Mas Calbó – Reus / Baix Camp

Valoració: 2 vots.
espereu…

F O T O S


  • Sense fotografies pròpies

I T I N E R A R I 


Situació: En terrenys de Reus, ciutat i municipi del mateix nom, i capital de la comarca del Baix Camp (Tarragona).

Època: Hi ha referències d'aquesta casa des del segle XII - (Patrimoni.Gencat).

Protecció: BCIN - (Patrimoni.Gencat).

Estat: Bo. Habitat. Situat dins d'una propietat privada, no és accessible lliurament.  

Altres noms: Mas Calvó – Diputació de Tarragona

Accés – Visitada el 14/01/2017:

Conscients, com sempre fem, quan trepitgem el terra d'una propietat privada, ens vàrem dirigir en primer lloc, en direcció a la casa, per tal de demanar, autorització per fotografiar-la, exteriorment. 

Encara no havíem donat les primeres passes pel jardí que hi ha davant de la façana principal, quan ens va interceptar hàbilment el jardiner, que ens va requerir el motiu de la nostra presència.

Ens va dir, com no podia ser d’una altra manera, que hauria de demanar permís al propietari.

Vàrem fer-li a mans una targeta amb les nostres dades, i el nostre nº de telèfon, en el ben entès de que es posarien en contacte amb nosaltres, si ho consideraven procedent.

Per tant, no podem oferir, de moment, imatges d’aquest casal.


L’entrada a la finca està situada a 41 06 34.6 01 07 33.4,  a tocar de la fita del PK nº 2 de la carretera C-14 (Reus / Salou).

Localització: N 41 06 34.3 E 01 07 28.4 – Altitud: 52 m.

Altres: De la pàgina web Patrimoni.Gencat, ens complau extreure la següent informació - (Gener 2017):

“ Descripció

Edifici aïllat de planta quadrangular amb planta baixa, pis, golfes i torre de defensa molt restaurada coronada per merlets.

 La façana principal presenta portal gòtic de pedra i un altre amb llinda motllurada.

A l'alçada del primer pis hi ha obertures rectangulars i d'altres de gòtiques lobulades amb mainell.

 Els buits de les golfes són semicirculars.

La façana oest té portal de mig punt coronat per un escut, finestres gòtiques lobulades amb mainell i d'altres rectangulars.

Hi ha cornisa al voltant de l'edifici.

La coberta és a quatre vessants de teula àrab.

La torre i les arestes de la casa són de pedra natural, la resta és de pedra arrebossada.

Sota les heures de la façana hi ha uns esgrafiats renaixentistes gairebé perduts

La torre és de planta quadrada i tres plantes més i fou el primer element del conjunt.

Pati:

Pati quadrangular amb estructures originals.

Arcs de pedra ogivals i una divisió en alçada que distingeix la part baixa, la més noble del primer pis i unes golfes a la part superior.

 Enfront de la porta principal, a la banda de llevant, hi ha l'escala d'accés al pis noble, que s'enlaira damunt una volta recolzada en tres senzilles mènsules de pedra i segueix sobre el túnel d'entrada en un llarg balcó amb bigues de fusta repenjades en mènsules.

A la banda septentrional i al peu de l'escala hi ha una porta amb arc de mig punt que es comunica amb l'ala corresponent d'arcades i s'obre a l'exterior a manera de porxo.

 El conjunt presenta finestres lobulades amb mainell, capitells amb decoració vegetal, portes amb arc lobulat i espiera.

Hi ha alguna senyal de picapedrer al gran arc del portal i els murs estan realitzats amb carreus.

Notícies històriques

Casal fortificat.

Les primeres referències històriques són de l'any 1169.

El 1180 hi va néixer Sant Bernat Calbó.

El 1401 es realitza la creació d'una capella i altar.

L'Ajuntament de Reus fou propietari des del 1591 fins el 1852.

 El primer terç del segle XVIII s'integrà a l'angle sud-oest de l'edifici una capella dedicada a Sant Bernat Calbó.

