Nova versió de la web

Publicacio de la versió v 10.0.0 per a la web de Catalunya Medieval.

Aquesta versió inclou millores als mapes, de navegacio, dades estadistiques, altres edificacions d'interés, millora del resultat de la cerca, millor indexació a google, support per tablets i telefons, entre altres coses.

Esperem que us agradi.