E S T A D Í S T I Q U E S

Hem actualitzat les E S T A D Í S T I Q U E S


De cada comarca, presentem el nº d'edificacions existents, detallades pel tipus de construcció.

Es destaca amb color vermell el nombre més gran de cada tipus.