Castell de Gospí – Sant Ramon / Segarra

Valoració: 4 vots.
espereu…

F O T O S


I T I N E R A R I 


Situació: A Gospí, entitat de població del municipi de Sant Ramon (la Segarra) – Lleida.

Època: Segle XI - (Patrimoni.Gencat).

Protecció: BCIN - (Patrimoni.Gencat).

Estat: L’edificació actual és un gran casal, del qual destaca una imponent torre de planta circular, de quatre pisos d’alçada, comunicats per una escala de cargol de pedra, adossada al mas. De propietat privada. Habitat.

Al davant hi ha l’església parroquial de Sant Martí (Segle XI), primitivament d'estil romànic, tot i que posteriorment, entorn als segles XVI i XVII, va patir diverses modificacions.

Es diu (Wikipedia) que l’antic castell té una sèrie de passadissos subterranis amb diverses cases del poble.”

Altres noms: Castell de Guspí - (Patrimoni.Gencat).

Accés - Visitat el 02/12/2006:

Senzill de localitzar donades les reduïdes dimensions del llogaret.

Localització: N 41 44 18.27 E 01 20 58.66 – Altitud: 614 m.

Altres: De la pàgina web Pat.mapa, ens complau extreure la següent informació (Desembre 2012):

“ Descripció

Actualment, fruit de les nombroses reformes que ha patit al llarg del temps, el Castell de Guspí és una casa senyorial, situada a la part més elevada del nucli.

Està realitzada amb paredat de pedra del país, amb coberta a dues aigües i obertures de grans dimensions.

 L'únic element destacable és la torre de guaita de planta circular adossada a l'habitatge, també realitzada amb paredat de pedra del país.

A la part superior de la torre apareixen una sèrie de quatre obertures de grans dimensions, les quals no segueixen cap tipus de simetria a l'hora de la seva col·locació, fet que fa pensar que van ser obertes posteriorment a la construcció de la torre i responent a necessitats diferents a l'original.

 Aquestes finestres superiors estan formades per llinda superior de pedra d'una sola peça, exceptuant la que està situada més a l'esquerra la qual presenta llinda i brancals realitzats amb carreus treballats de grans dimensions.

 A la resta dels murs únicament apareixen petites obertures en forma d'espitlleres, col·locades estratègicament per il·luminar l'escala interior que condueix a la part superior de la torre.

Notícies històriques

Castell termenat. Documentat el 1037. L'any 1005 apareix el Castell de Guspí en un document per primer cop amb el nom d'Albispino. El nom de Guspí és una derivació fonètica d'Albispino, que deriva d'Albospin, Albospí dervia de Guspí. Una segona aparició deriva el nom de Guspí del fet de trobar-se prop d'una font al fons de la vall; es tracta d'un Gorg-Supi o gorg amagat al fons.”

Edificacions properes: Veure el mapa de Google d’aquesta mateixa pàgina.

  • Església parroquial de Sant Martí

Altres pàgines:

Autors: Ricard Ballo i Montserrat Tañá.

MAPA de situació:Segarra : Veure en un mapa més gran.