Aquestes obres foren inaugurades l'1 de juny de 1738.

L'Ajuntament transferí la propietat de Mas Calvó a l'arquitecte Antoni Molner, i posteriorment va tenir vinculació eclesiàstica amb Vilaseca i Salou. 

En el 1986 era propietari el senyor J. Ferrero, que l'adquirí l'any 1955 i hi ha revaloritzat d'una manera molt assenyada alguns aspectes del mas. “


  • Per complementar i/o contrastar la informació anterior, ens complau extreure de la pàgina web de la Diputació de Tarragona, el següent text (Gener 2017):

“ Descripció:

Es tracta d'un gran casalot rectangular de tres pisos d'alçada, que ha estat sotmès a diverses restauracions, però que conserva encara elements gòtics i del renaixement a la façana.

Del conjunt destaca la torre amb merlets de 15 m d'alçada i 5x4 m de planta, tota de carreus.
La façana principal mostra un portal gòtic de pedra i un altre decorat amb motllures.

 A l'alçada del primer pis hi ha obertures rectangulars i d'altres de gòtiques lobulades amb mainell.

 Els buits de les golfes són semicirculars.

 La façana oest té un portal de mig punt coronada per un escut, finestres gòtiques lobulades amb mainell, i d'altres amb arpillera.

Presenta una cornisa a tot l'entorn de l'edifici.

 La coberta és a quatre vessants de teula àrab.

La torre i les arestes de la casa són de pedra natural, i la resta és de pedra revocada.

Els muntants dels tancaments són de fusta.

Sota les heures de la façana hi ha uns esgrafiats renaixentistes quasi perduts.

La torre de planta quadrada i tres plantes, fou el primer element del conjunt.

Notes històriques:

Les primeres referències històriques són de l'any 1169.

El 1401, es va edificar la capella i l'altar.

 L'Ajuntament de Reus en fou propietari des del 1591-1852.

 Al primer terç del segle XVIII s'integrà a l'angle sud-oest de l'edifici una capella dedicada a Sant Bernat; aquestes obres foren inaugurades el 1 de juny del 1738.

 L'Ajuntament transferí la propietat del Mascalvó a l'arquitecte Antoni Molner, que posteriorment va tenir vinculació eclesiàstica amb Vilaseca i Salou.”


  • Finalment, i per reblar la informació, ens permetem presentar un text extret de la pàgina web de Patrimoni.Gencat – Jaciment arqueològic (Gener 2017):

“ Descripció

L'accés al jaciment es realitza sortint de Reus per la carretera de Salou (C-14 (C-240)), s'ha de passar la primera rotonda que hi ha i, uns 2,7 km més endavant, és a dir, poc abans del pk. 2 cal girar a la dreta per un caminet que duu directament al reixat d'entrada d'aquesta casa senyorial declarada Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN).

El jaciment es va localitzar en els terrenys d'aquesta, la qual està documentada des de l'any 1169, i dóna nom a una partida de terreny i a un barranc.

Actualment queden encara les restes d'alguns elements defensius com una torre quadrada (i hom creu amb seguretat que n'hi ha una altra) i el conjunt està bellament reconstruït, conservant elements gòtic i renaixentistes.

El Dr. Salvador Vilaseca, en les terres conreades que rodejaven aquesta edificació, va documentar restes d'indústria lítica d’entre les que en destaca: un raspador gruixut de fron denticulat en un sílex de color groc vermellenc i bastant patinat i que ell anomena un pic de sílex d'un color fosc.

 Per la manca de més dades i/o més restes d'aquest tipus, s'ha atribuït a aquests instruments una àmplia cronologia entre el Paleolític Mig i el Neolític.

 En l'actualitat, durant la nostra catalogació del jaciment, no ha resultat possible prospectar la zona degut a que es tracta d'una propietat particular.”


Edificacions properes: Veure el mapa de Google d'aquesta mateixa pàgina.

Altres pàgines:

Autors: Ricard Ballo i Montserrat Tañá.

MAPA de situació: