Església parroquial de Santa Creu de Fonollosa – Fonollosa / Bages

Valoració: 1 vot.
espereu…

F O T O S


Església parroquial de Santa Creu de Fonollosa - Bages

Església parroquial de Santa Creu de Fonollosa - Bages

Església parroquial de Santa Creu de Fonollosa - Bages

Església parroquial de Santa Creu de Fonollosa - Bages

Església parroquial de Santa Creu de Fonollosa - Bages

Les 2 darreres fotografies, de l'interior de l'església, han estat obtingudes situant la càmera frec a frec del vidre de la porta d'entrada, doncs l'església, fora de les hores de culte, roman tancada.

I T I N E R A R I 


Situació: A Fonollosa, població i municipi del mateix nom a la comarca del Bages (Barcelona).

Època: L'actual edifici no conserva res de la construcció Romànica i és obra del s. XVI”  - (Pat.mapa).

Protecció: No hi consta - (Patrimoni.Gencat).

Estat: Bon estat. No és accessible lliurament. Fàcil aparcament als voltants.

Altres noms:

Accés - Visitada el 01/05/2014:

Senzill: A la plaça de l'Església.

Localització: N 41 45 47.8 E 01 40 08.7 – Altitud: 526 m.

Altres: De la pàgina web Pat.mapa, ens complau extreure la següent informació (Maig 2014):

“ Descripció

Edifici religiós: església d'una sola nau, coberta a dues vessants i amb el presbiteri quadrat a llevant. Aquest és un cos de planta rectangular sense cap obertura a l'exterior.

El campanar de planta quadrada és adossat als peus de l'església i es cobert amb una teula de quatre vessants. Dos nivells amb obertures apuntades sostenen les campanes i l'últim (el més nou) el rellotge.

A ponent la façana original és totalment perduda car s'hi va afegir un cos rectangular que forma part de la veïna rectoria.

 L'església és envoltada de construccions (ajuntament, masia, habitatges) i forma una petita plaça.

Notícies històriques

L'església de Sta. Creu de Fonollosa és situada dins l'antic terme casteller de Castelltallat, al lloc de Fonollosa i avui és l'església parroquial.

 El lloc de Fonollosa apareix esmentat l'any 955 (Funiliosa) i l'església el 1081; abans del 1154 era ja parròquia.

 L'actual edifici no conserva res de la construcció Romànica i és obra del s. XVI (a la llinda d'entrada hi ha la data 1605).”


    • Per complementar i/o contrastar la informació anterior, ens complau extreure de la pàgina web de la Diputació de Barcelona, el següent text (Maig 2014):

“Descripció

Edifici religiós consagrat com a parròquia del nucli de Fonollosa.

Es tracta d'un edifici de planta rectangular cobert a dues aigües amb el carener perpendicular a la façana.

 L'edifici s'ha aixecat en mur de mamposteria irregular. Els darrers anys l'església ha estat restaurada, arranjant i ordenant el parament exterior que actualment té un aspecte molt ordenat.

 Durant aquesta última restauració va ser incorporat al parament alguns elements extrets de l'església però descontextualitzats, com és el cas d'una llinda monolítica que du la data de 1603 i que ha estat encastada al mig del mur de migdia.

 L'orientació de l'església es fa amb la capçalera a llevant i la porta principal d'accés a ponent. A llevant l'església es remata amb una capçalera quadrangular a l'exterior, que tan sols es destaca del conjunt de l'edifici per tenir una alçada inferior a la de la nau central.

 Interiorment es tradueix en un absis semiesfèric. Exteriorment també cal destacar l'existència d'un cos rectangular adossat al llarg del mur de migdia amb una alçada inferior i coberta inclinada, que fa les funcions de sagristia.

 Exteriorment la façana principal - encarada a ponent- s'obre amb una porta allindada de moderna factura i mancada totalment de decoració. Sobre aquesta porta d'accés s'obre un finestral rectangular també de moderna factura que es remata amb un arcada de mig punt a la part superior.

 Sobre la teulada, a la cantonada N-O de l'edifici recau un campanar quadrangular dividit exteriorment en tres pisos, un primer que s'adequa a la composició de la teulada, un segon que acull la campana de l'església, i un tercer que s'omple amb la presència d'un rellotge també de moderna factura. La coberta del campanar és a quatre aigües sobre les quals es col·loca una creu de ferro. Com a obertures, el segon i el tercer pis del campanar s'obren a les quatre cares amb arcades - una per cara -, lleugerament apuntades al segon pis i de mig punt al segon pis. Les del segon pis es troben actualment tapiades.
A la façana nord, tant a l'espai de la nau central com de l'absis s'obre dos finestrals rectangulars sota teulada que permeten la il·luminació interior. Part d'aquesta façana es troba emmascarada per la presència d'edificis adossats al mur.

 A l'interior, arquitectònicament, l'església pot ser considerada de planta basilical amb una sola nau amb capelles laterals - quatre per banda - dedicades a diferents advocacions. Es tracta de capelles de planta quadrangular , amb coberta semiesfèrica, i separades per pilars quadrangulars. Al fons es destaca l'absis cobert amb volta semiesfèrica, lleugerament elevat del nivell de l'església i al qual s'accedeix mitjançant uns graons.

 Visualment l'absis es troba emmarcat per dues columnes adossades al mur sobre les quals recau un capitell amb decoració floral. Sobre aquest capitell recau una motllura que a modus de fris recorre tot l'absis oferint una perspectiva d'horitzontalitat a aquest espai. Presideix l'absis la figura de Santa Elena, ubica al cantó nord de l'absis. El fons d'aquest manca de decoració pictòrica o arquitectòncia – retaule -, oferint com a decoració unes simples motllures pintades a la part superior.

 Tot l'interior del temple es troba enguixat i pintat en colors clars -marrons clars, beiges, blau cel etc- oferint un aspecte harmoniós, aproximant-se a una ambientació d'estil neoclàssica.

Observacions:

 Paral·lelament a la restauració del temple es va procedir a l’ordenació urbanística dels entorns, deslliurant l’edifici dins del possible dels cossos i altres edificis annexats al llarg del temps, i creant una petita plaça que el precedeix i l’envolta.”

Fent referència a aquest darrer paràgraf, vegi's una fotografia "antiga", extreta de Google Maps:


Edificacions properes: Veure el mapa de Google d'aquesta mateixa pàgina.

Altres pàgines:

Autors: Ricard Ballo i Montserrat Tañá.

MAPA de situació:Bages : Veure en un mapa més gran.