Església de Sant Pere de Santa Fe – Les Oluges / Segarra

Valoració: Encara no hi ha vots.
espereu…

F O T O S


I T I N E R A R I 


Situació: A Santa Fe, entitat de població de Les Oluges, vila i municipi de la comarca de la Segarra (Lleida).

Època: Segle XII – Romànic - (Patrimoni.Gencat).

Protecció: No consta - (Patrimoni.Gencat).

Estat: Bon estat. No és accessible lliurament. Aparcament als voltants.

Altres noms:

Accés - Visitada el 23/03/2013:

Carrer de l’església.

Localització: N 41 41 56 E 01 21 47 – Altitud: 600 m.

Altres: De la pàgina web Pat.mapa, ens complau extreure la següent informació (Març 2013):

“ Descripció

Es tracta d'un edifici d'una sola nau, coberta amb volta de canó reforçada per un arc toral, i capçada amb un absis de planta semicircular.

L'església ha estat modificada i engrandida amb cossos afegits posteriorment a la seva construcció.

Al costat sud de la nau hi ha una absidiola, mentre que al costat nord hi ha una capella de planta rectangular, afegida en època tardana, i contemporània al seu campanar de torre de quatre obertures.

Aquesta capella deu substituir una absidiola que devia completar una capçalera trevolada, la qual presenta coberta independent de dues aigües, més baixa que la de la nau, i està datada en una inscripció epigràfica situada en un dels seus murs, en la qual s'hi pot llegir l'any 1736, juntament amb la representació d'una palma de màrtir i unes graelles, que podrien fer referència al martiri que va patir sant Llorenç.

 La porta d'entrada, amb llinda treballada, és posterior al romànic i s'obre al mur nord. Adossat al semicercle absidal hi ha el cos que forma la sagristia, amb coberta d'un sol pendent, el qual és il·luminat per una petita finestra amb llinda, mentre que l’absis de la mateixa alçada de la nau, té dues finestres, una al centre amb arc de mig punt monolític, i una altra situada al costat sud. Al mur sud sobresurt exteriorment una absidiola que fa la mateixa alçada de la nau, amb una finestra d'arc de mig punt monolítica, així com una obertura més alta i allargassada que il·lumina l'interior de la nau, destacant el fet que totes les finestres dels absis són de doble esqueixada.

L'aparell de l'església és amb carreus ben escairats i irregulars, propi del segle XII.

Notícies històriques

El lloc de Santa Fe, documentat des del 1025, formà part del comtat de Berga. Del passat medieval de l'església, se'n té molt poca informació. Tot i això, la duplicitat de sants de l'hagiotopònim -Santa Fe i Sant Pere-, l'un com a titular de l'església i l'altre com a toponímic del poble, fan pensar en una advocació anterior de l'església d'aquest lloc, que podria ser molt antiga, possiblement a Santa Fe.

Formà part del bisbat d'Urgell fins a final del segle XVI. Després passà a la nova Diòcesi de Solsona.”

Edificacions properes: Veure el mapa de Google d'aquesta mateixa pàgina.

Altres pàgines:

Autors: Ricard Ballo i Montserrat Tañá.

MAPA de situació:Segarra : Veure en un mapa més gran.

Altres llocs interessants per visitar:


Vila Closa de Santa Fe:

  • De la pàgina web de Pat.mapa, ens complau extreure la següent informació (Març 2013):

“ Descripció

En els seus orígens, el nucli de Santa Fe tenia una estructura de vila closa entorn al castell situat a la part més alta.

Actualment es conserven alguns elements d'aquesta estructura com és el cas del Portal, situat a la part més immediata al castell, al carrer del Portal. Es tracta d'un doble portal amb arc de mig punt adovellat al voltant del qual encara es poden observar restes de les antigues muralles.

 Un altre portal que formava part de l'estructura defensiva del nucli, el trobem al carrer de la Paella, amb arc de mig punt i volta de canó, per sobre de la qual s'hi ha edificat. No presenta un treball tan acurat com l'anterior, fet que fa pensar que es tractava d'un portal de caire més secundari.

 Finalment, a Cal Franquesa, al principi del carrer del Portal, es conserva una de les torres de defensa del nucli, amb la utilització de carreus regulars i la presència de certs elements defensius com ara espitlleres. Al interior de la casa, s'hi pot observar el basament de la torre així com restes de les antigues muralles.

Notícies històriques

Les primeres notícies del nucli de Santa Fe daten del 1025 i el situen dins el comtat de Berga. Ja al mateix segle hi ha documentat un llinatge anomenat Santafè amb importants interessos a la Segarra i a la comarca d'Urgell. Aquesta nissaga segurament procedia del Solsonès. El 1128 ja es coneix Galceran de Santafè, que tenia drets al voltant de Tàrrega.

El 1172 actua al terme Arnau Miró d'Odèn, antecessor dels cavallers de Santafè. El 1244 el matrimoni Ponç de Santafè i Berenguera reberen les rendes que Ponç de Santafè i Pere de Conques tenien en tot el terme de Santa Fe per tal de pagar els creditors d'aquests senyors. El 1352 era senyor de santa Fe Bertran de Fals. El terme passà als Calders l'any 1430, els quals van retenir-ne el domini fins al segle XVII. Durant aquesta centúria passà per parentiu als Pinós i Alentorn, marquesos de Barberà des de l'inici del segle XVIII.”

Santa Fe medieval: