Capella de Sant Pau de Fornils – Susqueda / Selva

Valoració: 1 vot.
espereu…

“Està documentada des de l'any 1269 encara que l'edifici es refè al segles XVIII i sobretot al segle XIX. Actualment no té culte”.


F O T O S

Capella de Sant Pau de Fornils


Mas de la Coma


I T I N E R A R I 


Situació: En terrenys de Susqueda, població i municipi del mateix nom, a la comarca de la Selva (Girona).

Època: Segle XIII – Obra Popular - (Patrimoni.Gencat).

Protecció: No hi consta - (Patrimoni.Gencat).

Estat: És una edificació annexa al Mas de la Coma, formant pràcticament un sol cos. Exteriorment manté en peus les quatre parets i la teulada. No és accessible lliurament, fins i tot té tapiada la porta d'entrada per una paret de totxos.

Altres noms: Sant Pau de la Coma o de Fornils - (Patrimoni.Gencat).

Accés – Visitada: 23/10/2008 i el 13/04/2017.

El camí d’accés és exactament el mateix que el que condueix al Castell de Fornils sense que en aquesta ocasió hi arribem i que tot seguit passem a detallar, 

Establim el punt d’inici d’avui a Amer, en un lloc (0) situat  a 42 00 45.5 02 36 03.7, entre els PK 47 / 48 de la carretera C-63 – (... Sant Feliu de Pallerols / Les Planes d'Hostoles / Amer / La Cellera de Ter / Anglès ...), que en aquesta zona discorre pel casc urbà d'Amer i  on conflueixen els carrers que a Google Maps s'identifiquen amb els noms d'Avinguda de la Selva i Avinguda del Far.

Continuarem per aquest darrer vial fins trobar el quart carrer a mà dreta, per on continuarem (1) - (42 00 40.1 02 35 49.7),  trobant-nos llavors circulant pel carrer Pujada de l'Estació.  

 Sobrepassarem, deixant-lo a mà dreta el Pavelló Municipal d’Esports i continuarem (2) - pel primer carrer a l’esquerra - ( 42 00 42.4 02 35 45.0), sobrepassant, deixant a mà esquerra, l'edifici del parc de bombers de la localitat (*) .

Al costat mateix d'aquesta caserna, (3) - (42 00 42.16 02 35 44.54), veurem degudament senyalitzada, el començament de la carretera que a Google Maps s'identifica com a Camí de l'estació, per on continuarem i que a partir d'aquí apareix identificat com a carretera GI-7525, força tortuosa, amb un munt de corbes, on al cap d'un sinuós recorregut d'uns 8 km. ens situarà a Sant Martí Sacalm .

Tot just arribats a aquest llogaret, a mà dreta veurem uns plafons informatius (4) - (42 00 53.72 02 32 50.46).

Camí al Castell de Fornils - Cartells informatius

Un d'ells ens assenyala per anar al Castell de Fornils.

Aquí mateix s'inicia una pista de muntanya, sense asfaltar (**), per on continuarem. Obrirem una porta de ferro, que una vegada traspassada cal tancar per evitar la dispersió del bestiar. Al fons apareix la inconfusible silueta del cingle on hi ha el Santuari de la Mare de Déu del FarNo hi arribarem. 


M A P A parcial de l'itinerari, des del punt (0) al punt (4). La resta no és possible generar-lo, doncs Google no reconeix com a camí transitable la darrera part del recorregut. 


Al cap de molt poca estona un altre ostentós cartell ens assenyala que cal prendre una desviació a l'esquerra per seguir cap al castell. A la dreta hi ha una altra indicació per anar, a peu, al Santuari de la Mare de Déu del Far.

A partir d'aquí, seguirem sempre recte, intuïtivament obviant algunes petites desviacions. Ja no tornarem a trobar cap indicació. 

Al nostre quadern de viatge sols tenim anotat un punt (5) , situat a 42 00 58.5 02 31 45.0 on on hi ha una desviació, sense cap indicació, i hem pres nota de que hem de continuar per l'esquerra, en lleugera baixada.

Al cap d'uns 3,5 km. aproximadament de recorregut tornem a trobar una altra porta de ferro (6) - (42 01 00.1 02 31 16.9), que tornarem a tancar respectuosament una vegada traspassada.

Aviat trobarem a mà esquerra la Capella de Sant Pau, al costat mateix d'una casa deshabitada, el Mas de la Coma. No hi ha cap indicador.

Aparquem al voral del camí i fem una completa volta pel perímetre exterior de l'edificació.Durant el recorregut hem anat trobant indicadors que ens confirmen que anem en la bona direcció, en sentit a Sant Martí Sacalm i fins aquí, tot el camí és asfaltat.

Una mica abans d'arribar a Sant Martí Sacalm, hi ha els edificis de l'Ajuntament de Susqueda i del Local Social.


Fi de la coincidència d'itineraris amb el del Castell de Fornils.

Localització (7) - N 42 00 57.7 E 02 31 09.7 – Altitud: 645 m.

Altres: De la pàgina web Patrimoni.Gencat, ens complau extreure la següent informació (Març 2017):

“ Descripció

La capella de Sant Pau de Fornils es tracta d'una construcció de nau rectangular orientada a l'est i d'aparença bastant austera i freda.

 Els únics elements que trenquen mínimament i es desmarquen d'aquesta uniformitat compositiva són tres i els trobem concentrats en el mateix escenari com és la façana.

