Castell de L’Abadia / Vila-Sacra / Alt Empordà

Valoració: 1 vot.
espereu…

F O T O S 


castell-de-l-abadia-090613_501

castell-de-l-abadia-090613_512

castell-de-l-abadia-090613_505

castell-de-l-abadia-090613_507

castell-de-l-abadia-090613_509

I T I N E R A R I 


Situació: A la localitat de Vila-sacra, municipi de L'Alt Empordà (Girona).

Època: Segle XIII - Generalitat de Catalunya.*

Protecció: BCIN - Generalitat de Catalunya.*

Estat: A data d'avui la construcció es troba en ple procés de restauració i per tant, ara per ara, no és visitable. Aparcament als voltants.

Accés - Visitat el 13/06/2009:

Localitzarem aquesta construcció a la plaça de l’Abadia, a tocar de la plaça de l'Església, on hi ha la de Sant Esteve de Vila-sacra.

Veurem que a sobre de la porta d’entrada d’aquesta esglesieta, hi ha un matacà.

Localització: N 42 15 57 E 03 01 04 - Altitud: 30 m.

Altres noms: L'Abadia o Casa de l'Abat.

Altres: Les bastides, i material de construcció escampat per tot arreu dominen el panorama el dia de la nostra visita. 

Altres: De la pàgina web de la Generalitat de Catalunya*, ens complau extreure la següent informació - Agost 2020: 

Descripció

Les restes de l'antic castell de Vila-sacra es troben situades prop de l'església, a la banda de ponent.

És remarcable la torre de planta circular i forma troncocònica d'uns 10 metres d'alçada que s'eleva per damunt del conjunt; a la meitat inferior presenta un aparell irregular, encara que formant fileres.

El parament superior es divideix en dues parts: la central amb carreus regulars afilerats i la de coronament d'aparell novament irregular.

La torre no posseeix espitlleres o obertures antigues.

El seu mur amida 2'75 metres de gruix.

Al costat de migdia d'aquesta torre hi ha adossat un edifici de planta rectangular que conserva encara alguns elements d'època gòtica; hi són remarcables la finestra geminada gòtica amb arcs trilobulats sense columna ni capitell del mur de llevant i el gran arc apuntat de la banda nord.

També hi ha restes d'espitlleres a la part baixa.

Hi ha una torre de planta rectangular a ponent.

Pertanyents a les reformes del 1798 són les obertures rectangulars i la casa que s'adhereix a la banda occidental de la torre circular.

La torre com hem dit té adossades construccions a migdia i ponent.

A la part restant el parament presenta algunes alteracions o destruccions puntuals d'èpoques tardanes.

Les edificacions molt més tardanes situades vers el nord i un casalot adossat a la façana gòtica a l'extrem de llevant del conjunt, es pot comprovar que es drecen parcialment sobre fonaments de murs antics.

Notícies històriques:

Castell termenat. Documentat el 1240.

Dit també l'Abadia per haver-hi residit a finals del segle XVIII la comunitat de Sant Pere de Rodes.

Apareix documentat com a possessió dels Cruïlles-Peratallada a la primera meitat del segle XIII.

El 1240 l'abat Ponç del monestir benedictí de Sant Pere de Rodes va comprar el castell a Gilabert de Cruïlles.

El 1794 van començar les obres en el castell per adaptar-lo al monestir, però el 1797 les tropes franceses el van saquejar.

Un any després els monjos de la comunitat de Sant Pere de Rodes s'hi van instal·lar.

El 1809 amb el decret d'abolició dels ordes religiosos pel rei Josep Bonaparte, la comunitat es va dispersar.

El 1814 van tornar al castell i el 1818 van traslladar-se a Figueres.

Amb les lleis d'exclaustració i desamortització de Mendizábal les finques del monestir passaren a mans de l'Estat.

El Castell de l'Abat de Vila-sacra estava format per la casa, el corral i l'hort que fou subhastat i adquirit per Ignasi Salleras

Els elements conservats de l'antic castell de Vila-sacra corresponen a èpoques diverses.

La part baixa de la torre és la més antiga: pot ser datada al voltant dels segles XIII-XIV, mentre que la part superior sembla que va ser duta a terme durant el segle XVI.

Pel que fa al palau, alguns elements gòtics segurament pertanyen als segles XV-XVI, encara que les diverses obertures rectangulars i la construcció afegida a la torre per la seva banda de ponent, segurament daten del segle XVIII, quan s'hi traslladà la comunitat monàstica de Sant Pere de Rodes.

Durant la Guerra del Francès l'edifici resultà molt malmès.

L'edifici va ser rehabilitat entre els anys 2007-2009.

L'any 2008 es va portar a terme una intervenció arqueològica per documentar una necròpoli alt-medieval i diverses estructures aparegudes durant les tasques de fonamentació d'un dels murs que formaven part del projecte de rehabilitació.


*Informació extreta de la pàgina web de la Generalitat de Catalunya


Segons la pàgina web de l’'Ajuntament de Vila-sacra , en el futur s'hi ubicarà l'Ajuntament, la Llar d'avis i una exposició permanent.

Edificacions properes:

Altres pàgines:

Autors: Ricard Ballo i Montserrat Tañá.

MAPA de situació:Alt Empordà : Veure en un mapa més gran.

A L T R E S 


esglesia-de-sant-esteve-vila-sacra-090613_502

esglesia-de-sant-esteve-vila-sacra-090613_505

esglesia-de-sant-esteve-vila-sacra-090613_507