Torre del Mas Marès – Roses / Alt Empordà

Valoració: 1 vot.
espereu…

F O T O S


torre-del-mas-mares-roses-090729_501bis

torre-del-mas-mares-roses-090729_505bis

torre-del-mas-mares-roses-090729_517

torre-del-mas-mares-roses-090729_518

torre-del-mas-mares-roses-090729_521

I T I N E R A R I 


Situació:  En terrenys del terme municipal de Roses (Alt Empordà) – Girona.

Època: Segle XVI - Generalitat de Catalunya.*

Protecció: BCIL - Generalitat de Catalunya.*

Estat: Molt malmesa. Solament resta en peus la base i una mica de paret de la torre. Lliurament accessible tot i que hem de tenir en compte que  és una propietat privada. Aparcament davant mateix de l’edificació.

Altres noms:

Accés - Visitada el 29/07/2009:

Procedents de Roses i circulant per la carretera que es dirigeix primer a Cala Montjoi i després a Cala Jóncols, trobarem un trencall a mà dreta (coordenades N 42 15 14 E 03 12 09), sense cap indicació, per on accedirem a les terres del Mas Marès, edificació situada a cent metres de la carretera.

Localització: N 42 15 11 E 03 12 09 - Altitud: 146 m.

Altres: El mas, deshabitat, es troba totalment arruïnat. El brocal d’un pou d’aigua amb un abeurador pel bestiar al costat, a l’ombra d’uns grans plataners disposats en forma de petita “rambla”, és potser l’element supervivent més sencer del conjunt.

Tot i això, les terres dels voltants es veuen treballades.

De la pàgina web de la Generalitat de Catalunya* ens complau extreure la següent informació - Octubre 2020: 

Descripció

Situat a l'est del nucli urbà de la població, al Parc Natural del Cap de Creus, a uns 800 metres de la carretera de Roses a Montjoi, agafant una pista de terra situada a la dreta.

Mas format per un conjunt de cossos adossats, que li confereixen una planta més o menys rectangular, i alguns cossos aïllats que acompanyen aquesta edificació principal.

El cos principal, situat al nord, presenta una planta rectangular força allargada, amb coberta a dues vessants de teula àrab.

Està construït en un desnivell natural del terreny, fet que provoca que per la part oest, l'edifici tingui dues plantes i, per la part est només una, ja que la primera planta queda al nivell del terreny en aquest punt.

La façana principal presenta una porta d'arc rebaixat que dóna accés a la planta baixa, destinada originàriament al bestiar, i un petit cos adossat a la cantonada nord-oest.

La façana nord presenta dues petites finestres i una porta rectangular que dóna accés al pis, destinat a habitacle.

A l'interior hi ha voltes de mig punt de pedra a la planta baixa i embigat a la planta pis.

La resta de l'edifici s'allarga en direcció sud mitjançant una successió de tres cossos adossats, amb les teulades a diferent nivell, corresponents a diferents etapes constructives de la casa.

Es conserven trams de tortugada de teula vidriada verda, tot i que aquest sector de l'edifici es troba enrunat actualment.

A la part del darrera es localitza el barri.

Està format per una tanca perimetral disposada vers el sud i l'est, bastida amb pedra sense escairar i amb diverses obertures tapiades, al marge de la porta d'arc rebaixat i d'una finestra amb voladís de teula.

Tota l'edificació es troba bastida amb grossos rebles de granit lligats amb morter de calç.

Els murs exteriors es trobaven arrebossats.

A uns cinc metres al nord-est del mas hi ha dos cossos aïllats més, una pallissa amb coberta a una vessant i voltes d'arc de mig punt de pedra, i les restes d'una torre de defensa situades al costat d'un altre recinte destinat a les tasques agrícoles.

La torre, de planta circular, presenta el basament lleugerament atalussat.

Bastida amb pedres desbastades per la cara externa lligades amb morter de calç.

En queda dempeus poc més de la meitat occidental, en una alçada d'uns 5 metres.

A l'extrem més elevat del parament hi ha una espitllera, feta amb dos carreus escairats.

L'aparell és de grossos rebles de granit lligats amb morter.

A l'interior de la torre, i adossada al seu mur, hi ha un pany de mur d'una dependència del mas derruïda, on s'ha conservat una porta amb arc de descàrrega.

Notícies històriques: 

Durant la reparació de la teulada de l'any 1987 es va documentar una teula àrab amb la inscripció 1742.

Hi ha una altra, esgrafiada a la paret que dóna a la sortida que és de l'any 1897.

La primera referència de l'heretat és de Josep Marés i Caterina Sanés, documentada a l'any 1724, encara que es creu que es remunta al s. XVI.


*Informació extreta de la pàgina web de la Generalitat de Catalunya.*


Edificacions properes:

Altres pàgines:

Autors: Ricard Ballo i Montserrat Tañá.

MAPA de situació:Alt Empordà : Veure en un mapa més gran.