La Torre – Botarell / Baix Camp

Valoració: 1 vot.
espereu…

F O T O S


 

A M P L I A C I Ó        A M P L I A C I Ó        A M P L I A C I Ó

A M P L I A C I Ó

Del text de la foto anterior


I T I N E R A R I 


Situació: A Botarell, població i municipi del mateix nom, a la comarca del Baix Camp (Tarragona).

Època: Segle XVI - (Patrimoni.Gencat).

Protecció: No hi consta - (Patrimoni.Gencat).

Estat:  Restes, part baixa d'una torre, situades en una zona ben arranjada, a les afores del poble. Lliurament accessible. Hem aparcat pràcticament al davant.

Altres noms:

Accés – Visitada el 14/01/2017:

La trobarem a la confluència dels carrers Passeig de Ronda i de la Creu, en una rotonda.

Localització: N  41 08 14.8 E 0 59 16.2 – Altitud: 202 m.

Altres:

  • De la pàgina web Patrimoni.Gencat, ens complau extreure la següent informació - (Gener 2017):

“ Descripció

Restes d'un gran mur de maçoneria (20 m) amb angles de carreus encoixinats, situat al sector N de la població, potser ja fora del recinte fortificat (de fet és al N del carrer de la Closa o vila closa).

 Es conserva també el basament d'una torre circular de 4 m de diàmetre i dos metres d'alçada, de maçoneria i morter de calç, al N del castell, gairebé ja fora de l'àmbit dels barris moderns.

La torre és de paredat, feta de pedres d'irregular tamany lligades amb argamassa, formant aparents filades.

 Porta oberta en direcció a la vila, de construcció mes recent, amb rajoles formant dues pilastres; no aconsegueix l'altura suficient per saber si estava rematada en arc o en forma allindada.

L'interior de la torre no ha estat netejat, per la qual cosa no pot apreciar-se cap tipus de paviment.

Actualment, en urbanitzar-se la zona, ha estat disposat el seu entorn immediat en forma de placeta rodona enjardinada.

 Al trobar-se encara a l'intempèrie, sofreix les erosions naturals, incrementades per l'humitat del rec de les plantes i l'accés de persones.

Notícies històriques

Torre de defensa, situada molt a prop del castell de la vila (bastit cap a finals del segle XVI o principis del XVII). Hom pot datar-la a l'època de les incursions dels pirates berberiscs des de la costa del Camp. L'any 1563, la Comuna de Pobles del Camp de Tarragona decidí, a causa dels continuats desembarcaments, fortificar el port de Salou, per la qual cosa imposà una despesa per tal motiu a cada poble, entre els quals s'hi comptava Botarell.

Així mateix, el bandolerisme afectà la contrada, especialment entre el darrer terç del s. XVI i el primer del XVII.

 A finals del segle XVI, la senyoria de Botarell pertanyia a Miquel de Montagull, natural i veí de Tarragona, casat amb una cosina seva, de la família tarragonina dels Soldevila.

 No coneixem notícies referides concretament a aquesta torre, bastida abans que el castell. “


  • Per complementar i/o contrastar la informació anterior, ens complau extreure de la pàgina web de la Diputació de Tarragona, el següent text (Gener 2017):

“ Descripció

Restes d'una torre cilíndrica, amb una alçada aproximada de dos metres.

Feta de maçoneria lligada amb argamassa.

 La porta oberta cap a la vila, és de construcció més recent.

Actualment es troba dintre d'una plaça rodona enjardinada. La freqüentació constant i la seva situació a l'intempèrie accelera el seu procés d'erosió.

La seva construcció és conseqüència de les incursions dels pirates berberiscs des de la costa del Camp.

 L'any 1563, la Comuna de Pobles del Camp de Tarragona decidí, a causa dels continuats desembarcaments, fortificar el port de Salou, per la qual cosa imposà una despesa a cada poble, entre els quals s'hi comptava Botarell.

 No coneixem notícies referides concretament a aquesta torre, bastida abans que el castell.

Titularitat: publica" 


Per que no hi hagi dubtes, en una pàgina de Patrimoni.Gencat, hi ha una fotografia de l'any 1962 del prestigiós fotògraf en Pere Català Roca, que identifica fefaentment aquesta edificació.

Al davant de les restes també hi apareix una creu de terme, que deu ser la que encara hi ha, i de la que no hem trobat cap informació.


S O R P R E S A


Com es pot apreciar per les fotografies anteriors, al lloc on hi ha la torre hi ha un plafó informatiu.

Ampliem la imatge d'aquest plafó per tal de que el text sigui perfectament llegible.

I aquí està la nostra sorpresa. No es fa el més mínim esment d'aquesta torre de defensa i en canvi s'informa àmpliament d'un molí (?).


A efectes de classificació a les nostre pàgines, i a la vista de la informació que figura a les webs de Patrimoni.Gencat i Diputació de Tarragona, ho fem amb la consideració de Torre de defensa.


Edificacions properes: Veure el mapa de Google d'aquesta mateixa pàgina.

Altres pàgines:

Autors: Ricard Ballo i Montserrat Tañá.

MAPA de situació: