Església de Sant Vicenç – Malla / Osona

Valoració: 2 vots.
espereu…

F O T O S


I T I N E R A R I 


Situació: En terrenys de Malla, municipi de la comarca d'Osona (Barcelona).

Època: Segle X - Generalitat de Catalunya.*

Protecció: A dia de la visita, a la corresponent pàgina web de la Generalitat de Catalunya,* no hi ha cap referència al respecte.

Estat: Bo. Restaurada.  

Altres noms: Església romànica de Sant VicençSant Vicenç de Malla.

Accés – Visitada el 26/01/2019:

0 Punt d’inici: Un lloc situat a 41 52 50.0 02 14 08.0, això és, un punt a tocar de la fita del PK nº 47 de la carretera BV-5306, on abandonem aquesta carretera i continuem per un camí també asfaltat. La resta del recorregut no presenta cap dificultat, és ben fàcil, guiats per la silueta del campanar de Sant Vicenç a la llunyania.   

Aparcament al davant.

1 - Localització: N 41 53 14.0 E 02 14 05.0 – Altitud: 581 m.


                                 M A P A del recorregut


Altres: De la pàgina web de la Generalitat de Catalunya *, ens complau extreure la següent informació - (Gener 2019):

“ Descripció

Sant Vicenç de Malla es troba situat al vessant oriental del turó del Clascar prop del desaparegut castell de Malla o d'Orsal, al sud de Vic.

 L'església actual és un edifici del segle XI en el que la restauració realitzada ha deixat una forta empremta en el temple i en tot l'entorn immediat, especialment per la utilització del formigó com a material de reconstrucció.

 Al llarg dels segles va sofrir múltiples transformacions i afegits, exhaustivament estudiats, que han estat eliminats en la intervenció que pretén recuperar l'obra romànica.

És un edifici de planta basilical de tres naus dividides per dos grans arcs formers apuntats, amb tres absis semicirculars a la capçalera.

La nau de migdia es bastí aprofitant la construcció anterior del segle X, la qual cosa condiciona la forma lleugerament trapezoidal de la planta.

 A l'exterior, les dues absidioles presenten decoració d'arcuacions entre lesenes, mentre que l'absis central es va reconstruir en la intervenció i només se'n reprodueix el ritme compositiu de l'ornamentació.

 L'absidiola de migdia té tres finestres de doble esqueixada, mentre que la de tramuntana només en té una.

Les tres naus són cobertes amb volta de canó excepte el tram immediat a l'absidiola de tramuntana que mostra volta d'aresta.

 La portalada de migdia del segle XII es conserva al Museu Episcopal de Vic i en el seu lloc hi ha la reproducció de l'estructura amb els arcs en degradació despullats del treball escultòric i de les columnes que presenta l'original.

 Un campanar de base quadrada s'alça sobre la nau de tramuntana. És de quatre pisos i mostra finestres d'arc de mig punt i finestres geminades amb columna i capitell mensuliforme.

 Les plantes són dividides per un fris de dents de serra i també trobem arcuacions.

 La coberta piramidal de rajola vidriada verda data del segle XVIII.

El conjunt s'assenta sobre una zona d'enterraments de tombes antropomorfes.

També es conserven dos petits fragments de pintura mural (segle XIII), que representen un pantocràtor i un sant, i un suport d'altar (segle XI).

Notícies històriques

Anteriorment al 962, primera data documental, ja existia una primitiva construcció sobre la qual s'assenta l'actual.

 El 1051 es torna a mencionar Sant Vicenç relacionada amb el castell d'Orçal.

Del 1078 data la primera construcció de l'església actual.

 El 1191 es consagra l'altar a Santa Maria, capella a la vessant sud de l'edifici.

 El 1357 trobem referències documentals de l'altar de Sant Pere, Sant Vicenç, Sant Joan, Sant Feliu i Santa Maria.

A les darreries del segle XVI es capgira el sentit d'utilització de l'església, es trasllada l'altar major i canvia la pavimentació, les estructures presbiterals, es suprimeix el cor i es canvia l'entrada.

 El 1848 s'amplia la capçalera quadrangular i es renova la coberta.

Vers el 1970-80 es construeix la "capella fonda" i durant el segle XX s'inicien les reconstruccions de l'església, que culminen al 1985 amb la intervenció de la Diputació de Barcelona. “


*  Informació extreta de la pàgina web de la Generalitat de Catalunya.


  • Altres pàgines interessants:  • Al Museu de Malla, situat a l’església parroquial (Sant Vicenç), s’hi exposen objectes litúrgics, objectes de ceràmica i notables restes arqueològiques. Entre les peces més interessants trobem un monument funerari ibèric que data dels segles IV-III aC - (Enciclopèdia.Cat).
  • Procedents també de l’església parroquial de Sant Vicenç de Malla, el Museu Episcopal de Vic conserva un suport d’ara d’altar, de tosca factura i en forma de columna completa, i dos fragments de pintura mural que decoraven l'interior del temple, un que representa la figura de Crist en Majestat inscrita en l'ametlla mística i que devia decorar la conca absidal de la nau de migjorn i un segon de decoració força fragmentada que devia decorar el sector més pròxim a l'absis central - (Enciclopèdia.Cat).

Edificacions properes: Veure el mapa de Google d’aquesta mateixa pàgina.

Altres pàgines:

Autors: Ricard Ballo i Montserrat Tañá.

MAPA de situació: