Castell de Tous – Sant Martí de Tous / Anoia

N O V E T A  T - Any 2018:

Amb ocasió de que ara el castell de Tous és visitable, hem fet una nova passada per aquesta edificació. Fruït d’això, hem publicat 13 noves fotografies.