Masia Les Torres – Artés / Bages

Valoració: 2 vots.
espereu…

F O T O S


Masia Les Torres – Artés
Masia Les Torres – Artés
Masia Les Torres – Artés
Masia Les Torres – Artés
Masia Les Torres – Artés
Masia Les Torres – Artés
Masia Les Torres – Artés
Masia Les Torres – Artés

I T I N E R A R I 


Situació: En terrenys d’Artés, vila i municipi del mateix nom, a la comarca del Bages (Barcelona).

Època: Segle XII  - Gòtic - (Patrimoni.Gencat) / Segle XI, segons la Diputació de Barcelona.

Protecció: BCIN - (Patrimoni.Gencat).

Estat: Bon estat. Habitada. Aparcament al davant. Hem fet les fotografies amb coneixement i amb permís d'un dels habitants del mas.

Altres noms:

Accés - Visitada el  01/03/2014.

Carretera BV-4512 (Artés – Pont de Cabrianes). En un lloc situat a 41 47 21.50 01 55 51.20, a tocar del PK 2 d'aquest vial, hi ha una sortida de la carretera per accedir a la Masia, perfectament visible al davant mateix.

Localització: N 41 47 31.80 E 01 55 40.50 – Altitud: 288 m.

Altres:

  • De la pàgina web Pat.mapa, ens complau extreure la següent informació (Març 2014):

“ Descripció

Construcció Militar del segle XI que esdevingué, més tard, una Masia (documentada com a tal al segle XVI); es tracta d'un castell-palau romànic transformat però que conserva gairebé íntegrament l'edifici originari.

 És un singular edifici de planta rectangular (20,80 X 3,80 m.) coronada per una torre circular al sector nord-oriental i amb el carener perpendicular a la façana de migdia. La nau hauria estat rematada, en sentit contrari, per una torre idèntica a la conservada.

Les parets, de gran amplària, fan 1,40 m i l'alçada de l'edifici (avui seccionada en dos pisos) és de 9,90 m.

 La il·luminació s'aconseguia gracies a l'obertura d'unes deu finestres de doble i simple esqueixada obertes a l'arrencada de la volta i algunes tenen forma d'espitlleres.

 L'aparell està format per petits blocs de pedra escantonats i col·locats en filades. La volta està feta amb lloses i còdols.

 La masia amplià les seves dependències al sector de llevant i migdia en tres nivells de pisos diferenciats a l'exterior pels diferents modes d'obertura emprats.

Notícies històriques

L'actual Masia de les Torres fou una fortalesa del terme i vall d'Artés probablement amb la doble funció de guaita i d'explotació agrària.

És una obra del segle XI construïda dins els dominis de la seu episcopal de Vic, dominis que foren confirmats l'any 889 en un precepte del rei Odó i que perduraren fins la desamortització. En el Fogatge de l'any 1553 es fa referència a Les Torres com a Mas situat al sector d'Horta de la Vila d'Artés i el seu propietari era "Bagriel Torra sta al Mas Torres".


  • Per complementar i/o contrastar la informació anterior, ens complau extreure de la pàgina web de la Diputació de Barcelona, el següent text (Març 2014):

“ Descripció

Masia de grans dimensions, de planta rectangular i coberta de teules àrabs a dues aigües i carener perpendicular a la façana de migdia.

Consta de planta baixa, dos pisos i golfes. Conserva vestigis medievals sobre els quals s'ha anat ampliant i modificant la seva estructura al llarg dels segles.

 La construcció romànica està formada per una nau de planta rectangular (20,80 x 3,80 m) amb volta de canó de mig punt, sense cap arcada de reforç. Les parets d'aquesta nau tenen un gruix de 140 cm. L'alçada originària de la nau era de 4,9 m. Actualment està dividida en dos nivells amb un sostre modern, i el sòl es va rebaixar un metre, en un moment no determinat.

Presenta diverses obertures per sobre de l'inici de l'arrencada de la volta, i una espitllera oberta al mur frontal. Tenia un total de deu finestres, cinc en el mur nord, quatre en el mur de migdia i una en el de ponent.

A la banda nord-oriental hi ha una torre annexa semicircular. En el costat oposat i a una distància de 3,30 m de la façana terminal de la nau hi havia una altra torre, circular i de grans dimensions atesos els vestigis conservats. L'entrada a aquesta torre es produiria en un nivell superior del sòl.

 Les reformes més visibles daten del segle XVIII i del segle XIX, amb l'increment del conreu de la vinya. La masia amplia les seves dependències a llevant i migdia en tres nivells de pisos diferenciats a l'exterior pels diferents models d'obertures emprats.

Destaquen diverses llindes de pedra treballada, d'estil clàssic amb guardapols, alguna amb ornamentacions: una torre o mas fortificat o una creu. El portal és de punt rodó dovellat.

Observacions

Situada en un lloc estratègic: per la façana septentrional hi ha un important desnivell orogràfic. Per la façana de migjorn, el recinte està tancat per un mur. El Sr. Roca, propietari del Mas Les Torres, ens explicava que tenia documentació de diversa morfologia referent a la casa, fins i tot alguns documents del segle XIII; però no l'hem pogut veure. Tot i així ens sembla interessant obrir-ne una fitxa per tenir-ne constància.

História

El Mas Les Torres fou una construcció fortificada del terme d'Artés amb la doble finalitat de defensa-control i explotació agropecuària. La documentació més antiga que ens en parla és de l'any 1287, quan el bisbe Ramon d'Anglesola comprà un camp dit de "Les Torres" del castell d'Artés.

Sabem que l'any 1309, Berenguer de Guàrdia comprà a Bernat de Fals, hereu de Guillem Pujalt, al terme d'Artés, un lloc anomenat Les Torres d'Artés, amb la seva fortalesa, cases, edificis, conreus, rèdits, jurisdiccions i pertinences per 11.000 sous. En el fogatge de 1553 ja s'esmenta. En el capbreu de 1693, el declaren Miquel i Margarida Torres. L'any 1774, el propietari era Miquel Torres. L'any 1872, ho era Miquel Mas i Torres. Maria Mas Planells, filla de Miquel Mas, es va casar amb Joan Roca i Riera. L'any 1954 era propietat de Josep Roca i Dalmau i des de l'any 1960, de Josep Roca i Roquer.”


Edificacions properes: Veure el mapa de Google d'aquesta mateixa pàgina.

Altres pàgines:

Autors: Ricard Ballo i Montserrat Tañá.

MAPA de situació:Bages : Veure en un mapa més gran.