Pont de Riudevilla – Riudellots de la Selva / Selva

Valoració: 1 vot.
espereu…

F O T O S


I T I N E R A R I 


Situació: En terrenys de Riudellots de la Selva, població i municipi del mateix nom, a la comarca de la Selva (Girona).

Època: Segle XIII - (Patrimoni.Gencat).

Protecció: BCIL - (Patrimoni.Gencat).

Estat: Per l'edat que té, i l'estat d'abandonament que presenta, podem considerar que està bé, o al menys, encara es pot passar pel dalt del pont, per anar del no res a enlloc. No té baranes.

Altres noms:

Accés – Visitat: 04/01/2017.

L'objectiu de la descoberta d'avui ha estat una mica difícil de localitzar.

Coneixent per avançat les coordenades de destí, vàrem introduir aquesta informació en un mapa de Google i vàrem poder comprovar la situació estimada d'aquest pont.

Com en altres ocasions, quan el lloc de destí està situat entre mig d'una autopista, miau ... A més, també, en aquesta ocasió, a banda i banda de l'autopista, hi ha unes vies de servei de dos carrils cadascuna.

Evidentment, el sidral està servit. Estalviarem explicar les nostres aventures i anirem al gra.

Opció 1:

Del mode que vulgueu, o pugueu, cal dirigir-nos fins un punt de l'autovia A-2 on hi ha una rodona, (on conflueixen l'autopista A-2, la carretera C-25 i la carretera N-156) que abandonarem per una sortida indicada (0) com a via de servei (41 53 24.4 02 47 03.2), en sentit sud.

Com hem comentat abans, hi ha dues vies de servei. Cal tenir ben clar el sentit de circulació per on hem arribat fins aquí, per prendre la corresponent via de servei que procedeixi. Malauradament, no sabem ser més explícits, tot i que seguidament facilitem un mapa confeccionat manualment per intentar aclarir la situació.

Si aconseguim enfilar degudament la sortida de l'autopista, el que segueix ja és més senzill. Continuem encara en cotxe per la via de servei,  passem pel davant del Garatge Esgleyes, passem sense a penes adonar-nos-en un pont, i de seguida trobem una sortida de la carretera a mà esquerra, per on entrarem i ens trobarem en un lloc (1) , 41 52 58.5 02 46 55.0 on a banda i banda hi ha quatre cases.

Hi ha un indicador: veïnat Can Calderó i un restaurant: Can Piu. Aparquem el vehicle en aquest lloc i ens disposem a continuar el camí a peu.

El que segueix és ben fàcil: Enfilem pel voral de la riera de Riudevilla en sentit nord, deixant a mà dreta les cases.

És un camí ben pla, inundat per les males herbes, i que, a dia d'avui, ens deixa les sabates i la vora dels pantalons ben molls ...

En cinc minuts de caminada trobarem el pont a la nostra esquerra, força emmascarat per les herbes.


La introducció seqüencial de les dades anteriors, a Google Maps, comporta l'emissió automàtica del següent

 M A P A del recorregut, des dels punts (0) al (1).


Altres Opcions:

Diuen que tots els camins porten a Roma. En aquest cas concret, pensem que vinguem d'on vinguem, de totes, totes, cal dirigir-se al punt (1) , veïnat de Can Calderó, per poder assolir l'objectiu.


Localització: (2) - N 41 53 04.4 E 02 46 56.9 – Altitud: 102 m.

Altres: De la pàgina web Patrimoni.Gencat, ens complau extreure la següent informació (Gener 2017):

“ Descripció

Està situat al final d’un camí molt poc utilitzat, a tocar de la carretera N-II.

 D’aquest pont, actualment abandonat, podem distingir tres fases constructives ben diferenciades:

De la més antiga, d’entre els segles XII i XIV, resta en l’estrep sud quatre filades de carreus rectangulars de pedra ben escairats, lligats amb morter de calç i un petit tram de barana.

 El pont primitiu devia tenir una amplada total de 2,40 m i un ample de pas d’uns 2 m i se sustentava per un arc de mig punt.

Entre els segle XVI i XVII es realitzà una ampliació d’uns 0,85 m per la banda oest i va passar a tenir una amplada de 3,25 m. L’arc de mig punt va ser substituït per un arc rebaixat. El material emprat van ser blocs de la construcció original i pedra nova de mides diverses només escairades per la cara vista,lligades amb morter de calç.

Al segle XIX la necessitat de permetre el pas dels carruatges en els dos sentits, va motivar una nova ampliació del pont per arribar fins a 5,75 m mitjançant la construcció d’un nou pont de 2,50 m d’amplada, adossat a la banda oest de l’antic. L’ampliació es va fer amb pedres irregulars escairades per la cara vista, fragments de rajol als intersticis i rajol a la part de l’arc. Al mateix temps, en els vèrtex exteriors, es troben carreus cantoners de pedra per reforçar-lo.

Notícies històriques

El pont de Riudevilla va ser construït per salvar la riera del mateix nom en el curs del Camí Reial de Barcelona a França.

 Amb la construcció de la carretera N-II va deixar-se d’utilitzar i va començar el procés de degradació i enrunament que està patint.

 L’octubre de 2002 es va realitzar una neteja de la vegetació que el cobria i es va poder fer l’estudi detallat de les diferents fases constructives.”


Edificacions properes: Veure el mapa de Google d'aquesta mateixa pàgina.

Altres pàgines:

Autors: Ricard Ballo i Montserrat Tañá.

MAPA de situació: