Torre dels moros o Molinets de la Llibra – Vallirana / Baix Llobregat

Valoració: 2 vots.
espereu…

F O T O S


 

I T I N E R A R I 


Tot i ser conegudes amb el nom de Torre dels moros, en realitat, hi ha dues construccions, “ ... de planta circular, integrades en sengles propietats privades, una a cada banda del carrer. 

”La més petita ha estat aprofitada com a xemeneia pels propietaris de la casa on es troba ubicada”.

Realment sembla ser que  “...es correspondrien a elements de molins, possiblement cacaus”.


Situació: A Vallirana, població i municipi del mateix nom, a la comarca del Baix Llobregat Barcelona).

Època: Segle XIII - (Patrimoni.Gencat).

Protecció: BCIN - (Patrimoni.Gencat).

Estat: Es mantenen, que ja és molt. Visibles, des del carrer mateix. Hem aparcat al voral.  

Altres noms: Molinets de la Llibra  - (Patrimoni.Gencat).

Accés – Visitada el 03/02/2017 i el 11/04/2017.

Trobarem aquestes restes a Vallirana, a la confluència dels carrers que a Google Maps s'identifiquen amb els noms de Passeig de Sant Lluís i carrer de Barcelona, en una corba.

En aquest cas concret, la millor manera d'arribar-hi és introduint les coordenades de localització al navegador i (al menys en el nostre cas), aquest estri ens hi ha conduït sense cap entrebanc.

Localització: N 41 23 17.3 E 01 56 32.4 – Altitud – 156 m.

Altres: De la pàgina web Patrimoni.Gencat, ens complau extreure la següent informació - (Febrer 2017):

“ Descripció

Es tracta de dues torres de planta circular situades a l'est del terme, a poca distància entre elles, uns 12 metres, amb restes de murs i canalitzacions, antigament comunicades.

Són de base atalussada i es conserven a pràcticament tota la seva alçada.

(Es correspondrien a elements de molins, possiblement cacaus).

La més gran s'aixeca sobre una base quadrangular i l'altra ha estat aprofitada com a xemeneia pels propietaris de la casa on es troba ubicada.

Van ser construïdes amb un aparell de petits carreus irregulars disposats en filades horitzontals.

Notícies històriques

Són les dues torres de pedra de planta rodona que es poden veure actualment al Passeig de Sant Lluís, on fa la corba i cantonada amb el carrer Barcelona i sobre la fàbrica de xocolata.

 Estan integrats en sengles propietats privades, una a cada banda del carrer

Daten de l'època medieval, segurament del segle XIII o XIV, i podrien ser d'origen àrab.

Confirmaria això unes tombes trobades allà a l'estil d'aquesta cultura.

 La seva funció estaria lligada a l'antic canal de rec que hi passava i on farien de pous d'anivellament, rec dels Molins de la Llibra, existent ja en el segle XIII, segons consta en un document de venda del 1257.

En els fogatges del segle XVI, la Llibra és un dels escassos masos esmentats, figurant com a propietaris Pere de la Llibra (1533) i Antich Bassons de la Llibra (1590).

El Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya del 1892 fa una descripció molt detallada de l'aspecte que tenien els Molinots a la fi del segle passat, quan encara eren visibles les restes de les construccions annexes: una paret de 12 pams d'alçada, murs d'una antiga cambra, una escala, un dipòsit. 

Aquestes construccions, junt amb la resta dels murs i una part d'aquell rec, que es pot veure reconstruït a la parcel·la cantonera del carrer Major a l'altra banda del pont, són de les poques construccions medievals i les més antigues de Vallirana.

Això fa que siguin de gran interès històric i arqueològic. “


  • Per complementar i/o contrastar la informació anterior, ens complau extreure de la pàgina web de l'Ajuntament de Vallirana, el següent text (Març 2017):

Les dues torres medievals que es conserven al veïnat de la Llibra, juntament amb les restes de murs i canalitzacions trobats ai seu costat, deurien pertànyer al rec dels Molins de la Llibra, existent ja en el segle XIII, segons consta en un document de venda del 1257.

