Can Clarà – Sant Pere Pescador / Alt Empordà

Valoració: 36 vots.
espereu…

F O T O S


I T I N E R A R I 


Situació: A Sant Pere Pescador, població i municipi del mateix nom, a la comarca de l'Alt Empordà (Girona).

Època: Edificació del Segle XVI – (Patrimoni.Gencat).

Protecció: No hi consta – (Patrimoni.Gencat).

Estat: Presenta un bon estat. De titularitat privada.

Altres noms: Es Castell - (Patrimoni.Gencat).

Accés - Visitat 28/05/2009:

Carrer Camí de la Mota, molt a la vora de la confluència amb la carretera GIV-6217.

Localització: N 42 11 06.8 E 03 04 48.6 – Altitud: 5 m.

Altres: De la pàgina web Patrimoni.Gencat, ens complau extreure la següent informació (Setembre 2015):

“ Descripció:

Situat al sud del nucli urbà de la població de Sant Pere Pescador, sortint de la població pel carrer de Sant Antoni en direcció la carretera GIV- 6212, i agafant el trencall del camí de la Mota, darrera la zona del Castell del Riu.

Edifici de planta rectangular format per tres crugies perpendiculars a façana, amb la coberta de dues vessants de teula i distribuït en planta baixa i pis.

Presenta un cos adossat a ponent i una torre de planta circular a llevant, amb un petit edifici adossat al nord.

 La torre està bastida amb còdols disposats formant filades, amb un coronament emmerletat de maons i finestres amb l'emmarcament motllurat.

La casa presenta un portal d'arc de mig punt, a la planta baixa, bastit amb pedra.

Damunt seu hi ha un escut de pedra a mode decoratiu.

Les finestres són rectangulars i estan emmarcades amb carreus.

Al cos de ponent, els portals són bastits amb maons.

 Hi ha un contrafort de pedra adossat a la torre.

A la part sud de l'edifici hi ha un altre cos annex i una terrassa.

La casa i els cossos adossats estan arrebossats i pintats.

Notícies històriques

Segons el COAC aquesta masia és una construcció d'èpoques diverses amb restes dels segles XVI i XVII.”


    • A efectes de classificar aquesta edificació, ho fem amb l'etiqueta de “Castell”.

Edificacions properes: Veure el mapa de Google d'aquesta mateixa pàgina.

Altres pàgines:

Autors: Ricard Ballo i Montserrat Tañá.

MAPA de situació: