Castell de Vilaritg – Cistella / Alt Empordà

Valoració: 3 vots.
espereu…

F O T O S


castell-de-vilaritg-090624_527bis

castell-de-vilaritg-090624_512

castell-de-vilaritg-090624_515

castell-de-vilaritg-090624_518

I T I N E R A R I 


Situació: A Vilaritg, entitat de població del municipi de Cistella (Alt Empordà) – Girona.

Època: Segle XII - Generalitat de Catalunya.*

Protecció: BCIN - Generalitat de Catalunya.*

Estat: Poca apariència de “castell”. Més aviat és un gran casal, de bona planta. Té aspecte d’estar abandonat. Desconeixem el tipus de propietari. No és accessible lliurament. Aparcament als voltants.

Accés - Visitat el 24/06/2009:

L'edifici es troba a peus de la carretera que porta a Vilaritg, agregat de Cistella.

Localització: N 42 17 09 E 02 50 04 - Altitud: 218 m.

Altres: De la pàgina web de la Generalitat de Catalunya* ens complau extreure la següent informació - Setembre 2020: 

Descripció

Edifici situat a l'entrada del veïnat de Vilarig, al costat de la carretera que va de Cistella a Terrades.

És un edifici de planta rectangular amb pati central.

La façana principal està encarada a llevant, i davant d'ella resten els valls, excavats en la roca natural, de conglomerat.

El mur és reforçat per un talús de còdols i argamassa que forma el contravall.

Un pont d'arc rebaixat dóna accés a la porta per damunt del fossat.

El portal, d'arc de mig punt, és de gran dovellatge, de pedra calcària.

En aquesta façana hi ha un rest d'espitlleres.

En el pis s'obren grans finestrals rectangulars amb decoració d'estil renaixentista idèntica en tots tres.

Sobre la llinda una orla emmarca un escut en baix relleu.

Aquestes obertures varen substituir les finestres coronelles gòtiques.

El mur era emmerletat però en època posterior es construí una teulada al seu damunt.

L'espai entre els merlets és aparedat; hi resten encara alguns garfis del mantellet.

Com tots els murs exteriors del palau, l'aparell de la façana és de pedres sense escairar, còdols escapçats trabats amb argamassa; no s'arriben a formar filades seguides de molta llargada.

Al mur de migdia del castell li fou afegit un cos d'edifici amb teulat d'un sol vessant, dels segles XVII-XVIII; amaga la part inferior de l'aparell antic, que sobresurt damunt el seu teulat.

És un mur amb merlets on podem veure restes d'un matacà.

La façana de ponent presenta un aparell d'aparença més antiga format per filades seguides de còdols escapçats.

Hi ha finestres d'època posterior.

El mur nord, molt proper al de l'església, en el tram que correspon al cos occidental de l'edifici presenta l'aparell esmentat.

La resta és com a la façana.

Hi veiem vestigis d'un matacà i una rastellera de mènsules de pedra; al cim de tot espitlleres petites.

L'obra més destacable del pati interior és el parament del costat nord on hi trobem, filades en opus spicatum força ben marcat.

L'antic albacar del castell, avui convertit en era, es troba molt ben marcat per les restes de la muralla exterior.

A tramuntana el llenç es conserva uns quatre o cinc metres d'altura segons els llocs, hi ha un rest d'espitlleres petites rectangulars.

El mur de llevant té menys altura: uns tres metres en tota la seva longitud.

Al centre hi havia una portalada de la qual resten els muntants de carreus escairats.

El llenç de migdia té uns dos metres d'altura; hi veiem nombroses espitlleres.

Del tram de ponent només en resta un fragment d'uns tres metres de llargada prop de la cantonada de migdia.

Hi ha també sageteres.

El castell palau conserva restes d'una fortificació alt-medieval.

L'aparell en espiga del pati central i el de còdols escapçats de l'ala de ponent són d'inicis del romànic.

Notícies històriques 

Castell-palau. Documentat el 978.


Altres pàgines:

Autors: Ricard Ballo i Montserrat Tañá.

MAPA de situació:Alt Empordà : Veure en un mapa méás gran.