 En els fogatges del segle XVI, la Llibra és un dels escassos masos esmentats, figurant com a propietaris Pere de la Llibra (1533) i Antich Bassons de la Llibra (1590).

 Es conserven dues torres de planta circular, atalussades, distants entre elles uns 12 metres i antigament comunicades.

La més gran s'aixeca sobre una base quadrangular i l'altra ha estat aprofitada com a xemeneia pels propietaris de la casa on es troba ubicada.

 Van ser construïdes amb un aparell de petits carreus irregulars disposats en filades horitzontals.

 No es coneix el moment de la seva construcció, però la seva estructura i el tipus d'aparell permeten una datació aproximada entre els segle XIII i XIV.

El Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya del 1892 fa una descripció molt detaIlada de l'aspecte que tenien els Molinots a la fi del segle passat, quan encara eren visibles les restes de les construccions annexes: una paret de 12 pams d'alçada, murs d'una antiga cambra, una escala, un dipòsit.

Donada l'escassetat de restes medievals dins el terme de Vallirana, els Molinots apareixen com un dels elements simbòlics més representatius i interessants del municipi.”


Altres:

  • Sembla ser que el terme “Llibra” es refereix a una antiga masia, coneguda amb aquest nom.

 Altres: De la pàgina web de la Generalitat de Catalunya,* ens complau extreure la següent informació -  Juliol 2020:

Descripció

Es tracta de dues torres de planta circular situades a l'est del terme, a poca distància entre elles, uns 12 metres, amb restes de murs i canalitzacions, antigament comunicades.

Són de base atalussada i es conserven a pràcticament tota la seva alçada.

(Es correspondrien a elements de molins, possiblement cacaus).

La més gran s'aixeca sobre una base quadrangular i l'altra ha estat aprofitada com a xemeneia pels propietaris de la casa on es troba ubicada.

Van ser construïdes amb un aparell de petits carreus irregulars disposats en filades horitzontals.

Notícies històriques

Són les dues torres de pedra de planta rodona que es poden veure actualment al Passeig de Sant Lluís, on fa la corba i cantonada amb el carrer Barcelona i sobre la fàbrica de xocolata.

Estan integrats en sengles propietats privades, una a cada banda del carrer.

Daten de l'època medieval, segurament del segle XIII o XIV, i podrien ser d'origen àrab.

Confirmaria això unes tombes trobades allà a l'estil d'aquesta cultura.

La seva funció estaria lligada a l'antic canal de rec que hi passava i on farien de pous d'anivellament, rec dels Molins de la Llibra, existent ja en el segle XIII, segons consta en un document de venda del 1257.

En els fogatges del segle XVI, la Llibra és un dels escassos masos esmentats, figurant com a propietaris Pere de la Llibra (1533) i Antich Bassons de la Llibra (1590).

El Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya del 1892 fa una descripció molt detallada de l'aspecte que tenien els Molinots a la fi del segle passat, quan encara eren visibles les restes de les construccions annexes: una paret de 12 pams d'alçada, murs d'una antiga cambra, una escala, un dipòsit.

Aquestes construccions, junt amb la resta dels murs i una part d'aquell rec, que es pot veure reconstruït a la parcel·la cantonera del carrer Major a l'altra banda del pont, són de les poques construccions medievals i les més antigues de Vallirana.

Això fa que siguin de gran interès històric i arqueològic.


  • En aquest cas concret, tot i ser conegudes aquestes edificacions amb el nom de “torres” i que fins i tot gaudeixen d'una protecció BCIN (?), ens resistim a qualificar-les com a tal a la nostra pàgina, doncs pensem que no són estrictament una edificació militar i en conseqüència, les hi assignarem l'etiqueta d'Altres.

 Edificacions properes: Veure el mapa de Google d'aquesta mateixa pàgina.

Altres pàgines:

Autors: Ricard Ballo i Montserrat Tañá.

MAPA de situació: