Torre de Cal Felip – Sant Joan Despí / Baix Llobregat

Valoració: 2 vots.
espereu…

F O T O S


I T I N E R A R I


Situació: A la població de Sant Joan Despí - Baix Llobregat  – (Barcelona).

Època: Segle XII - Generalitat de Catalunya.* 

Estat: Aparenta un bon estat. L'actual propietari és el FC BARCELONA.

Altres noms:

Accés - Visitada el 17/05/2008:

El carrer Major,  de Sant Joan Despí, en la seva part final es transforma en la carretera BV-2001, que condueix a Sant Feliu de Llobregat. Una vegada hàgim creuat l’autopista B-23 per sota, cal girar el segon carrer a mà dreta i a continuació una altra vegada, també el segon carrer a mà dreta. A pocs metres, a l'esquerra ja veurem aquesta edificació. Podem aparcar davant mateix.

Localització: N 41 22 26 E 02 02 55 - Altitud: 38 m. (Molt a la vora hi ha la ciutat esportiva del Barça).

Altres: Del Blog d’en Lluís Fabrés, ens complau transcriure parcial i literalment, la següent informació:  

" La Torre de Cal Felip, ubicada a la Ciutat Esportiva del FCB, és segurament el més desconegut dels tres BCIN (Bé Cultural d'interès Nacional) que té la nostra ciutat.

Es tracta d'una torre romànica de planta circular, segurament del primer terç del segle XII, que servia de talaia i element de defensa.

Actualment és propietat del FCB, que segons la Llei del Patrimoni té l'obligació de tenir-ne cura del seu manteniment i facilitar que un cop al més pugui ser visitada.

 Després d'anys d'oblit i de no tenir coneixement de cap mena d'iniciativa municipal per donar-la a conèixer, vaig creure convenient exigir en el passat Ple de Pressupostos que des de la regidoria de Cultura s'emprenguessin les actuacions necessàries per tal d'incloure la Torre dins del patrimoni cultural santjoanenc. "

Publicat el 24/01/2008.


De la pàgina web de la Generalitat de Catalunya,* ens complau extreure la següent informació - Juliol 2020: 

Descripció

Es tracta d'una torre de planta circular.

La part original fa una alçada de 14,60 m.

El diàmetre total de la torre és de 4,70m, mentre que el diàmetre interior és de 2,50 m.

Actualment està dividida en tres pisos, però es desconeix si es corresponen amb la distribució original.

La planta baixa, on es troba la finestra espitllerada, és coberta per una volta rebaixada moderna.

El primer pis és cobert per una volta semiesfèrica, que no se sap quan fou construïda perquè l'aparell constructiu no es troba al descobert a l'interior.

El darrer pis té una finestra espitllerada que s'eixampla cap a l'interior i està coberta per un arc de mig punt adovellat.

L'aparell de la torre és format de filades de pedra de mida petita i mitjana, escairades a martell.

Hi ha barreja de materials: llicorella, calcària, pedra sorrenca i llosetes.

Les pedres i carreus són principalment a la base de la torre.

A la part superior el paredat és més lleuger i homogeni.

Es podria datar a inicis del segle XII.

No se sap on se situava la porta original.

Se suposa que es trobava en un lloc elevat que s'ha aprofitat per obrir alguna de les portes que connecten amb la casa.

Notícies històriques

Malgrat la manca de notícies històriques documentals sobre aquesta torre hi ha dues notícies que s'hi podrien referir.

En un document d'una donació de terres de l'any 1134 s'esmenta una torre com a delimitació d'un terreny; es pensa que podria ser aquesta ja que a Sant Joan Despí no s'ha conservat cap altra torre.

L'altra notícia de 1439 fa referència a una venda d'una peça de terra amb una torre fortalesa situada a la parròquia de Sant Joan Despí; es creu que aquesta notícia també hi fa referència.

La torre es degué construir entre 1115 i 1134, moments en què ja s'havien produït algunes de les ràtzies almoràvits de principis del segle XII.


*Informació extreta de la pàgina web de la Generalitat de Catalunya.


Edificacions properes: Veure el mapa de Google d'aquesta mateixa pàgina.

Altres pàgines:

Autors: Ricard Ballo i Montserrat Tañá.

MAPA de situacióBaix Llobregat : Veure en un mapa més gran.

A L T R E S


Sant Joan Despí, ciutat modernista: