Església de Sant Pere de Riu – Tordera / Maresme

  • 02/05/2015: El dia de la nostra visita va coincidir amb la presència en aquest lloc d'un munt de joves que suposem que entraven o sortien d'una estada de colònies. No vàrem aconseguir fer cap fotografia.
  • En data 30/11/2018 fem una nova visita, en la que podem constatar que l'església es troba en bon estat i obtenim les fotografies  que no havíem pogut aconseguir en l'anterior visita. 
  • Hem penjat a la corresponent pàgina web les noves fotografies.