Castell de Bufalaranya – Roses / Alt Empordà

Valoració: 4 vots.
espereu…

 F O T O S 


castell-de-bufalaranya-090507_575

Vista general, entorn.

castell-de-bufalaranya-090507_701

Vista del castell. Al fons la badia de Roses.

A continuació, veurem varies fotos de l'edificació.


castell-de-bufalaranya-090507_571

castell-de-bufalaranya-090507_515

castell-de-bufalaranya-090507_518

castell-de-bufalaranya-090507_542

castell-de-bufalaranya-090507_551

castell-de-bufalaranya-090507_553

Llicorella ("Pizarra").

castell-de-bufalaranya-090507_559

Vegi's la perfecció de la paret i també la perfecta tècnica de "l'opus spicatum".

castell-de-bufalaranya-090507_561

Fossat.

I T I N E R A R I 


Situació: Al terme municipal de Roses (Alt Empordà) – Girona.

Època: Segle X - Generalitat de Catalunya.*

Protecció: BCIN - Generalitat de Catalunya.*

Estat: Molt malmès. Lliurament accessible.

Altres noms: Castell de Bufraganyes, Castell d'en Bufalaranya, Castell de Pinna Negra - Generalitat de Catalunya.*

Accés - Visitat el 07/05/2009:

D’entrada val a dir que l'itinerari que proposem potser no és el més adient, però és l'únic que coneixem, i en qualsevol cas presenta unes vistes panoràmiques precioses.

Procedents de la localitat de Roses i circulant per la carretera GI-614 amb destinació Cadaqués, entre els PK 6 i 7 d’aquesta carretera, trobarem un trencall a mà esquerra (Coordenades N 42 17 42 E 03 12 19) on hi ha uns cartells, que entre altres indiquen per anar al Serrat d’en Berta. Com sigui que també hi ha un cartell prohibint  la circulació de vehicles motoritzats, excepte veïns i serveis, hem deixat  el cotxe còmodament aparcat aquí mateix, i hem continuat a peu, per una ampla pista de muntanya.

Ben aviat l'edificació ha estat visible a la nostra esquerra. Al cap d'uns 20 minuts d’agradable passejada, hem arribat a un lloc - 42 17 53 03 11 48 - on hi ha un solitari arbre a l'esquerra del camí. La pista fa tot seguit una volta pronunciada cap a la dreta. No hi ha cap indicació.) on veiem, una mica lluny i a baix, al recte, el castell i al fons la badia de Roses.

Aquí hem localitzat un petit, discret, minúscul corriol, que ens ha permès arribar a les restes del castell en uns quinze minuts. La baixada no és gens còmoda. Una atapeïda vegetació de muntanya erma dificulta extraordinàriament la marxa si un s'aparta sense voler del camí. Els darrers metres s'efectuen sobre un terreny pla i net de vegetació.

Localització: N 42 17 43 E 03 11 40 - Altitud: 239 m.

Altres: De la pàgina web de la Generalitat de Catalunya,* ens complau extreure la següent informació: 

Descripció

Situat al nord-est del nucli urbà de la població, dalt d'un puig força escarpat que enllaça pel nord amb el serrat de Can Berta i pel sud amb la vall de la Trencada.

S'hi accedeix pujant a peu des del quilòmetre 5 de la carretera de Roses a Cadaqués.

Conjunt d'estructures muràries conservades a diferents alçades, que formen part del castell de Bufalaranya.

Format per una muralla de planta irregular, adaptada als grans desnivells del terreny on es fonamenta, que conserva pràcticament tot el seu perímetre, tot i que amb gruixos variables depenent del tram.

Els paraments nord i est són els més ben conservats i estan bastits amb pedra llicorella sense treballar, disposada formant filades irregulars.

També destaquen, però, filades de lloses inclinades en un sol sentit i trams d'opus spicatum.

Aquests paraments presenten petites sageteres estructurades a dos nivells, bastides amb simples lloses disposades en paral·lel.

L'accés a l'interior del recinte se situa pel costat est.

Aquest espai es troba organitzat en dos planells esglaonats.

A la part superior hi ha la torre, de planta rectangular i amb una gran pilastra quadrada al mig.

En el seu parament també s'observen trams d'opus spicatum, combinats amb filades de lloses inclinades en un sol sentit.

El mur est presenta dues finestres rectangulars de diferent mida, igualades al nivell de la llinda.

S'accedeix al seu interior des de la banda sud, travessant un àmbit de planta rectangular del que només es conserven els seus fonaments.

El planell inferior presenta, a l'extrem sud-oest del recinte, una estança de planta rectangular amb l'accés pel costat est, i el pati des d'on es distribueixen els diferents recorreguts per l'interior del recinte, ubicat a l'extrem sud-est.

Al nord, fora del recinte emmurallat, es localitza un doble fossat excavat a la roca, que defensava la zona més feble entre el puig i el serrat de Can Berta.

Notícies històriques

Hom pensa que antigament el nomenat castell "Panna Nigra" ubicat entre els límits del monestir de Sant Pere de Rodes fa referència al Castell de Bufalanya.

Actualment els habitants de l'entorn encara nomen el puig on es troba el castell com Monegra, sent aquest una pervivència de l'antic "Pinna Nigra".

Aquest es citat en diferents ocasions, apareix consignat a la important donació del comte Gausfred I d'Empúries-Rosselló al cenobi de l'any 974, a les confirmacions papals del mateix 974 i del 990, i al precepte ratificatori del rei franc Lotari del 982.

De la mateixa manera, el nom Bufalaranya hom creu que és una deformació d'un pristí Brufaganyes que es documenta a una còpia d'un pergamí del 1361.

No és fins a uns capbreus dels anys 1798-1802 quan es registra per primera vegada el nom deformat "Mas Isern del Castell de Bufalaranya" (Arxiu Diocesà de Girona).

Encara que és difícil establir una datació acurada, resta clara la pertinença a temps alt-medievals, encara que també s'especula que la primera fase constructiva sigui força anterior, senyalant el moment entre els segles VIII i IX.

Les futures publicacions de les últimes excavacions podran aclarir, en part, aquests dubtes.

Està construït íntegrament amb llicorella (en castellà: “pizarra”), una pedra molt abundant en aquestes contrades.

Per davant, la mateixa pendent de la muntanya facilita la defensa de l’edificació.

Per darrera i al voltant es evident la presència d’un fossat.

Fins i tot, en la nostra modesta opinió,  la construcció daquest fossat deuria d’haver permès l’extracció de la mateixa pedra que es va fer servir per erigir el castell.


*Informació extreta de la pàgina web de la Generalitat de Catalunya.


Edificacions properes:

Altres pàgines:

Autors: Ricard Ballo i Montserrat Tañá.

MAPA de situació:Alt Empordà : Veure en un mapa més gran.

Informacions complementàries de l'ITINERARI


castell-de-bufalaranya-090507_503

Inici de l'itinerari: Aquí hem aparcat el vehicle i hem continuat el camí a peu.

castell-de-bufalaranya-090507_577

 No gaire més lluny d'aquest arbre és on hem abandonat aquest camí per continuar pel petit corriol mencionat.