Aquests elements són els següents: en primer lloc tenim el portal d'accés d'arc rebaixat, constituït per uns sòlids i robustos muntants de pedra molt ben treballats i escairats.

D'aquest arc destaca especialment el coronament, i és que els quatre carreus de pedra que tanquen l'arc en la part superior estan ornats amb una sèrie de símbols molt importants per a la litúrgia cristiana.

Així en la clau de la volta trobem la data de "1 8 6 0", flanquejada a la dreta per unes claus que al·ludeixen a Sant Pere i a l'esquerra una espasa fent referència a Sant Pau.

Sobre la clau de la volta en un carreu de pedra, menys solemne i acurat en comparació als altres tres, trobem incisa en baix relleu una creu.

Per sobre del portal d'accés i en un estrat intermig trobem un ull de bou de petites dimensions ja que el radi que acapara no és ostensiblement gran.

Corona la façana en la part superior un campanar d'espadanya d'un sol ull el qual es troba immers en unes pèssimes condicions de conservació, ja que part de la seva integritat física s'ha esfondrat completament, restant tant sols part d'una de les dues aigües orientada al costat, la qual deixa entreveure part del ràfec originari format per quatre fileres: la primera de rajola plana, la segona de teula, la tercera de rajola plana i la quarta de teula.

Un ràfec el qual deixa entreveure que en origen estava pintat, com així ho acrediten les restes de pigmentació blanca present en teules i rajoles.

Tots tres elements, recapitulant tant el portal d'accés, com l'ull de bou com el campanar d'espadanya tenen com a matèria prima la pedra nomolítica o pedra calcària de Girona.Adossat a la capella trobem el mas de la Coma el qual està orientat al sud.

 El mas consta de tres plantes més golfes i està cobert amb una teulada a dues aigues de vessants a laterals.

La planta baixa consta d'un gran portal d'accés rectangular equipat amb una poderosa i robusta llinda monolítica i muntants de pedra ben treballats i escairats. En la llinda trobem incisa la data de "1 8 + 5 7" i al centre una petita creu.

El primer i segon han estat resolts en base al mateix plantejament formal que consisteix en disposar dues obertures per pis respectivament.

 Les quatre obertures comparteixen les mateixes característiques tant compositives i formals com funcionals.

 Així les quatre estan equipades amb llinda monolítica i muntants de pedra i són projectades respectivament com a balconades independents i equipades amb un matusser i barroer ampit a base de rajola.

 A mode de curiositat és important remarcar que en sengles extrems dels dos pisos podem contemplar en total quatre obertures tapiades, com així ho indica el rastre evident de la rajola que s'ha utilitzat per tancar-les.

Les respectives llindes i muntants tant del portal com de les quatre balconades tenen com a matèria prima la pedra sorrenca.

Finalment l'últim pis que actuaria com a golfes s'ha plasmat en la façana en format de petita obertura rectangular emmarcada amb rajola.

En la part frontal de la façana s'ha construït un petit porxo amb una teulada d'una sola aigua de vessant a lateral, el qual està cobert a base de l'entramat o conjugació de cairats de fusta.

En la façana lateral de la masia sobresurt un ràfec prominent sustentat per llates i tapajuntes i amb les rajoles policromades.

Pel que fa al tractament dels exteriors, cal dir que en ambdues construccions s'ha utilitzat el mateix procediment a base de pedres fragmentades i blocs rústics manipulats a cops de martell i sense desbastar i treballar i tot lligat amb morter de calç.

 L'únic punt on es deixa entreveure un cert treball dels materials és la façana de la capella amb aquests blocs de pedra parcialment treballats, a base de ser lleument desbastats.

Remarcar que tant la Capella de Sant Pau de Fornils com el mas de la Coma es troben emplaçades en un terreny irregular, cosa que comporta un desnivell físic acumulat.

En quant a l'estat de conservació cal dir que el mas presenta un bon aspecte, però no així la capella, com així ho evidencia l'esfondrament de part del campanar d'espadanya i el seu apuntalament en la masia.

 Tot i que no estigui habitada i no es practiqui el culte els propietaris no haurien de descuidar el manteniment d'aquestes instal·lacions, ja que després com sempre passa pot ser massa tard i ja no estem a temps de salvar un patrimoni tant important.

Notícies històriques

Sant Pau de Fornils, es troba annexa al mas de la Coma, situat a llevant de l'antic castell de Fornils i depenia de l'església de Sant Martí Sacalm.

Està documentada des de l'any 1269 encara que l'edifici es refè al segles XVIII i sobretot al segle XIX. Actualment no té culte.

Aquesta capella cal contextualitzar-la en l'antic veïnat de Fornils. Situat a la plana ondulada que s'estén entre la cinglera del Far i Casadevall i la petita serra de Sant Pau al sud. És travessada pel torrent de l'Om.

Aquest veïnat , avui deshabitat, està conformat per algunes masies, la majoria de les quals estan documentades des de finals del segle XIII, i d'altres edificis com el molí del Roure i la capella de Sant Pere de Fornils, romànica, de la que en resta només part de l'absis. “


Edificacions properes: Veure el mapa de Google d'aquesta mateixa pàgina.

Altres pàgines:

Autors: Ricard Ballo i Montserrat Tañá.

MAPA de situació:(*)  Pràcticament al costat hi ha l'antiga estació del tren Olot-Girona , actualment oficina d'informació turística.


 (**) - Nota: La climatologia pot modificar sensiblement les condicions de circulació per pistes de muntanya. Cal tenir-ho en compte