció: BCIN - Generalitat de Catalunya.*

Estat: Pràcticament desaparegut. Sols s'identifica amb propietat una filada de carreus de bona mida i qualitat. Tot i així l'entorn d’aquestes restes s'han transformat en un mirador acuradament equipat.

Altres noms:

Accés - Visitat el 03/04/2010:

Situat a la plaça del Mirador.

Localització: N 41 23 03.01 E 00 56 46.39 - Altitud: 666 m.

Altres:

Descripció

Les poques restes del castell que es conserven, des del 1991, formen part del mirador municipal.

S'hi pot accedir mitjançant una escalinata ubicada en una placeta que hi ha a la part est de les ruïnes.

Per aquesta banda també trobem un habitatge familiar que s'hi adossa.

De fet només es conserva la part del talús meridional, coneguda popularment com l'Enjuba, que deu correspondre a alguna reforma realitzada al s. XVI a l'antiga fortalesa medieval.

Notícies històriques

La primera menció del Vilosell data de l'any 1067, en descriure's les afrontacions del castell de Barberà.

En aquesta època sembla que el Vilosell era un assentament musulmà depenent del territori administratiu de la fortalesa de Siurana.

La colonització feudal d'aquest sector, però, no devia produir-se fins després de la conquesta de Lleida (1149).

No es tornen a tenir notícies el lloc fins el 1155, en una donació.

El 1179 Alfons I lliurà a Guillem de Cervera diversos castells, entre els que figura el de Vilosell, reservant-se la potestat.

Aquell mateix any, Alfons I, amb el consentiment de Guillem de Cervera, concedí la meitat del castell del Vilosell a Pere Besora, que esdevingué el castlà.

A partir d'aleshores, aquest personatge supervisà la colonització efectiva del lloc, que es comfirmà mitjançant una carta emesa el 1184.

Pere Besora fa una primera donació al monestir de Poblet el 1196; des d'aleshores el monestir anà acumulant béns i drets del terme fins aconseguir-ne tota la senyoria el 1217.

Poblet conservà el domini fins la fi de l'antic règim.


 Descripció

S'accedeix al jaciment des de la mateixa vila del Vilosell.

En l'actualitat els únics vestigis conservats del castell corresponen a la part del talús meridional (coneguda popularment com l'Enjuba) que cal relacionar amb alguna reforma realitzada al segle XVI.

De fet, aquesta estructura de l'antiga fortalesa medieval serví per a donar suport al rocam de gres que devia ser la plataforma de basament del primitiu castell." (GONZÀLEZ 1997, 57).

Aquest fou utilitzat sistemàticament per a la construcció de les cases de la població a partir del segle XVIII.

Al capdamunt, sobre les escasses restes conservades, l'any 1991 l'Ajuntament construí un mirador i els dipòsits de l'aigua i, més recentment, s'ha bastit un habitatge que sembla haver eliminat la possibilitat de localitzar més restes de l'antiga fortificació.

El lloc del Vilosell és documentat des del 1067 com una afrontació del castell de Barberà, quan encara devia ser un assentament musulmà depenent del valiat de Siurana.

Sembla, però, que la colonització efectiva per part feudal no es produí fins a la conquesta de Lleida (1149).

El castell apareix referenciat per primera vegada l'1 de gener de l'any 1179 moment en què Alfons I "el Cast", reservant-se la potestat, lliurà a Guillem de Cervera diversos castells entre els quals es trobava el del Vilosell.

El mateix any, el rei, amb el consentiment del propi Guillem de Cervera concedí la meitat de la fortificació a Pere de Besora que esdevingué el castlà.

Amb l'atorgament de la carta de població, emesa el 1184, el rei Alfons i Pere de Besora concediren a Pere Pulla i als altres habitants que vinguessin a poblar el Vilosell la lliure possessió del lloc (ERITJA 1997, 57).

L'any 1196 Pere de Besora féu donació del castell i les terres circumdants al monestir de Poblet que anà acumulant diversos béns i drets dins el terme del Vilosell.

El 1217 l'esmentat monestir populetà adquirí la senyoria completa per compra a Pere de Sassala, sabasèquia de Lleida, tot gaudint del domini del lloc fins a la fi de l'antic règim.

*Informació 
extreta de la pàgina web de la Generalitat de Catalunya.


Edificacions properes: Veure el mapa de Google d'aquesta mateixa pàgina. 

Altres pàgines:

Autors: Ricard Ballo i Montserrat Tañá.

MAPA de situacióGarrigues : Veure en un mapa més gran.