Castell de Rialp / Pallars Sobirà

Valoració: 6 vots.
espereu…

F O T O S


Vistes des del castell de Rialp.

I T I N E R A R I 


Situació: Dalt d’un turó que presideix la població de Rialp (Pallars Sobirà) – Lleida.

Època: Documentat des del segle XIII - Generalitat de Catalunya.*

Protecció: BCIN - Generalitat de Catalunya.*

Estat: Malmès, poques restes. Tot i això s'han pres mesures per aturar la seva degradació, amb obres de consolidació. S'ha dotat a l'edificació d’una escala de ferro que permet fer un petit recorregut aeri per les parets de la construcció.

Trobem a faltar un plafó que informi dels avatars d'aquest castell.

Altres noms:

Accés - Visitat el 04/09/2010:

L'itinerari proposat és el següent:

Procedents de Sort, travessem la població de Rialp. A l'arribar a les darreres edificacions del poble, a l'esquerra veurem les instal·lacions d’una industria de fusta (42 26 48 01 08 08) , a les que accedirem,

tot i que de seguida continuarem  per un camí sense asfaltar, deixant a l'esquerra l'anomenada industria,i a la dreta grapats de troncs esperant destinació.

Molt aviat veurem una petita placeta, poc abans de que el camí s'enfili, on hem aparcat el cotxe i hem continuat, a peu, pel camí que tenim al davant.

Tot seguit, a la dreta i amunt, veurem molt properes les restes del castell. Continuant l'ample i evident camí, en menys de cinc minuts, serem a tocar de les velles pedres.

Localització: N 42 26 41.15 E 01 08 02.31 - Altitud: 764 m.

Altres:

De la pàgina web de la Generalitat de Catalunya,* ens complau extreure la següent informació - (Febrer 2020):

"Descripció

Notables restes de murs molt malmesos.

Actualment queden solament dos panys de paret de la torre de planta rectangular (7,30 x 5,50m), que tenen un gruix de 1,30m, construïts directament sobre la roca.

És de pedra pissarrosa sense retocar i petita, travada amb morter de grava i calç; a la base apareixen alguns blocs de grans dimensions.

Les finestres, esqueixades i amb forma d'espitllera al seu exterior, estan emmarcades per carreus escairats o ben tallats.

En cada pany de paret existeixen dues finestres a cada pis.

En la part interna dels murs s'observen els forats produïts per l'embigat.

Dels actuals restes es desprèn l'existència, en origen, de tres pisos d'alçada.

Noticies històriques

Castell termenat. Documentat el 1281.

La primera menció apareix en un document de 1281 en el que Ramon de Bellera jura fidelitat al rei Pere per aquest i altres castells de la vall.

Posteriorment substituí al castell de Malavila en el govern de la Vall d'Assua, convertint-se en cap del quarter pertanyent al vescomtat de Castellbó.

El 1435 es produïren intents per part del comte de Foix de prendre'n possessió, fet que no es produí fins el 1400, després de la compra a Jaume de Bellera.

El 1493 el comte de Foix anomenà castlà de Rialb a Joan Xiberri "Matxicot".

El 1512 Ferran el Catòlic, en guerra amb Foix, confiscà el vescomtat de Castellbó, Rialp i la vall d'Assua, fent-ne posterior donació a la seva muller Germana de Foix qui el 1528, vídua ja, hipotecà a carta de gràcia aquests dominis a Lluís Oliver de Boteller que detentà com a feu reial fins el 1548 en que foren redimits per la Corona.

A principis de segle XVII el castell estava ja en ruïnes.

Fins la supressió dels senyorius fou del vescomtat de Castellbó.

L'any 2002 van començar les tasques de consolidació del castell.

Aquestes tasques van continuar l'any 2005, quan l'Ajuntament endegà un projecte de recuperació del castell per a la seva utilització com a equipament municipal.

L'excavació arqueològica portada a terme va determinar quatre fases: 1) moment de construcció del castell, amb una cronologia poc precisa; 2) moment de destrucció del castell entre 1436 i 1439 per part del Comte Arnau Roger IV del Pallars i diversos aliats; 3) moment de refracció del castell, quan Caterina de Navarra, comtessa de Foix i vescomtessa de Castellbò infeudà el castell a Joan Xiberri amb la obligació de la seva reconstrucció; 4) nova destrucció del castell, datada entre els anys 1519 i 1645.

A partir d'aquest moment es produeix l'abandó del castell i la seva progressiva degradació."


  • Dins de la localitat hem vist un cartell indicant un altre camí per accedir al castell. Desconeixem si aquest itinerari és millor que el que aquí proposem, no ho hem comprovat.
  • A la pàgina web Turisme Pallars Sobirà a l'apartat qué puc veure ? hi ha informació sobre el patrimoni d'aquesta contrada.

Edificacions properes:

  • A Rialp, també trobarem La Torre d'en Virós, al carrer del Vall nº 12, una antiga torre de la muralla, avui dia reconvertida en habitatge.

Altres pàgines:

Turisme Pallars Sobirà


Paisatges del Pallars Sobirà

Autors: Ricard Ballo i Montserrat Tañá.

MAPA de situació:Pallars Sobirà : Veure en un mapa més gran.