Torres de defensa de les Corts – L’Escala / Alt Empordà

Valoració: 4 vots.
espereu…

F O T O S


torres-de-defensa-de-les-corts-lescala-090801_501bis

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Torre del Mas Feliu:

torre-del-mas-feliu-lescala-090801_501

torre-del-mas-feliu-lescala-090801_705bis

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Torre del Mas Torreportes:

torre-del-mas-torreportes-lescala-090801_511

torre-del-mas-torreportes-lescala-090801_502

torre-del-mas-torreportes-lescala-090801_508

I T I N E R A R I 


Situació: Al veïnat de Les Corts, municipi de L’Escala (Alt Empordà) – Girona.

Època: Segle XVII - Generalitat de Catalunya.*

Protecció: BCIN - Generalitat de Catalunya.*

Estat: Perfecte estat. Estan dins d’unes propietats privades. Còmode aparcament als voltants.

Altres noms: El Mas Torreportes també se’l coneix amb els noms de "Can Noguera o Mas Picaportes".

El Mas Feliu també és conegut com “Can Baix”.

Accés - Visitat el 01/08/2009:

Hi ha diferents alternatives per arribar-hi. Vegem-ne dues:

Procedents de l’autopista AP-7 i circulant per la carretera GI-623 en sentit L’Escala, deixem enrere les poblacions de Ventalló i Viladamat, i a poc d’arribar a L’Escala trobarem un trencall a mà dreta (42 07 46 03 06 31), sense cap indicació, on comença una carretera sense asfaltar (Camí de les Corts), per on continuarem. Molt aviat trobarem una altra desviació, a mà esquerra, por on seguirem i al poc, les torres ja son visibles.

Alternativa:

Mateix itinerari anterior, però deixant enrere la desviació citada anteriorment, fins arribar a una gran rotonda (42 07 27 03 07 11) on al mig de la qual hi ha una gran columna, i girar a mà dreta, primera sortida, seguint les instruccions d’un cartell que indica per anar a Albons. Al moment prendrem una altra desviació a mà dreta assenyalada per anar al restaurant el Molí, per davant del qual passarem i continuant circulant per una carretera sense asfaltar, sempre recte, al cap d’uns 600 metres arribarem al lloc on hi ha les dues torres.

Localització: Coordenades aproximades de situació:

Torre del mas Torreportes: N 42 07 28 E 03 06 46

Torre del Mas Feliu: N 42 07 29  E 03 06 48.

(Veure Mapa Google: la visió del dos itineraris és impecable).

Altres: De la pàgina web de la Generalitat de Catalunya * ens complau extreure la següent informació - Novembre 2020: 

Descripció

Situades al nord-oest del nucli urbà de la població, a poca distància del veïnat de Les Corts.

Les dues torres es troben integrades als masos Feliu i Torreportes.

Es tracta de dues torres de planta circular, amb el basament atalussat, que conserven una alçada aproximada d'uns 12 metres cada una i estan distribuïdes en quatre pisos.

La torre corresponent al mas Feliu presenta, a la part superior, les restes de quatre matacans sostinguts per mènsules motllurades, tot i que ha perdut el coronament original.

S'observen diverses espitlleres localitzades a diferents nivells i també algunes petites finestres rectangulars emmarcades amb carreus de pedra.

La torre es troba connectada amb el cos principal del mas mitjançant una passera de pedra al primer pis, on hi ha la porta d'accés a la torre, emmarcada amb carreus de pedra i llinda plana.

El nucli del mas, actualment rehabilitat, està format per tres cossos adossats, amb les cobertes a dues aigües i distribuït en planta baixa i dos pisos.

A l'extrem sud-oest, adossat a la cantonada de la casa, hi ha un petit cos de planta circular, probablement corresponent a un antic forn, actualment destinat a altres usos.

L'accés a l'edifici es fa mitjançant un espai de barri, al que s'accedeix mitjançant una porta d'arc rebaixat.

Al costat hi ha un pou circular bastit amb pedra, i cobert amb volta rodona.

La masia va créixer vers l'est mitjançant tres grans cossos de planta rectangular, alguns d'ells amb obertures de maons i gelosies de ceràmica, destinats a les tasques agrícoles.

La torre del mas Torreportes també ha perdut el coronament original, tot i que conserva les mènsules perimetrals procedents de la corsera desapareguda que cobria la torre.

En el parament s'observen diverses espitlleres i algunes finestres rectangulars, emmarcades amb carreus de pedra i localitzades als pisos superiors.

De la mateixa manera que al mas Feliu, la torre està comunicada amb l'edifici principal mitjançant una passera, en aquesta ocasió restituïda.

Pel vessant nord-oest hi ha un altre edifici auxiliar adossat a l'estructura, i afegit posteriorment.

Pel que fa al mas, cal dir que es troba força rehabilitat.

El nucli central està format per un seguit de cossos adossats, que li confereixen una planta rectangular.

Majoritàriament, les obertures presents a l'edificació són rectangulars i emmarcades en pedra, tot i que algunes força restituïdes, de la mateixa manera que la coberta original de la construcció.

La masia es troba tancada per un espai tancat davanter.

Les dues torres es troben bastides amb pedra de diverses mides i pedruscall, lligat amb morter de calç.

Els masos també estan bastits amb pedra i morter de calç.

Notícies històriques: 

El veïnat de les Corts es troba a 500 metres de les ruïnes d'Empúries, a ponent de l'Escala.

Està format per cinc masies construïdes al peu del promontori de les Corts coronat pel Castellet, monument funerari romà.

Les masies de Can Baix i Can Noguera formen un conjunt de dos masos fortificats antigament dedicats als cultius de cereals i horta.

El mas Feliu (o Can Baix) es datat el 1733, i el mas Torreportes (o Can Noguera) al segle XI i 1705.


*Informació extreta de la pàgina web de la Generalitat de Catalunya.*


Edificacions properes:

Altres pàgines:

Autors: Ricard Ballo i Montserrat Tañá.

MAPA de situació:Alt Empordà : Veure en un mapa més gran