Castell de Barbens / Pla d’Urgell

Valoració: 4 vots.
espereu…

F O T O S 


castell-de-barbens-100403_502bis

castell-de-barbens-100403_504

 I T I N E R A R I 


Situació: A Barbens, localitat del Pla d'Urgell (Lleida).

Època: Segons l'Enciclopèdia Catalana, del segle XV. Segons la pàgina web de la Generalitat, del segle XVI. Altres fonts – Pàgina web de l'Ajuntament de Barbens - diuen que l'origen d’aquesta construcció es remunta al segle XII.

Protecció: BCIN - Generalitat de Catalunya.*

Estat: Molt reformat. Edificat per l'orde del Temple, va passar en el seu moment a poder de l'orde de l'Hospital. Restaurat entre els anys 1991 i 2008 és actualment seu de l'Ajuntament de Barbens.

Accés - Visitat el 03/04/2010:

Localitzat a la plaça de l’església, davant de la qual hi ha la bonica creu de terme de l'antic nucli del Bullidor.

De totes maneres, la façana més aparent del castell, és la del darrere, situada al carrer Jacint Verdaguer.

Localització: N 41 40 45.2 E 01 01 06.8 - Altitud: 285 m.

Altres:

De la pàgina web de la Generalitat de Catalunya,* ens complau extreure la següent informació - (Gener 2020): 

Descripció

L'edifici actual de la comanda és el resultat de successives ampliacions i reformes que han modificat la seva fisonomia original.

És un edifici de tres plantes i de grans dimensions.

La façana principal té tres obertures per planta excepte a la superior, on només hi ha una petita finestra quadrangular; les altres obertures, de grans dimensions, tenen la llinda, els brancals i l'ampit de carreus de pedra.

A la llinda de la porta principal hi ha un escut on es veu una corona servada per unes cadenes i uns lleons; a la clau de l'escut hi ha un castell, una creu i un braç amb una llança i pel voltant hi figuren una sèrie de motius florals; a sota hi apareix una creu reial, la data "1.753" i la inscripció, "AD.M.IL." D. D. Fr. Emmanuel de Montoliu i de Buxados Sacri i militaris Religionis Divi Ioanis Ierosolumitanem i Sti Iacobi: commentador Hujus Commend i de Barbens i Dux custodiarum realium i Domini Anno 1733.

La façana que dóna al carrer Jacint Verdaguer té molt poques obertures, totes són allindades i de petites dimensions.

A la part dreta hi ha una petita galeria que sobresurt; a la planta baixa s'obre amb dos arcs de mig punt i la part superior fa de terrassa de dues obertures del primer pis. En aquest cos es troba un gran blasó que pertanyia al comanador Manuel de Montoliu i de Boixadors.

La façana posterior té petites finestres quadrangulars emmarcades per carreus de pedra a la planta baixa i al primer pis.

Al segon pis s'obre una gran galeria formada per tres arcs de mig punt.

A l'angle que formen aquestes dues façanes s'aixeca una torre emmerletada; aquesta només té dues finestres, que donen a la façana posterior, l'inferior està protegida per una reixa i la superior està decorada amb un trencaaigües motllurat.

Excepte la torre, les façanes estan arrebossades i pintades.

Notícies històriques

Ramon Barrufell és la primera persona que es coneix com a propietari del castell de Barbens.

A la segona meitat del segle XII s'hi establí al castell una comanda templera; aquesta, sorgí com una expansió de la casa de Gardeny i, l'any 1168, apareix documentat el primer comanador que és Ramon Barrufell.

Aquest, que havia estat senyor de Barbens, fou un dels primers benefactors de l'ordre i es va fer templer.

En el seu testament li deixà tot a la seva filla Sança amb la condició de que havia de vendre el castell a l'ordre del Temple, cosa que va fer l'any 1166.

El patrimoni de la comanda es formà a partir de donacions de nobles i de compres.

La comanda templera es transformà en comanda hospitalera a principis del segle XIV.

El primer comanador hospitaler conegut és Jaume de Ribelles.

El 1733 el castell va ser restaurat pel comanador Manuel de Montoliu.

L'ordre del Hospital va ser senyor de Barbens fins al segle XIX.

L'edifici de la comanda ha estat reformat i adequat per l'Ajuntament de Barbens, propietari de l'edifici, per tal de transformar-lo en la seu del consistori.

La intervenció arqueològica portada a terme l'any 2006 ha permès conèixer l'evolució del castell des dels seus orígens.

Una de les estructures trobades és anterior a la construcció de la torre, i potser estaria associada a les primeres fases de funcionament del castell.

Gràcies a la documentació conservada podem saber aproximadament com era el castell en època moderna, el qual estaria format per una primitiva torre habitació, al costat de la qual s'anaren afegint diversos serveis organitzats al voltant d'un pati.


*Informació extreta de la pàgina web de la Generalitat de Catalunya


A la plaça dels Cavallers de Malta veurem una gran creu al terra de la plaça:


Edificacions properes:

Altres pàgines:

         Ajuntament de Barbens: Història i patrimoni.

Autors: Ricard Ballo i Montserrat Tañá.

MAPA de situació:Pla d Urgell : Veure en un mapa més gran.